Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно – складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције пословно – производно – складишног објекта у пословно – производни објекат на животну средину.

Носилац пројекта: „DEC Internacional“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. из Ветерника.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. из Ветерника.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Напредак“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о давању сагласности на захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, намењеног производњи пластичне амбалаже бризгањем

Обавештење о давању сагласности на захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, намењеног производњи пластичне амбалаже бризгањем.

Носилац пројекта: „Умпром“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта реконструкције производних просторија у постојећем објекту производно- складишног комплекса и доградњу четири силоса на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта реконструкције производних просторија у постојећем објекту производно- складишног комплекса и доградњу четири силоса на животну средину.

Носилац пројекта: „Energo-pet“ д.о.о. из Београда.

Обавештење

Обавештење о о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину

Обавештење о о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Напредак“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, на животну средину.

Носилац пројекта: „Умпром“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину.

Носилац пројекта: Слободан Вујовић из Панчева.

Обавештење