• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: sreda, 22. novembar 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbVlada Republike Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku (tovne svinje i junad) sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara PazovaNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 3281/3 od 26.10.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

azbsAgencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je 2014. godine realizovala prvo nacionalno istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju. Istraženi su stavovi u vezi sa upotrebom sigurnosnih pojaseva, vožnjom pod uticajem alkohola, prekoračenjem brzine, u vezi sa kažnjavanjem učesnika u saobraćaj i dr. U cilju praćenja promena stavova i ažurnosti podataka u toku 2017. godine ponovo se realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u toku je realizacija projekta istraživanje stavova učesnika u saobraćaju, koju za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja realizuju MHM-projekt d.o.o. Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

grb-thumbRomi su najbrojnija manjina u Srbiji i često su žrtve diskriminacije i rasizma. Često su marginalizovani i većina ih živi u veoma lošim socio - ekonomskim uslovima. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaki vid diskrinimacije pripadnika nacionalnih manjina i garantuje im ravnopravnost pred zakonom kao i jednaku zakonsku zaštitu. Opština Stara Pazova je nakon uspešno sprovedenog projekta „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“; u okviru kojeg je, kroz partnerstvo sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, obezbeđen novac za izgradnju 17 kupatila i popravku oštećenih delova kuća za 26 romskih porodica, krenula i u realizaciju projekta „Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi“.

vodovodNa osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 31. stav 1. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova ("Sl. list opština Srema". broj 16/13, 28/16, 9/17), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova.

osa-logoNa osnovu člana 24. stav 1 Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju "Opštinska stambena agencija Stara Pazova" ("Sl. list opština Srema". broj 12/13, 16/13, 28/13, 11/15, 28/16, 32/16-ispravka), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija Stara Pazova".

UrbanizamNa osnovu člana 24. stav 1 Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16) i člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 31. stav 1. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova ("Sl. list opština Srema". broj 16/13 i 28/16), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 03. oktobra 2017. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US i 104/16), člana 64. tačka 10a. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 09. oktobra 2017. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2017/2018 godine.

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u petak 14.07.2017. god. obaviti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretmanom će biti obuhvaćena sledeća naselja: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš.

grb-thumbObaveštavaju se građani naselja Surduk, Belegiš, Stari Banovci i Novi Banovci da će se tretman suzbijanja sa zemlje odraslih formi komaraca izvršiti u vremenskom periodu 22.06.2017. - 23.06.2017. godine od 19:00 do 22:00 sati, ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije