• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: ponedeljak, 20. avgust 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbOdluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Krnješevci objavljena u („Službenom listu opština Srema“, broj 20/2018).

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta u prekinutom nizu spratnosti P+1 na kat. parc. 128 k.o. Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentacija urbanističkog projekta za dogradnju magacinskog prostora P+0 u poslovno-magacinski objekat P+0 i P+1 na kat. parc. br. 4893/1 k.o. Stara Pazova.

grb-thumbUdruženje ENECA, u okviru projekta Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji, koji finansira Vlada Ruske Federacije, a sprovodi UNDP, raspisalo je konkurs za mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora.

grb-thumbNa osnovu, člana 9. stava 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanjainterno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći znamenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće od 01.08.2018. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu, člana 12. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće od 01.08.2018. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći porodicama izbeglica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišnog objekta P+0-P+1 na kat. parc. 5249/3 k.o. Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 3. Odluke o pravu na regresiranje troškova prevoza učenika i studenata („Sl. list opština Srema“, br. 15/15 i 19/15) i člana 4. Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza učenika i studenata broj: 110-22/2015-IV od 6. jula 2015. godine, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 26. jula 2018. godine raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i studenata za školsku 2018/2019. godinu.

grb-thumbNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. list RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 105/16) i na osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2018. godinu ("Sl. list opština Srema" br. 47/17 i 21/18), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 26. jula 2018. godine raspisuje Drugi javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2018. godinu.

grb-thumbNa osnovu člana11. Stav 1.Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjnih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 205-6/2016-II, od 19.01.2016. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, broj 400-1459/2015-II od 28.10.2015.godine (u daljem tekstu: Ugovor),

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije