• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: četvrtak, 22. novembar 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Komunalna inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018. godinu
Izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2017. godinu
Kontrolna lista 1 - radno vreme ugostiteljskih objekata
Kontrolna lista 2A - Zauzeće javne površine od privrednih subjekata u poslovne svrhe (izlaganje i prodaja robe ispred poslovnih prostorija, obezbeđenje gradilišta, držanje građevinskog materijala)
Kontrolna lista 2B - Zauzeće javne površine od privrednih subjekata u poslovne svrhe (privremeni objekti)
Kontrolna lista 3A - Držanje domaćih životinja (kopitari, papkari)
Kontrolna lista 3B - Držanje domaćih životinja (živina, golubovi)
Kontrolna lista 3V - Držanje domaćih životinja (držanje pasa)
Kontrolna lista 3G - Držanje domaćih životinja (izvođenje pasa)
Kontrolna lista 4A - Snabdevanje vodom - Obaveze Davaoca usluga u održavanju sistema vodosnabedavanja
Kontrolna lista 5-1 - Snabdevanje vodom - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima usluga
Kontrolna lista 5-2 - Snabdevanje vodom - Obaveze Izvođača radova prema vodovodnoj infrastrukturi
Kontrolna lista 5-3 - Snabdevanje vodom - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 5A - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 5B - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga u slučaju poremećaja u vršenju usluga
Kontrolna lista 5V - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima usluga
Kontrolna lista 5G - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze Izvođača radova prema kanalizacionoj infrastrukturi
Kontrolna lista 5D - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 5Đ - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika usluga pri priključenju na kanalizaciju
Kontrolna lista 5E - Odvođenje atmosferskih voda - Obaveze korisnika u korišćenju usluga
Kontrolna lista 5Ž - Crpljenje septičkih jama - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 5Z - Crpljenje septičkih jama - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 6A - Isporuka toplote - Obaveze Davaoca usluga u održavanju toplotnog sistema
Kontrolna lista 6B - Isporuka toplote - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima
Kontrolna lista 6V - Isporuka toplote - Obaveze Izvođača radova prema toplotnoj infrastrukturi
Kontrolna lista 6G - Isporuka toplote - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 13-1 - Upravljanje javnim parkiralištima - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 13-2 - Upravljanje javnim parkiralištima - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 8A - Upravljanje pijacama - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 8B - Upravljanje pijacama - Obaveze korisnika pijačnog prostora
Kontrolna lista 9A - Upravljanje grobljima - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 9B - Upravljanje grobljima - Obaveze izvođača zanatskih radova
Kontrolna lista 10A - Iznošenje otpada - Obaveze Davaoca usluga
Kontrolna lista 10B - Iznošenje otpada - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 11A - Komunalni red - Obaveze korisnika
Kontrolna lista 11B - Komunalni red - Obaveze izvođača radova na javnim površinama
Kontrolna lista 1-1 - Komunalni red - ograda
Kontrolna lista 1-2 - Komunalni red - trotoar
Kontrolna lista 1-3 - Komunalni red - travnjak, živica, sadnice
Kontrolna lista 1-4 - Komunalni red - vozila
Kontrolna lista 1-5 - Komunalni red - park
Kontrolna lista 1-6 - Komunalni red - građevinski materijal
Kontrolna lista 1-7 - Komunalni red - radovi na javnoj površini
Kontrolna lista 1-8 - Komunalni red - izlaganje robe
Kontrolna lista 1-9 - Spaljivanje otpada
Kontrolna lista 2-1 - Pijace - Obaveze davaoca usluge
Kontrolna lista 2-2 - Pijace - Izdavanje pijačnog prostoraontrolna lista 2-2 - Pijace - Izdavanje pijačnog prostora
Kontrolna lista 2-3 - Pijace - Korisnici
Kontrolna lista 2-4 - Pijace - Korisnici van pijace
Kontrolna lista 3-1 - Držanje domaćih životinja - Papkara i kopitara
Kontrolna lista 3-2 - Držanje domaćih životinja - Živina i golubovi
Kontrolna lista 3-3 - Držanje domaćih životinja - Pasa i mačaka
Kontrolna lista 3-4 - Držanje domaćih životinja - Pčelinjaci
Kontrolna lista 3-5 - Hvatanje i uništavanje pasa i mačaka
Kontrolna lista 7 - obavljanje trgovine
Kontrolna lista 8 - Zauzeće javne površine (privremeni objekti)
Kontrolna lista 9-1 - Održavanje reda na groblju
Kontrolna lista 9-2 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - Upravljanje grobljem
Kontrolna lista 9-3 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - izvođač radova
Kontrolna lista 9-4 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - Održavanje reda na groblju
Kontrolna lista 9-5 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - Pogrebne usluge
Kontrolna lista 11-1 - Odvođenje otpadnih voda - Atmosferske i površinske vode
Kontrolna lista 11-2 - Odvođenje otpadnih voda - Priključenje na javnu kanalizacionu mrežu
Kontrolna lista 11-3 - Odvođenje otpadnih voda - Priključenje na javnu kanalizacionu mrežu (davaoc usluge)
Kontrolna lista 11-4 - Odvođenje otpadnih voda - Obezbeđenje kontinuiteta usluga
Kontrolna lista 11-5 - Odvođenje otpadnih voda - Čišćenje septičkih jama
Kontrolna lista 11-6 - Odvođenje otpadnih voda - Javna kanalizacija (investitor)
Kontrolna lista 11-7 - Odvođenje otpadnih voda - Zaštita javne kanalizacije
Kontrolna lista 11-8 - Odvođenje otpadnih voda - Obustavljanje usluga odvođenja otpadnih voda
Inspekcija za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite životne sredine za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2017. godinu
Kontrolna lista - dostava podataka prema zakonu o zaštiti životne sredine
Kontrolna lista - dokumentacija (operater)
Kontrolna lista - nesanitarne deponije - smetlišta
Kontrolna lista - otpadna ulja (operater)
Kontrolna lista - skladištenje otpada (operater)
Kontrolna lista - tretman otpada (operater)
Kontrolna lista - utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
Kontrolna lista - podnošenje zahteva za integrisanu dozvolu
Kontrolna lista - postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada
Kontrolna lista - studija o proceni uticaja
Kontrolna lista - integrisana dozvola
Kontrolna lista - zaštita od buke u životnoj sredini
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod benzinskih stanica
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja
Kontrolna lista 10-1 - Iznošenje i deponovanje otpadnih materija (Korisnik)
Kontrolna lista 10-2 - Iznošenje i deponovanje otpadnih materija
Inspekcija za drumski saobraćaj
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Kontrolna lista - taksi vozilovozilo
Kontrolna lista - taksi prevoz
Kontrolna lista - taksi prevoznik
Kontrolna lista - javni linijski prevoz putnika
Kontrolna lista - stajališta
Kontrolna lista - javni prevoz putnika u prigradskom saobraćaju
Građevinska inspekcija
Godišnji plan inspekcijskog nadozora za 2018. godinu
Izveštaj o radu građevinske inspekcije od 01.01.2017 do 31.12.2017
Kontrolna lista za nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
Prosvetna inspekcija
Godišnji plan rada prosvetnog inspektora za 2018. godinu
Izveštaj o radu prosvetnog inspektora za 2017. godinu
1. Kontrolna lista - obavljanje delatnosti ustanove
2. Kontrolna lista - opšta akta ustanove
3. Kontrolna lista - organi ustanove
4. Kontrolna lista - izveštaji o radu ustanove
5. Kontrolna lista - planiranje i programiranje rada ustanove
6. Kontrolna lista - upis dece/učenika, formiranje odeljenja/grupa
7. Kontrolna lista - prava deteta/učenika, ocenjivanje učenika
8. Kontrolna lista - evidencija i javne isprave
9. Kontrolna lista - izbor udžbenika
10. Kontrolna lista - radni odnosi i radnopravni status zaposlenih
11. Kontrolna lista - primena zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Inspekcija za sport
Godišnji plan rada inspektora za sport za 2018. godinu
1. Kontrolna lista - opšti deo
2. Kontrolna lista - sportska pravila
3. Kontrolna lista - sportisti
4. Kontrolna lista - sportski stručnjaci
5. Kontrolna lista - prostor, sportski objekti i sportska oprema
Odeljenje za javne prihode - Poreska inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Kontrolna lista 1 - Kancelarijska kontrola
Kontrolna lista 2 - Terenska kontrola
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije