• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: nedelja, 22. april 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti red. br. 6-1.1.4/2018 dobra-računara i računarske opreme oblikovane u dve partije.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti br. 404-20/18-II-javna nabavka usluge - izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju osnovne škole „Vera Miščević“ u Belegišu.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Javna nabavka usluga – analiza zemljišta sa uzorkovanjem, del. broj 404-21/18-III, red. br. 4-1.2.11/18.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Javna nabavka dobra - protivgradnih raketa, del. broj 404-17/18-III, red. br. 3-1.1.11/2018.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 2./1.1.18/2018 dobra-automobila za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015), Mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-4579/17 od 29.12.2017. godine i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-11/18-III od 09.02.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-11/18-III od 09.02.2018.godine pripremljena je konkursna dokumentacija u Postupku javne nabavke-Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji i dogradnji dela puta od raskrsnica ulica Svetosavska i Zmaj Jovina u Staroj Pazovi do ispred raskrsnice sa ulicom Pevac Milenka u Starim Banovcima-prva etapa realizacije (II faza i VI faza).

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobra-nabavka i ugradnja opreme za sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja na teritoriji opštine Stara Pazova-prva faza del. broj 404-143/17-III, red. br.37-1.1.13/2017.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 36-1.2.29/17-javna nabavka usluge – Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Novim Banovcima.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 30.1.3.22/2017 – Rekonstrukcija delova putnog pravca državnog puta IIA reda broj 100 na delu teritorije opštine Stara Pazova (pojačano održavanje raskrsnica državnog puta IIA reda broj 100 i ulica Fruškogorske, Vinogradarske i Masarikove u Staroj Pazovi).

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda otvorenom Postupku javne nabavke red. br. 31-1.3.27/2017 – Četvrta faza vodovodne mreže naselja Vojka-deo (celina A i B).

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije