• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 35-1.3.21/2018 - javna nabavka radova –- na „Regionalnom centru za održivi razvoj Srema I faza: Uspatavljanje inovacionog Startap Centra Stara Pazova-

 

Preuzmite dokumenta:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori I

Pitanja i odgovori I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter