Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно – складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно – складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину.

Носилац пројекта: „DEC Internacional“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Рапид“ д.о.о. из Руме.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Рапид“ д.о.о. из Руме.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња комплекса за ремонт мотора авиона

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња комплекса за ремонт мотора авиона.

Носилац пројекта: „МТU Maintenance Serbia“ д.о.о. са Новог Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње станице за снабдевање горивом на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње станице за снабдевање горивом на животну средину.

Носилац пројекта: „НИС“ а.д. из Новог Сада.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње станице за снабдевање горивом на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње станице за снабдевање горивом на животну средину.

Носилац пројекта: „НИС“ а.д. из Новог Сада.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње комплекса Трансфера логистичког центра - ТЛЦ на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње комплекса Трансфера логистичког центра - ТЛЦ на животну средину.

Носилац пројекта: „Трансфера“ д.о.о. из Београда

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње логистичког центра на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње логистичког центра на животну средину.

Носилац пројекта: „Трансфера“ д.о.о. из Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно - складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно - складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину

Носилац пројекта: „DEC Internacional“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење