• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

САВЕТ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Од почетка 2020. године, на унапређењу популационе политике у Општини Стара Пазова постоји и Савет за популациону политику, који је основао председник Општине Ђорђе Радиновић.

Задаци Савета су да прати стање у области популационе политике и о томе обавештава председника Општине, разматра и предлаже мере за унапређење популационе политике, оцењује ефекте њиховог спровођења и разматра и друга питања од интереса за спровођење популационе политике.

Старопазовачка Општина, осим поверених послова на овом плану примењује и додатне подстицајне мере за повећање наталитета. Осим родитељског додатка за прво, друго, треће и четврто дете и дечјег додатка, који се исплаћују из буџета Републике Србије, финансијска помоћ породицама са децом се исплаћује и из буџета Општине Стара Пазова.

Породици са прворођеним дететом исплаћује се једнократна финансијска помоћ у износу од 30% просечне зараде у Општини, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Незапосленим трудницама и породиљама из буџета Општине исплаћује се финансијска помоћ у износу од 10.000,00 динара, у трајању од 12 месеци од подношења захтева, а најдуже до навршених годину дана старости детета.

Од 2020. године дете трећег, односно сваког наредног реда рођења исте мајке чија породица има пребивалиште на територији општине Стара Пазова и које је уписано у предшколску установу, има право на бесплатан целодневни, односно, полудневни боравак у установи. Одлука се односи на децу уписану у предшколске установе „Полетарац“ и „Радост“. Ово право на регресирање трошкова боравка признаје се од дана поднетог захтева до краја календарске године.

Према овој Одлуци породица са троје и више деце има право на бесплатан смештај трећег, односно, сваког наредног реда рођења без обзира на узраст првог и дугог детета. До сада, ову погодност могла је да користи само породица чије је сво троје или више деце било истовремено у предшколском. Од ове године бесплатан смештај има треће и свако наредно дете (наредног реда рођења) ако су старија деца на било ком нивоу у систему школства, чак и ако су студенти.

КОНТАКТ:

Анђелка Мандић, председница Савета

Наташа Мићић, заменица председнице Савета (помоћница председника Општине)

Весна Јовановић, чланица Савета (секретарка Скупштине општине)

Рада Жугић, чланица Савета (директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова)

Ивана Ненадић, чланица Савета (начелница Одељења за друштвене делатности)

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter