• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: ponedeljak, 20. avgust 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 19-1.2.1/18-javna nabavka usluge- organizacija “Dvanaestog Regionalnog Sajma privrede 2018. godine“.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj nabavke 404-51/18-III, redni broj 22-1.2.29/18 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 21-1.2.9/18 usluge – štampa promo materijala za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke – nabavka radova – kanalizacija upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici dr Georgija Mihajlovića u naselju Stara Pazova deonica ulica Jana Sikore RS1-RS15, RS15-RS26.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupak javne nabavke – nabavka usluge – regresiranog prevoza učenika na relaciji Stara Pazova–Petrović Salaš, del. broj 404-47/18-III red. br.18-1.2.3/2018

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-46/18-III od 10.07.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-46/18-III od 10.07.2018.godine pripremljena je Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-46/18-III-nabavka usluge regresiranog prevoza učenika i studenata sa teritorije opštine Stara Pazova

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 16-1.1.2/18 - javna nabavka dobra - električne energije i javne rasvete za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti - Javna nabavka ugostiteljskih usluga partija III, del. broj 404-40/18-III, red. br. 15-1.2.24/18

grb-thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj: 404-02-1018/18 od 15.03.2018. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 19.03.2018. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-38/18-III od 14.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-38/18-III od 14.05.2018. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku Javne nabavke br. 404-38/18-III - nabavka usluge održavanja softvera, oblikovana u šest partija - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 7-1.3.11/2018 - javna nabavka radova - Izgradnja sportske hale u Starim Banovcima - prva etapa.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije