• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: недеља, 20. август 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009, 99/11 и др. закони), члана 64. став 11. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 26/08 и 5/13), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину („Сл.лист општина Срема“ број 42/16) и члана 6. став 1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса број 453-1/2015-IV од 13. марта 2015. године, Председник општине Стара Пазова дана 12. јануара 2017. године расписује Први јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2017. години.

grb-thumbНа основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15 и 81/2016 - одлука УС), чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016), члана 29. Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" бр. 34/12, 22/14, 15/15, 26/15, 7/16 и 8/16) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Стара Пазова број 11-4/2017-III од 11.01.2017. године начелник Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Интерни конкурс за попуњавање радних места.

grb-thumbНа основу Одлуке о буџету Општине Стара Пазова број 011-56/2016-I од 29. децембра 2016. године, планирана су средства за финансирање и суфинансирање годишњих програма у износу од 33.000.000,00 динара (активности спортских организација) и посебних програма из области спорта од интереса за Општину Стара Пазова у укупном износу од 10.000.000,00 динара, те је Комисија за спорт Општине Стара Пазова расписала Конкурс за финансирање и суфинансирање годишњих и посебних програма у области спорта на подручју Општине Стара Пазова за 2017. годину.

grb-thumbКомисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекат 5 – грађевински материјал и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 26. децембра 2016. године, расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града/општине доделом пакета гађевинског материјала у оквиру потпројекта 5 Регионалног стамбеног програма.

grb-thumbНа основу члана 64. Став 3 Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, број 62/06, 69/08-др. Закон. 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник општина Срема“ број 26/06), председник општине Стара Пазова је дана 08.12.2016. године, донео Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова и расписује Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Стара Пазова.

Сва потребна документација за попуњавање може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе Општине Стара Пазова (Светосавска 11, Стара Пазова), сваког радног дана 07:30-15:00 часова.

3-grb-srbijeЈавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија) (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се у трајању од 30 дана, од 9. децембра 2016. године до 7. јануара 2017. године, сваког радног дана:

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу штале за тов свиња на кат. парц. 2618/2 к.о. Белегиш северозападни део атара насеља Белегиш.

grb-thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.64/2015) оглашава промену термина јавне седнице Комисије за планове.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу специјализованог затвореног складишта-царинско складиште са пратећом администрацијом на кат. парц. 5543 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Јанка Каменара 31.

grb-thumbОдељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Стара Пазова припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије