• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o izmenama i dopunama odluke o iznošenju i deponovanju otpadnih materija.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će u periodu od 05.08.2020. do 06.08.2020. godine sa početkom u 10,00 časova biće izvršen tretman suzbijanja krpelja sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavamo Vas da će se u periodu od 15.06. do 25.06.2020. godine, firma "Delco" d.o.o. iz Novog Sada vršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vaduha i sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 14. i 15. Zakona ojedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", br. 15/2012, 88/2018 i 67/2020), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodn e skupšti ne Republik e Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 19/2020 i 68/2020), Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike u skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list Autonomne Pokrajine Vojvodine", broj 15/2020 i 26/2020) i Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", broj 19/2020 i 68/2020), raspisanih za 21. jun 2020. godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova obaveštava građane opštine Stara Pazova povodom predstojećih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji, koji će se održati 21.juna 2020. godine da građani opštine Stara Pazova mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska br. 11, u kancelariji broj 47/II sprat, svakim danom od 7,30 do 15,00 časova, najkasnije do 05. juna 2020. godine do 24,00 časa, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

grb thumbVlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

grb-thumbNa osnovu člana 66. Statuta opštine ("službeni list", br. 26/08 i 5/13) u vezi sa članom 27. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS "broj: 88/11, 15/16 i 104/16), Opštinsko veće opštine Stara Pazova je dana 28.februara 2018. godine donelo Zaključak o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i modernizaciju sistema javnog osvetljenja opštine Stara Pazova primenom mera energetske efikasnosti (savremenom led tehnologijom)

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter