• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 26. септембар 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbНа основу члана 64. Став 3 Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, број 62/06, 69/08-др. Закон. 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник општина Срема“ број 26/06), председник општине Стара Пазова је дана 08.12.2016. године, донео Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова и расписује Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова.

Сва потребна документација за попуњавање може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе Општине Стара Пазова (Светосавска 11, Стара Пазова), сваког радног дана 07:30-15:00 часова.

3-grb-srbijeЈавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија) (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се у трајању од 30 дана, од 9. децембра 2016. године до 7. јануара 2017. године, сваког радног дана:

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу штале за тов свиња на кат. парц. 2618/2 к.о. Белегиш северозападни део атара насеља Белегиш.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.64/2015) оглашава промену термина јавне седнице Комисије за планове.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу специјализованог затвореног складишта-царинско складиште са пратећом администрацијом на кат. парц. 5543 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Јанка Каменара 31.

grb-thumbОдељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Стара Пазова припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.

grb-thumbНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009), члана 64. став 11. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 26/08 и 5/13), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину („Сл.лист општина Срема“ број 35/15 и 31/16) и члана 6. став 1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса број 453-1/2015-IV од 13. марта 2015. године, Председник општине Стара Пазова дана 12.10.2016. године расписује Трећи јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса.

grb-thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2016. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова расписује Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2016/2017. годину.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 40/13–одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13-Одлука УС 132/14 и 145/14), и члан 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 40/13–одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13-Одлука УС 132/14 и 145/14) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Бановаца (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци-Дунав).

grb-voj-praviПоштовани привредници, информишите се о најновијим конкурсима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и преузмите исте са линкова у прилогу.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије