• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: петак, 23. јун 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbКомисија за разматрање услова прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда расписала је Оглас за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину Општине Стара Пазова.

grb-thumbСавет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова расписао је други конкурс за суфинансирање програма и пројеката из области "УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ" у општини Стара Пазова за 2016. годину.

grb-voj-praviПоштовани пољопривредници, информишите се о најновијим конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и преузмите исте са линкова у прилогу.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/12, 134/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског стадиона са пратећим садржајима на к.п. 2360/2 к.о. Н. Бановци у Новим Бановцима.

grb-thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, оглашава Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације јужног дела централне радне зоне у к.о. Нова Пазова и дела саобраћајнице која повезује централну радну зону са просторном целином 11 Бановци.

grb-voj-praviИнформишите се и преузмите конкурсну документацију нових конкурса Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

grb-voj-praviНа основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ" бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), расписује Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме број 133-401-212/2016-02.

1-grb-opstineНа основу члана 17. и 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину („Сл. лист општина Срема“,бр. 35/15) и члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/14), Начелник Одељења за друштвене делатности, културу и информисање, дана 11. фебруара 2016. године расписује јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години.

grb-thumbНа основу члана 5. Одлуке о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност („Сл. лист општина Срема“, бр.11/15) Начелник Одељења за друштвене делатности, културу и информисање, дана 8. фебруара 2016. године расписује: Јавни позив за остваривање права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност.

2-grb-vojvodineИнформишите се и преузмите конкурсну документацију актуелних конкурса Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у 2016. години.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије