• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: ponedeljak, 27. mart 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj: 404-02-939/17 od 20.03.2017. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 22.03.2017. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-44/17-III od 24.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-44/17 III od 24.03.2017. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke 404-44/17-III-nabavka usluge održavanja softvera, oblikovana u šest partija-Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - javna nabavka geodetskih usluga, del. broj 404-43/17-III, red. br. 4-1.2.21/2017.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - Stručni nadzor nad radovima na projektima na teritoriji opštine Stara Pazova, del. broj 404-41/17-III sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma red. br. 3-1.2.22/2017.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-39/17-III od 02.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-39/17-III od 02.03.2017. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti br. 404-39/17-III nabavka usluge – izrada Projekta novog modela funkcionisanja, organizacije upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 404-38/17-III od 23.02.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 404-38/17-III od 23.02.2017.godine pripremljena je Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti 404-38/17-III-nabavka usluge–izrada projekno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Belegišu.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("S. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za ponošenje ponuda u Postupku javne nabavke red. br. 25-1.3.4/2016 radovi na pojačanom održavanju raskrsnice državnog puta II A reda br. 100 (stara oznaka M22.1) i lokalnog puta Vojka-Stari Banovci kod bazena u Staroj Pazovi.

3-grb-srbijeObaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da u postupku nabavke usluga Rukovodioca izgradnje (stručnog nadzora, rukovodioca izgradnje (Engineer) i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu) tokom izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, mogu preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju na sledećoj adresi:

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15, i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 24-1.2.16/16-javna nabavka usluge–fizičko-tehničko obezbeđenje zgrade opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15, i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 23-1.2.15/16-javna nabavka usluge–održavanje higijene i pomoćni poslovi (usluga kafe kuvarica) u zgradi opštine Stara Pazova i mesnim kancelarijama.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj 22-1.1.11/16-javna nabavka dobra-električne energije.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije