Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно–производног објекта на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно–производног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „MI-TECH ING“ д.о.о. из Старих Бановаца.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградњe складишно-пословног објекта на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградњe складишно-пословног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „Милшпед“ д.о.о. из Новог Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње рециклажног центра металних и неметалних отпадака у две фазе на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње рециклажног центра металних и неметалних отпадака у две фазе на животну средину.

Носилац пројекта: „STEEL-IMPEX“ д.о.о. из Петроварадина.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. Ветерник.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. Ветерник.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о донетом решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. Ветерник.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње рециклажног центра металних и неметалних отпадака на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње рециклажног центра металних и неметалних отпадака на животну средину.

Носилац пројекта: „STEEL-IMPEX“ д.о.о. из Петроварадина.

Обавештење

Обавештење о доношењу решења о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о доношењу решења о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. Ветерник.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за изградњу складишно-пословног објекта на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за изградњу складишно-пословног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „Милшпед“ д.о.о. Нови Београд.

Обавештење