• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linka iz priloga možete se informisati o bespovratnim sredstvima za bušenje bunara i navodnjavanje do 80% koji je raspisala Uprava za poljoprivredno zemljište.

grb-thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb-thumbu skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US i 132/14, 145/14 i 65/17) oglašava RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZAPADNOG DELA BLOKA 25 RADNA ZONA U NOVOJ PAZOVI

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS") broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa preduzeća "JOKEY BG invest" d.o.o. u centralnoj radnoj zoni opštine Stara Pazova na kat. parc. 6037/26 k.o. Nova Pazova.

grb-thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-16/2017-II od 10.04.2017. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina („Službeni list opština Srema“, br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2018. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 47/17) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-29/2018- II od 16.04.2018. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

grb-thumb Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE STARA PAZOVA, Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU CENTRA ZA DORADU KUKURUZA NA NOVOFORMIRANOJ PARCELI U ZAPADNOJ RADNOJ ZONI U STAROJ PAZOVI

grb-voj-praviPoštovani poljoprivrednici, sa linkova iz priloga možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivred, vodoprivredu i šumarstvo.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14, 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Opštinska uprava opštine Stara Pazova Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kolske vage sa pristupnom internom saobraćajnicom i podzemnog rezervoara za pijaću vodu unutar postojećeg kompleksa distributivnog centra na delu kat.parc. 6037/25 k.o. Nova Pazova u opštini Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 14. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika broj 36-12/3 od 16. aprila 2018. godine, a u vezi Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom i u vezi sa Potprojektom 8. u okviru Državnog stambenog projekta u Republici Srbiji, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekat 8 – komponenta 2 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 25. aprila 2018. godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije