• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta
Danas je: ponedeljak, 16. jul 2018. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

naslovna-kapitalne-investicije-u-infrastrukturu-u-svim-naseljima-u-fokusu-i-u-2017„Kao prvi čovek staropazovačke opštine zahvalan sam našim građanima što su nam ukazanim poverenjem na poslednjim izborima ponovo dali priliku da ostvarimo sve ono što smo zacrtali, a tiče se napretka i razvoja Oštine Stara Pazova. Ovakve rezultate sigurno ne bismo postigli, niti bi danas naša opština bila primer jedne uspešne lokalne samouprave, da nemamo dobro uigran tim, koji je posvećen svome poslu i dobrobiti građana”, rekao je, na početku svog obraćanja medijima, prvi čovek staropazovačke Opštine - Đorđe Radinović.

Kao i prethodnih godina, u 2016. godini u opštini Stara Pazova vredno se radilo na realizaciji brojnih projekata, kako infrastrukturnih, tako i onih iz društvenih, pa i socijalnih sfera.

INVESTICIJE - AKTUELNI KAPITALNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI U 2016.

1) Kompletna rekonstrukcija centra Vojke – Izgradnja nove kružne raskrsnice sa svim pratećim sadržajima

Nakon investicija u rekonstrukcije i obnove centara staropazovačkih naselja: Nove Pazove, Starih i Novih Banovaca, uskoro će i centar naselja Vojka dobiti svoj novi moderni izgled. Zahvaljujući dobrom i blagovremenom planiranju, kvalitetnoj pripremi svih neophodnih predradnji za konkurisanje i učešće u republičkim sufinansirajućim projektima, Opština Stara Pazova potpisala je trojni Ugovor o realizaciji projekta uređenja centra Vojke sa Ministarstvom privrede i izabranim izvođačem radova „Vojvodinaput a.d, Novi Sad“. Ova investicija, vredna oko 40 miliona dinara, predstavlja prvi zajednički projekat Ministarstva privrede Republike Srbije i Opštine Stara Pazova. Polovinu sredstava za realizaciju projekta obezbedilo je pomenuto ministarstvo, dok je preostalih 50 odsto investicije Opština izdvojila iz svog budžeta. Nakon izgradnje kružne raskrsnice u centru Vojke i postavljanja potpuno novog pratećeg mobilijara u vidu autobuskih stajališta, parkinga, klupi, kanti za otpadke i javne rasvete, Vojčani će dobiti novi izgled centra po ugledu na uređene manje gradove, kakvih ima u razvijenim Evropskim zemljama.

2) Kompletna rekonstrukcija raksrsnice kod Bazena – Izgradnja nove kružne raskrsnice

Staropazovačka lokalna samouprava strateški se fokusirala na ulaganja u bolju i kvalitetniju putnu infrastrukturu. Kao jedan od modela obezbeđivanja sredstava za investiranje u izgradnju, održavanje i poboljšanje putne infrastrukture, Opština Stara Pazova i njeno rukovodstvo, kvalitetno sarađuju sa relevantnim republičkim, a od skoro i sa pokrajinskim institucijama, na prvom mestu sa Pokrajinskom vladom, pokrajinskim sekretarijatima, kao i Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Kao praktičan primer te saradnje je Ugovor koji smo nedavno potpisali sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a tiče se izgradnje nove kružne raskrsnice na raskrsnici državnog puta II A reda, br. 100 i lokalnog puta Vojka – Stari Banovci, kod bazena na lokaciji između Stare i Nove Pazove. Vrednost ove investicije je oko 55 miliona dinara, od čega je 26,5 miliona dinara obezbeđeno Konkursom uprave za kapitalna ulaganja.

3) Realizacija prvog JPP u Republici Srbiji Asfaltiranje svih ulica – model za sve lokalne samouprave

U sklopu projekta Javno – privatnog partnerstva na teritoriji Opštine Stara Pazova pokrenuti su radovi na asfaltiranju ulica na više lokacija po naseljima u Opštini, a za manje od 120 dana svaki registrovani zemljani ili nasuti put sa statusom ulice, asfaltiran je po najvišim standardima. Javno-privatno partnerstvo je jedan od najboljih i najefikasnijih modela investiranja u kapitalne projekte i po ovome se Stara Pazova uvrstila među prve opštine u Srbiji. Realizaciju ovog zahtevnog projekta lokalna samouprava je ostvarila odgovornim pristupom problemu, velikim zalaganjem, izradom sve neophodne projektno-tehničke dokumentacije i uspešno sprovedenim projektom. Ukupno je asfaltirano 115 ulica, napominjem, u svim naseljima, a neke od tih ulica su bile stare i po nekoliko decenija.

4) Izgradnja petlje sa isključenjima na autoput E-75

Po dolasku na vlast 2012. godine, sadašnje rukovodstvo Opštine Stara Pazova je odmah počelo sa rešavanjem krucijalnih problema i realizacijom ključnih projekata na koje su građani naše Opštine čekali četvrt veka. Nakon dugogodišnjih napora i pregovora, rukovodstvo opštine Stara Pazova uspelo je da izdejstvuje sve potrebno za izgradnju petlje sa isključenjima na međunarodni autoput E-75 na lokaciji između Nove Pazove i Starih Banovaca. Višedecenijska potreba za ovom petljom građana naselja Stari Banovci, Nova Pazova i Vojka se obistinjuje, a dugogodišnji rad i iscrpljujuće procedure pri izradi projektno – tehničke dokumentacije, pribavljanju dokumentacije i rešavanju imovinsko – pravnih odnosa dobija svoj epilog, jer su radovi u punom jeku. Prema zvaničnim informacijama iz JP „Putevi Srbije“, koje finansira izgradnju petlje, ceo projekat je vredan oko 4 miliona evra, obezbeđenih kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Pored toga što će doprineti privlačenju novih investitora, a samim tim i dodatnom privrednom razvoju opštine Stara Pazova, petlja „Nova Pazova“ će mnogo značiti i građanima opštine Stara Pazova koji svakodnevno putuju za Novi Sad ili za Beograd. Zahvaljujući projektu izgradnje ove bitne priključne saobraćajnice, neke od svetski poznatih kompanija kao što su belgijski Delez i nemački Lidl, svoj kapital uložile su u dva velika distributivna centra čime je počela ekspanzija četvrte industrijske zone. Puštanjem u saobraćaj petlje sa isključenjima sačuvaće se i lokalna putna infrastruktura u koju je takođe u proteklih par godina dosta ulagano, jer brojna teška vozila koja prevoze robu od i do distributivnih centara i fabrika, prolaze kroz naseljena mesta. Još jedna veoma bitna uloga buduće petlje je povezivanje dva međunarodna evropska puta Budimpešta - Beograd – Niš (E-75) i Ljubljana – Zagreb – Beograd (E-70) što predstavlja drugi prsten obilaznice oko glavnog grada Srbije – Beograda.

5) Urađena I od IX faza putnog pravca Stara Pazova – Stari Banovci (1,5km novog asfalta)

U narednoj godini očekujemo nastavak realizacije projekta rekonstrukcije državnog puta drugog A reda br.127, odnosno putnog pravca Stara Pazova – Stari Banovci, čiji je jedan deo završen. Početkom juna završena je rekonstrukcija 1.500 m puta u Svetosavskoj ulici i ulici Vuka Karadžića u kojoj je kompletno postavljen novi širi kolovoz, saobraćajnica je sada pogodna za transportni saobraćaj. Urađeni su ivičnjaci, nova podloga, novi asfalt, proširen je put na 6,5m. U okviru ovog projekta predstoji izgradnja četiri kružne raskrsnice, rekonstrukcija ostatka saobraćajnice do Starih Banovaca. Do sada je put IIA reda bio u veoma lošem stanju, a zahvaljujući trudu i zalaganju lokalne samouprave radovi na rekonstrukciji, ove i za građane i za privredu veoma bitne saobraćajnice, počeli su u aprilu mesecu. Zbog kompleksnosti projekta rekonstrukcije i saobraćaja, koji će uvek u određenom režimu biti u funkciji, rekonstrukcija čitave deonice puta Stara Pazova – Stari Banovci radiće se u ukupno IX predviđenih etapa i, prema planu, nastavlja se u 2017. godini.

6) Kompleks Trafo stanice od 30 megavata u industrijskoj zoni Krnješevci

Infrastrukturno i komunalno opremanje postojećih industrijskih zona na teritoriji opštine Stara Pazova jedan je od najznačajnih poduhvata, kada je u pitanju privlačenje domaćih i stranih investitora. Pored izgradnje pristupnih saobraćajnica, vodovodne, kanalizacione i gasne mreže, od izuzetnog značaja za razvoj privrede i bolji kvalitet života građana je obezbeđivanje neophodnih električnih instalacija i adekvatnog napajanja. U industrijskoj zoni u Krnješevcima, tzv. Južnoj radnoj zoni, koja ima površinu od oko 630ha namenjenih za izgradnju i funkcionisanje robno-transportnih centara i privrednih komplkeksa, trenutno posluje oko 20 domaćih i stranih kompanija evropskog renomea. Pre mesec dana u ovoj zoni počela je izgradnja prve etape kompleksa trafostanice, koja će za godinu dana, električnom energijom napajati veliki broj firmi u dve industrijske zone i domaćinstva u naseljima, ne samo u Krnješevcima, već i u susednim Šimanovcima. Vrednost ove investicije, koja će umnogome pomoći daljem privrednom razvoju staropazovačke Opštine, je oko 2,5 miliona evra, ne računajući izgradnju priključnog dalekovoda. Za ovaj projekat rađena je detaljna „Studija opravdanosti“, a neophodne dozvole, koje su morale da budu usaglašene, efikasno su obezbedile sve nadležne pokrajinske institucije i administracija Opštine Stara Pazova.

- NASTAVLjENO ULAGANjE U CRKVE, ŠKOLE, OBJEKTE ZDRAVSTVA, SPORTA -

Sagledavajući potrebe naših građana, po prioritetima pristupamo rešavanju i realizaciji neophodnih projekata. Prethodnih godina, ali i ove koja je u završnici, ulagano je mnogo u rekonstrukcije centara većine naselja, izgradnju savremenih objekata vrtića, Domova kulture u obnovu objekata zdravstva, kulture, sporta kao i u crkveno – verske objekte.

Otvoren novi moderni objekat vrtića u Belegišu - U aprilu mesecu je otvoren novi, po svim neophodnim standardima izgrađen, objekat vrtića u Belegišu. Ovo je još jedna u nizu kapitalnih investicija Opštine Stara Pazova. Smatramo da jedna lokalna samouprava može da funkcioniše ukoliko u njoj normalno funkcionišu sve sfere društva, vođeni ovim, značajna sredstva smo izdvojili za potrebe izgradnje ovog objekta u kojem boravi oko 100 mališana uzrasta od jedne do šest godina. Investicija je realizovana emisijom municipalnih obveznica Opštine Stara Pazova.

Aparati za vodu za piće za vrtiće - Opština je donirala i aparate za filtriranje vode svim objektima vrtića. Prema predviđenoj dinamici i u saradnji sa dve predškolske ustanove nastavićemo i dalje da pratimo njihove potrebe kako bi naši najmlađi sugrađani, mogli bezbrižno da rastu i uče.

Otvorena nova sportska hala u Golubincima sa savremenom kuglanom - Ove godine svečano je otvorena i velika sportska hala u Golubincima u koju je Opština uložila oko 90 miliona dinara. Ovaj sportsko-rekreativni centar u kom se igra košarka, odbojka i drugi dvoranski sportovi, ima površinu od preko 1.300m², a sadrži i savremeno opremljenu kuglanu. Projekat je finansiran emisijom municipalnih obveznica Opštine, po čemu je opština Stara Pazova među retkim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji.

Tehnički uređaji za dijagnostiku u Domu zdravlja - Za potrebe pružanja adekvatne zdravstvene zaštite, u saradnji sa Domom zdravlja, nabavljeni su najsavremeniji ultrazvučni aparati.

Izgradnja hrama sv. Angeline na Kablaru - U naselju Banovci Dunav pre oko mesec dana počeli su radovi na izgradnji pravoslavnog hrama sv. Angeline. U toku je izlivanje stope za temelje vrednosi oko 6 miliona dinara, a temelji bi trebalo da budu završeni do nove godine. Hram će biti površine oko 200 kvadrata, na proleće će gradnja biti nastavljena. Nesebičnu pomoć u izgradnji buduće bogomolje u naselju Kablar pružila je Opština Stara Pazova obezbedivši, bez nadoknade, plac površine 31 argde će biti izgrađen hram i parohijski dom.

- KONTINUIRANA BRIGA O SOCIJALNIM KATEGORIJAMA -

Ogrev za 1000 najsiromašnijih porodica - Opština solidarnosti, investicija i privrede, potkrepljuje više primera i realizacija brojnih projekata u protekle četiri godine. Svake godine Opština Stara Pazova za najugroženije slojeve stanovništva obezbeđuje ogrev u vidu uglja. I ove godine na adrese najsiromašnijih domaćinstava u naseljima opštine Stara Pazova stići će besplatan ogrev koji je finansiran sredstvima iz opštinskog budžeta. Ova vrsta pomoći Opštine namenjena je građanima slabijeg materijalnog stanja, koji su primaoci socijalne pomoći Centra za socijalni rad Stara Pazova.

Novogodišnji paketići za decu iz materijalno ugroženih porodica - Tradiciju dodele novogodišnjih paketića takođe održavamo svake godine. Krajem decembra će naši najmlađi sugrađani dobiti prigodne poklone. Obezbedili smo oko 1500 novogodišnjih paketića za mališane čiji su roditelji primaoci socijalne pomoći, koji pripadaju siromašnim romskim porodicama ili su deca samohranih roditelja, iz svih mesnih zajednica.

Mladi bračni parovi i porodice sa skromnim primanjima povoljnije do prve nekretnine - Opština Stara Pazova preko svog javnog preduzeća - Opštinska stambena agencija, obezbeđuje trajna stambena rešenja za porodice slabijeg imovinskog statusa. Pored nove zgrade u centru Stare Pazove, počela je i gradnja zgrade u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi. Projekat se realizuje na osnovu ugovora između Opštinske stambene agencije i Republičke agencije za stanovanje na osnovu kojeg Republička agencija finsira izgradnju jednim delom u visini od 15 miliona dinara. Staropazovačka lokalna samouprava je preuzela obavezu da izgradi 246 kvadratnih metara od planiranih 705 kvadratnih metara stambenog prostora i da obezbedi 35 miliona dinara za infrastrukurno opremanje četiri parcele. Zgrada će imati 15 stanova.

Rešavanje stambenog pitanja izbeglica iz Hrvatske i BiH - Trajno rešenje Pre nepunih dva meseca, za 14 izbegličkih porodica sa teritorije Opštine Stara Pazova, obezbeđena su trajna i održiva stambena rešenja u vidu seoskih kuća sa okućnicom, zahvaljujući realizaciji „Potprojekta 2“ iz Regionalnog stambenog programa. Opština Stara Pazova i opštinsko Povereništvo za izbeglice i migracije, nastavili su i dalje da prate pomenuti program i da apliciraju na konkurse. Potpisan je novi Ugovor, kojim je za Opštinu Stara Pazova opredeljeno 270.000 evra, a biće obuhvaćena nabavka građevinskog materijala pojedinačno u vrednosti od 4.500 do 9.000 evra. Očekuje se da će, u zavisnosti od procenjenog stanja na terenu, biti konačno rešen problem stanovanja za dodatnih 30 ili više od 30 porodica, što će biti sprovedeno kroz zvaničan Konkurs Opštine i zakonom predviđenom komisijskom procedurom.

Projekat izgradnje rehabilitacionog centra u ŠOSO „Anton Skala“ - Solidarnost i briga za određene segmente društva ogleda se i u realizaciji projekata kao što je projekat „Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi“, koji naša lokalna samouprava realizuje u partnerstvu sa školom za osnovno i srednje obrazovanje "Anton Skala" iz Stare Pazove i školom za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" iz Novog Sada. Vrednost projekta, koji je namenjen efikasnijoj inkluziji pomenutih socijalnih kategorija stanovništva, kreiranju uslova za poboljšan kvalitet života i očuvanje, pre svega, zdravlja dece i mladih, koji žive na teritoriji opštine, je 234.000 evra. Od pomenutog iznosa Evropska unija je, kroz program na koji je naša opština efikasno aplicirala, obezbedila 198.000 evra, a lokalna samouprava je, kao nosilac projekta, iz svojih sredstava izdvaja značajnih 36.000 evra. U okviru projekta će se uspostaviti Rehabilitacioni centar, koji će biti sagrađen u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje "Anton Skala" i koji će pružati usluge deci i mladima - korisnicima dnevnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, učenicima škole za decu sa smetnjama u razvoju, kao i učenicima iz škola, koji imaju podršku defektologa u matičnim školama. Osnovu Rehabilitacionog centra čine visoko specijalizovane prostorije za senzornu stimulaciju (senzorna soba, bela soba i slana soba), koje su izolovane, interaktivne sobe u kojima se nalazi oprema za stimulaciju čula ili određenih čula u cilju senzorne integracije.

- KVALITETNA SARADNjA SA POKRAJINOM I REPUBLIKOM -

Jedna od najrazvijenijih sremskih Opština u više navrata je od strane državnog i pokrajinskog vrha isticana kao primer kako bi se jedna lokalna samouprava trebala razvijati. Napredak jedne lokalne samouprave umnogome zavisi od stepena saradnje sa relevantnim državnim i pokrajinskim institrucijama. U ovoj godini ostvarili smo odličnu komunikaciju sa novom Pokrajinskom vladom, što je rezultiralo i konkretnim projektima. I od Pokrajine i od Republike imamo podršku za realizaciju brojnih projekata. U poseti našoj opštini, ove godine, boravili su brojni predstavnici pomenutih institucija kao što su predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ognjen Bjelić, direktor Razvojnog fonda vojvodine, Goran Savić, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Nedeljko Kovačević i mnogi drugi.

Relevantnim projektima i adekvatnim koracima do sredstava iz EU Fondova

Pored apliciranja na konkurse republičkih i pokrajinskih institucija, opštinski tim prati i Dostupna sredstva namenjena za realizaciju projekata iz oblasti koje je definisala Evropska unija. Trenutno smo aplicirali na 3 konkursa koja finansira EU , a tiču se socijalno – osetljivih kategorija stanovništva i nadamo se pozitivnom ishodu.

Memorandum o saradnji sa dva grada iz EU – Pregovori sa dva grada iz EU su već u jeku i za nepuna sva meseca očekujemo susrete, na kojima ćemo potpisati Sporazume o bratimljenju sa gradovima iz EU koji su nam neophodni kako bi imali mogućnost pristupanju i apliciranju IPA Fondovima EU, koji su namenjeni zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU za usvajanje i sprovođenje političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje se od njih zahtevaju u cilju usaglašavanja sa vrednostima Evropske unije i postepenog usklađivanja sa pravilima, standardima, politikama i praksama radi dostizanja punopravog članstva u EU.

Inovativni pristup na lokalnu - povezivanje privrednika za subvencije od države Inicijativom opštinskog rukovodstva, prevashodno predsednika Opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića, u Vladi RS postignut je dogovor da se privrednicima sa teritorije naše opštine, zbog veoma razvijene domaće privrede, omogući udruživanje kako bi, na taj način, stekli uslove da apliciraju za državne subvencije. Na teritoriji Opštine posluje zaista veliki broj, uspešnih kompanija i preduzeća, koji nažalost nisu u mogućnosti da odjednom zaposle više stotina radnika, ali ukoliko se udruže i tako zaposle broj radnika koji je uslovima neophodan za dobijanje državnih subvencija, iste mogu i da dobiju.

Kapitalni infrastrukturni projekat za naredne tri godine - Izgradnja kanalizacione mreže istovremeno svuda na teritoriji Opštine

Jedan od najkompleksniji poduhvata, koji nas kao rukovodstvo lokalne samouprave očekuje je izgradnja 230km duge mreže za kanalizaciju u svim mestima naše Opštine. Problem je višedecenijski, ali smo u proteklom mandatu izvršili sve neophodne projektne radnje, tako da sada ulazimo u proceduru raspisivanja međunarodnog tendera za javno-privatno partnerstvo. Nacrtom idejnog projekta smo obuhvatili svih devet naselja opštine. Projekat će podrazumevati objedinjavanje kompletne kanalizacione mreže u odnosu na jedan centralni prečistač. U pitanju je izgradnja mreže kanala i kolektivnih pravaca u pomenutoj dužini. Kako bi ubrzali proces realizacije mi smo već u kontaktu sa potencijalnim investitorima, a naša namera je da za ovaj projekat zadužimo investitore po najpovoljnijim uslovima, koji su u mogućnosti da na najadekvatniji način realizuju obuhvatan i veoma zahtevan proces izgradnje kanalizacione mreže. Ceo projekat će se finansirati kroz program javno-privatnog partnerstva bez zaduživanja Opštine sa manjim učešćem građana tokom priključivanja na sistem.

- PLANOVI ZA 2017. GODINU -

Istim tempom nastavljamo i dalje. U sledećoj godini po prioritetima nastavljamo sa realizacijom, za građane bitnih projekata u svim naseljima podjednako. Dobrom komunikacijom sa predstavnicima mesnih zajednica i sa građanima, imamo uvid u potrebe građana. Prepoznali smo projekte od vitalnog značaja za meštane svakog mesta ponaosob, uradili većinu projekata, odnosno pripremili neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju, tako da će sledeće godine cela Opština postati jedno veliko gradilište sa znčajnim investicijama u lokalnu infrastrukturu, radi dobijanja još lepših i uređenijih naselja.

DOBIJAMO STATUS GRADA – PAZOVA POSTAJE GRAD

Dobijanje statusa grada je strateški cilj kojem opštinsko rukovodstvo Opštine Stara Pazova teži i usmerava svu svoju energiju. Svi infrastrukturni projekti koje smo do sada realizovali ali i oni na čijoj realizaciji vredno radimo, usmereni su ka tom cilju. Smatramo da bi se dobijanjem statusa grada u Opštini Stara Pazova stekli još bolji uslovi i za privlačenje stranih investitora. Geografski položaj naše opštine nam svakako ide u korist kao i odlična saobraćajna komunikacija (izlaz na međunarodni autoput E-75 i E-70). Dobijanje statusa grada omogućiće još brži i ravnomerniji razvoj svih naselja u Opštini, tada već grad Stara Pazova imala bi više gradskih Opština. Status grada predstavljao bi vrhunac zacrtanog plana opštinskog rukovodstva, a obezbedio bi od Republičke Vlade i veće ingerencije što bi opet značilo još lakše rešavanje tekućih problema i otvaranje vrata našem daljem privrednom razvoju. Omogućila bi se buduća saradnja, sporazumi i projekti sa razvijenim evropskim gradovima, imali bi veći priliv sredstava iz republičkog budžeta, unapredilo bi se funkcionisanje lokalne samouprave koja bi kroz gradske opštine bila dostupnija građanima, građani Stare Pazove dobili bi uređenu Bolnicu čime bi se znatno unapredilo zdravstvo, imali bi mogućnost da otvorimo i Univerzitet, sve službe za servise građana kao što su Policija, Vatrogasna služba, Sud, Poreska uprava, Centar za socijalni rad, umesto do sada podređenog statusa i sporijih procedura postali bi filijale, čime se podiže kvalitet njihovih usluga za potrebe građana, mogao bi se formirati i Privredni sud za potrebe građana i privrede. Podršku dobijanju statusa grada, Opština Stara Pazova ima i od Pokrajine i od Republike.

Fotografije:

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije