• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: ponedeljak, 27. mart 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i preuzeti dokumenta o istim.

grb-thumbRegionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih –glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poljoprivredno-radnog kompleksa "VIVA VS" d.o.o. Stari Banovci, na kat. parc. 3370/1 k.o. Belegiš.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-skladišnog kompleksa "JET SET GROUP" d.o.o. Nova Pazova na kat. parc. 5250/2 k.o. Stara Pazova u multifunkcionalnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova.

grb-thumbU prilogu možete pogledati i preuzeti dokumenta vezana za Nacrt plana generalne regulacije naselja Stara Pazova sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije Stara Pazova na životnu sredinu.

3-grb-srbijeNa osnovu odredbe člana 18. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 110/2016), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglasilo je Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije.

grb-voj-praviPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i preuzeti dokumenta o istim.

grb-voj-praviU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) čl. 54-67 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS", br. 64/15) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 88/10), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine oglašava Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema na životnu sredinu.

grb-voj-praviPoštovani građani, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Razvojnog fonda AP Vojdine, kao i preuzeti dokumentaciju o istim.

grb-voj-praviPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kao i preuzeti dokumenta o istim.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije