• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: понедељак, 24. април 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbНа основу члана 32. став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006), члана 64. став 11. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 26/08 и 5/13), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину („Сл.лист општина Срема“ број 30/14, 11/15, 19/15 и 28/15) и члана 6. став 1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 453-2/2015-IV од 13. марта 2015. године, Председник општине Стара Пазова дана 21. јануара 2016. године расписује Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама.

grb-thumbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. лист општине Срема» број 26/06), председник општине Стара Пазова је дана 25.12.2015. године, донео одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Стара Пазова и расписује оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

grb-thumbНа основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника и поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи број: II-400-1394/15 од 30. децембра 2015. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и Уговором о гранту-Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд и Општине Стара Пазова (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 11. јануара 2016. године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbУ складу са чланом 114. и 115. Закона о спорту ("Сл.гласник РС" број 24/11 и 99/11 - др. Законом), а у вези са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта (број 011-44/2014-I од 23.12.2014.год.) и на основу члана 6. Правилника о поступку одбобравања програма којима се остварују потребе интереси грађана у области спорта у општини Стара пазова (66-1/2014-IV од 12.01.2015.год.) Комисија за спорт општине Стара Пазова расписује Конкурс за финансирање и суфинансирање годишњих и посебних програма у области спорта на подручју општине Стара Пазова за 2016. годину.

grb-thumbНа основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број 400-1458 /15 од 24. децембра 2015. године, а у вези Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Стара Пазова (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 135 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 31. децембра 2015. године, објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 135 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања - ЛАПЗ суфинансирање број 2000-101-7/2015 од 08.07.2015. године и Анекса Споразума број 2000-101-7/2015 од 21.07.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Стара Пазова за 2015. годину („Сл. лист општина Срема“, број 2/2015, број 7/2015 - исправка и број 17/2015), Општина Стара Пазова и Национална служба за запошљавање расписују Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у циљу стицања посебних знања и вештина у 2015. години.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса социјалног становања на катастарским парцелама број 3104/2, 3104/32, 3104/33, 3104/34, 3104/35, 3104/36, 3104/37, 3104/38, 3104/39 И 3104/40 к.о. Стара Пазова.

grb-voj-praviУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14 и 145/14) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације насеља Стара Пазова.

grb-thumbОдељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Општинске управе општине Стара Пазова припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

3-grb-srbijeНа основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Уговора о донацији – Спољне активности Европске уније – 2014/342-598 (од 22.04.2014.године) и Практичног водича - Набавке и грантови за спољне активности Европске уније – ПРАГ (важећи од 15. јула 2015. године, верзија 2015.0, Одељак 6.9.2.) Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма приправника.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије