• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: ponedeljak, 23. oktobar 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 64. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br.64/2015) oglašava promenu termina javne sednice Komisije za planove.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju punkta za održavanje državnih puteva u zoni petlje Šimanovci na auto-putu E-70 na kat.parc.br. 1714/1 k.o. Krnješevci.

grb-thumbNa osnovu člana 27. Stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.72/2011, 88/2013, 105/14 104/2016 i 108/2016), čl. 2, 19 i 20. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda («Sl.glasnik RS», broj 24/2012, 48/15, 99/15 i 42/17) i Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj 463-75/2017-IV od 29.09.2017.godine, Komisija za razmatranje uslova pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Stara Pazova - k.o. Belegiš.

grb-thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju (“Službeni glasnik RS” broj 72/09; 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova (“Službeni list opština Srema” broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-11/2017-II od 27.09.2017. godine, Odeljenje za investicije, Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju na zemlji fotonaponske solarne elektrane "Surduk 1 faza 1", "Surduk 1 faza 2", "Surduk 2 faza 1", "Surduk 2 faza 2" ukupno snage 1872 kWe na kat. parc. 3375/1 k.o. Surduk.

grb-thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i dr. zakoni), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 42/16, 16/17, 28/17) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa broj 453-1/2015-IV od 13. marta 2015. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 26.09.2017. godine raspisuje Prvi javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2017. godini.

grb-thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 26/08 i 5/13), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 42/16, 16/17, 28/17) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-2/2015-IV od 13. marta 2015. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 26.09.2017. godine raspisuje Drugi javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama.

grb-thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ( Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) i Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Sl. glasnik RS br. 63/2015), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 1458/17 od 21.09.2017. godine na Odluku o ceni toplotne energije broj: 1457 od 21.09.2017. godine Nadzornog odbora JKP Toplana Stara Pazova sa prilozima, u postupku ishodovanja saglasnosti na utvrđivanje cena isporuke toplotne energije.

grb-thumbNa osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu ( „Sl. List opštine Srema“, broj 42/16 i 16/17) i Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova 2017-2021 , načelnik Odeljenja za društvene delatnosti raspisuje:

grb-thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije