• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Predsednik opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke zavodni broj: 404-57/19-II, red. br. 25.1.3.3/2019 – Dogradnja trenažne hale u Novoj Pazovi – I faza.

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 26-1.2.6/19 – javna nabavka usluge – organizacija “Trinaestog Regionalnog Sajma privrede 2019. godine“.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke zavodni broj: 404-45/19-II, red. br. 18-1.3.18/2019-Javna nabavka-izgradnja kanalizacije upotrebljenih (fekalnih) voda sa kućnim priključcima u ulicama Vojvođanska i Poljski put u Novoj Pazovi.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti red. br. 24-1.1.4/19 dobra-Tablet računara za potrebe nagrađivanja učenika, Partija 2.

grb thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 23-1.2.6/19 – javna nabavka usluge – organizacija “Trinaestog Regionalnog Sajma privrede 2019. godine“.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac, Načelnik Opštinske uprave Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 1.2.31/19 - javna nabavka usluge – Organizacija manifestacije „Pazovačko kulturno leto“.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga red. br. 22-1.2.11 – Javna nabavka mobilne telefonije i internet usluga za potrebe opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 21-1.2.30/19–javna nabavka usluge–suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Predsednik opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 20-1.2.29/19 - javna nabavka usluge – Organizacija manifestacije „Dani opštine Stara Pazova“, oblikovana u 3 partije.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 16-1.2.25/19 - javna nabavka usluge – monitoring buke u životnoj sredini i kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije