• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: ponedeljak, 24. april 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbNa osnovu člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1682/2017 od 27. februara 2017. godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova, oglašava Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb-thumbU prilogu možete pogledati i preuzeti dokumenta vezana za Nacrt plana generalne regulacije naselja Stara Pazova sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije naselja Stara Pazova na životnu sredinu.

grb-thumbU skladu sa članom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini. Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini.

grb-voj-praviU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS" 64/15), i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS" 135/04 i 88/10) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „ISTOČNI SREM” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „ISTOČNI SREM” na životnu sredinu.

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i preuzeti dokumenta o istim.

grb-thumbRegionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poljoprivredno-radnog kompleksa "VIVA VS" d.o.o. Stari Banovci, na kat. parc. 3370/1 k.o. Belegiš.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-skladišnog kompleksa "JET SET GROUP" d.o.o. Nova Pazova na kat. parc. 5250/2 k.o. Stara Pazova u multifunkcionalnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova.

grb-thumbU prilogu možete pogledati i preuzeti dokumenta vezana za Nacrt plana generalne regulacije naselja Stara Pazova sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije Stara Pazova na životnu sredinu.

3-grb-srbijeNa osnovu odredbe člana 18. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 110/2016), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglasilo je Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije