• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: ponedeljak, 24. septembar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Komunalna inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018. godinu
Izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2017. godinu
Kontrolna lista 1 - radno vreme ugostiteljskih objekata
Kontrolna lista 2A - Zauzeće javne površine od privrednih subjekata u poslovne svrhe (izlaganje i prodaja robe ispred poslovnih prostorija, obezbeđenje gradilišta, držanje građevinskog materijala)
Kontrolna lista 2B - Zauzeće javne površine od privrednih subjekata u poslovne svrhe (privremeni objekti)
Kontrolna lista 3A - Držanje domaćih životinja (kopitari, papkari)
Kontrolna lista 3B - Držanje domaćih životinja (živina, golubovi)
Kontrolna lista 3V - Držanje domaćih životinja (držanje pasa)
Kontrolna lista 3G - Držanje domaćih životinja (izvođenje pasa)
Kontrolna lista 4A - Snabdevanje vodom - Obaveze Davaoca usluga u održavanju sistema vodosnabedavanja
Kontrolna lista 4B - Snabdevanje vodom - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima usluga
Kontrolna lista 4V - Snabdevanje vodom - Obaveze Izvođača radova prema vodovodnojinfrastrukturi
Kontrolna lista 4G - Snabdevanje vodom - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 5A - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 5B - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga u slučaju poremećaja u vršenju usluga
Kontrolna lista 5V - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima usluga
Kontrolna lista 5G - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Izvođača radova prema kanalizacionoj infrastrukturi
Kontrolna lista 5D - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 5Đ - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika usluga pri priključenju na kanalizaciju
Kontrolna lista 5E - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika u korišćenju usluga
Kontrolna lista 5Ž - Crpljenje septičkih jama - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 5Z - Crpljenje septičkih jama - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 6A - Isporuka toplote - Obaveze Davaoca usluga u održavanju toplotnog sistema
Kontrolna lista 6B - Isporuka toplote - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima
Kontrolna lista 6V - Isporuka toplote - Obaveze Izvođača radova prema toplotnoj infrastrukturi
Kontrolna lista 6G - Isporuka toplote - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 7A - Upravljanje javnim parkiralištima - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 7B - Upravljanje javnim parkiralištima - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 8A - Upravljanje pijacama - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 8B - Upravljanje pijacama - Obaveze korisnika pijačnog prostora
Kontrolna lista 9A - Upravljanje grobljima - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 9B - Upravljanje grobljima - Obaveze izvođača zanatskih radova
Kontrolna lista 10A - Iznošenje otpada - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 10B - Iznošenje otpada - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 11A - Komunalni red - Obaveze korisnika
Kontrolna lista 11B - Komunalni red - Obaveze izvođača radova na javnim površinama
Inspekcija za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite životne sredine za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2017. godinu
Kontrolna lista - dostava podataka prema zakonu o zaštiti životne sredine
Kontrolna lista - dokumentacija (operater)
Kontrolna lista - nesanitarne deponije - smetlišta
Kontrolna lista - otpadna ulja (operater)
Kontrolna lista - skladištenje otpada (operater)
Kontrolna lista - tretman otpada (operater)
Kontrolna lista - utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
Kontrolna lista - podnošenje zahteva za integrisanu dozvolu
Kontrolna lista - postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada
Kontrolna lista - studija o proceni uticaja
Kontrolna lista - integrisana dozvola
Kontrolna lista - zaštita od buke u životnoj sredini
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod benzinskih stanica
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja
Inspekcija za drumski saobraćaj
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Kontrolna lista - taksi prevoz putnika
Kontrolna lista - javni linijski prevoz putnika
Kontrolna lista - stajališta
Građevinska inspekcija
Godišnji plan inspekcijskog nadozora za 2018. godinu
Izveštaj o radu građevinske inspekcije od 01.01.2017 do 31.12.2017
Kontrolna lista za nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
Prosvetna inspekcija
Godišnji plan rada prosvetnog inspektora za 2018. godinu
Izveštaj o radu prosvetnog inspektora za 2017. godinu
1. Kontrolna lista - pripremljenost ustanove
2. Kontrolna lista - izveštaj o radu ustanove
3. Kontrolna lista - izveštaj o radu direktora
4. Kontrolna lista - organi ustanove
5.1. Kontrolna lista - planiranje rada i stručni organi ustanove – predškolska ustanova
5.2. Kontrolna lista - planiranje rada i stručni organi - osnovna škola
5.3. Kontrolna lista - planiranje rada i stručni organi - srednja škola
6.1. Kontrolna lista - formiranje grupa i upis dece u predškolsku ustanovu
6.2. Kontrolna lista - formiranje grupa i upis dece u osnovnu školu
6.3. Kontrolna lista - formiranje grupa i upis dece u srednju školu
7.1. Kontrolna lista - radni odnosi u predškolskoj ustanovi
7.2. Kontrolna lista - radni odnosi u osnovnoj školi
7.3. Kontrolna lista - radni odnosi u srednjoj školi
8.1. Kontrolna lista - evidencija i javne isprave u predškolskoj ustanovi
8.2. Kontrolna lista - evidencija i javne isprave u osnovnoj školi
8.3. Kontrolna lista - evidencija i javne isprave u srednjoj školi
9. Kontrolna lista - zaštita od duvanskog dima
Inspekcija za sport
Godišnji plan rada inspektora za sport za 2018. godinu
1. Kontrolna lista - opšti deo
2. Kontrolna lista - sportska pravila
3. Kontrolna lista - sportisti
4. Kontrolna lista - sportski stručnjaci
5. Kontrolna lista - prostor, sportski objekti i sportska oprema
Odeljenje za javne prihode - Poreska inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Kontrolna lista 1 - Kancelarijska kontrola
Kontrolna lista 2 - Terenska kontrola
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije