• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: понедељак, 27. март 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbНа основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број 400-1458 /15 од 24. децембра 2015. године, а у вези Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Стара Пазова (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 135 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 31. децембра 2015. године, објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 135 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања - ЛАПЗ суфинансирање број 2000-101-7/2015 од 08.07.2015. године и Анекса Споразума број 2000-101-7/2015 од 21.07.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Стара Пазова за 2015. годину („Сл. лист општина Срема“, број 2/2015, број 7/2015 - исправка и број 17/2015), Општина Стара Пазова и Национална служба за запошљавање расписују Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у циљу стицања посебних знања и вештина у 2015. години.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса социјалног становања на катастарским парцелама број 3104/2, 3104/32, 3104/33, 3104/34, 3104/35, 3104/36, 3104/37, 3104/38, 3104/39 И 3104/40 к.о. Стара Пазова.

grb-voj-praviУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14 и 145/14) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације насеља Стара Пазова.

grb-thumbОдељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода Општинске управе општине Стара Пазова припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

3-grb-srbijeНа основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Уговора о донацији – Спољне активности Европске уније – 2014/342-598 (од 22.04.2014.године) и Практичног водича - Набавке и грантови за спољне активности Европске уније – ПРАГ (важећи од 15. јула 2015. године, верзија 2015.0, Одељак 6.9.2.) Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма приправника.

3-grb-srbijeНа основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/2014) и Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години („Службени гласник РС“, број 80/2015), Министарство привреде Републике Србије расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме.

grb-thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2015. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова расписује Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2015/2016. годину.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта ("Сл. гласник РС", бр. 43/2010), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу предшколске установе у Старим Бановцима на к.п. бр. 1098 к.о. Стари Бановци.

grb-thumbСавет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова расписао је други конкурс за суфинансирање програма и пројеката из области "УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ" у општини Стара Пазова за 2015. годину.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије