• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: četvrtak, 18. januar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju distributivnog centra “Beograd” na parcelama 5531/1, 5531/2, 5531/3, i 5531/4 k.o. Nova Pazova u centralnoj radnoj zoni opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta P+O – P+1 sa portirnicom P+O na kat.parc. 2791/16 k.o Stari Banovci.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta P+O – P+1 sa portirnicom P+O na kat.parc. 2791/15 k.o Stari Banovci.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta P+O – P+1 sa portirnicom P+O na kat.parc. 2791/14 k.o Stari Banovci.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 145/14 i 65/17) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta P+O – P+1 sa portirnicom P+O na kat.parc. 2791/4 k.o Stari Banovci.

grb-voj-praviPoštovani građani, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima za 2018. godinu Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i preuzeti dokumentaciju o istim.

grb-thumbNa osnovu člana 64. Stav 3 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. Glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr. Zakon. 41/09, 112/2015 i 80/2017) Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini ("Sl. glasnik RS" 16/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik opština Srema“ broj 26/06), predsednik opštine Stara Pazova je dana 28.12.2017. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Stara Pazova i raspisuje Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu Odluke o budžetu Opštine Stara Pazova broj 011-65/2017-I od 26.decembra 2017. godine, planirana su sredstva za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa u iznosu od 25.000.000,00 dinara (aktivnosti sportskih organizacija) i posebnih programa iz oblasti sporta od interesa za opštinu Stara Pazova u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, te je Komisija za sport Opštine Stara Pazova raspisala Konkurs za finansiranje i sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na području Opštine Stara Pazova za 2018. godinu.

grb-thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 65/17) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4, i 5 u k.o. Nova Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 30.1.3.22/2017 – Rekonstrukcija delova putnog pravca državnog puta IIA reda broj 100 na delu teritorije opštine Stara Pazova (pojačano održavanje raskrsnica državnog puta IIA reda broj 100 i ulica Fruškogorske, Vinogradarske i Masarikove u Staroj Pazovi).

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije