• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

soc ekon savetU Staroj Pazovi je dana 16. decembra 2019. godine održana 37. sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

Sednica je održana u maloj sali Bele zgrade sa početkom u 13,00 časova. Prethodno je dana 11. decembra 2019. održana 30. sednica Kolegijuma SES-a, kada je utvrđen predlog dnevnog reda i datum održavanja 37. sednice Saveta.

Savet je na sednici razmatrao i usvojio Zapisnike sa održanih 33, 34,35 i 36. sednice Saveta.
Članovi Saveta informisani su o aktivnostima SES-a između dve radne sednice koje se odnose na organizaciju i sprovođenje Javne tribine na temu: "Rezultati borbe protiv sive ekonomije i rada na crno za period 2017-2019. godina". Usvojena je i Informacija o učešću predstavnika SES-a na sajamskim manifestacijama koje su održane u Modriči, Doboju i Paraćinu, kada je predstavljen deo privrednog i turističkog potencijala sa područja opštine Stara Pazova.

Usvojena je Informacija o realizaciji Javnog konkursa AP Vojvodine za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finasiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih SES-a. Na konkursu je aplicirala opština Stara Pazova, kojoj su za ove namene dodeljena bespovratna sredstva u visini od 450.973,23 dinara.

Savet je razmatrao i usvojio Inicijativu socijalnog partnera Unije poslodavaca Srbije - poslodavci Stare Pazove za formalizovanjem privredno tehničke saradnje sa opštinom Trebinje. Obzirom da su razgovori o ovoj saradnji započeli na 13. Regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi, Savet podržava ovu aktivnost i predlaže opštini Stara Pazova da formalizuje ovu saradnju ako je moguće u narednom periodu.

Razmatran je predlog predstavnika sindikata u Savetu, o izjašnjavanju o Inicijativi Saveza samostalnih sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine.Na predlog Saveza samostalnih sindikata za opštinu Stara Pazova, Savet je jednoglasno dao pozitivno mišljenje i podršku ovoj Inicijativi. Na zvaničnom sajtu Saveza samostalnih sindikata Srbije postoji link na kome se tajnim glasanjem "za" ili "protiv" može izjasniti o ovoj Inicijativi. Savet ukazuje mogućnost i građanstvu da može izaći i glasati na navedenom sajtu i izjasni se o ovoj inicijativi.

Razmenjene su informacije između predstavnika sindikata i lokalne uprave u SES-u, o dinamici isplata zaostalih potraživanja za putne troškove, solidarnu pomoć i jubilarne nagrade, zaposlenima koji ta potraživanja ostvaruju iz budžeta opštine Stara Pazova.

Rade Erceg je pojasnio članovima SES-a, Inicijativu SSS za opštinu Stara Pazova, o mogućnosti da socijalni partneri u Savetu, mogu da donesu Odluke o pristupanju i uplati određenih sredstava na mesečnom nivou u Fond solidarnosti koji postoji i formiran je na nivou SSS grada Novog Sada. Izdvojena sredstva bi se akumulirala na posebnom računu i time bi se stvorila mogućnost da se koriste za prevenciju i odmor svojih radnika, koji su članovi SSS, po povlašćenim cenama za korisnike kao i članove njihovih porodica. O ovoj Inicijativi će biti reči na nekoj od narednih sednica SES-a, a nakon što su utvrdi mogućnost ovog izdvajanja na nivou lokalne samouprave.

Zaključeno je da se dopisom informišu socijalni partneri Opštinsko veće opštine Stara Pazova, da predloži predsedavajućeg SES-a za 2020. godinu, i Unija poslodavaca Srbije - poslodavci Stare Pazove da predsloži zamenika predsedavajućeg SES-a za 2020. godinu, iz redova svojih predstavnika u SES-u.

Sekretar SES-a:
Milenko Vučinović s.r.

Predsedavajući SES-a:
Rade Erceg s.r.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter