Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дунав.

Носилац пројекта: „Карин Комерц МД“ д.о.о. из Ветерника.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта адаптације и доградње производног објекта и хладњаче и изградња надстрешнице за складиштење, цевног моста и саобраћајнице на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта адаптације и доградње производног објекта и хладњаче и изградња надстрешнице за складиштење, цевног моста и саобраћајнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта адаптације и доградње производног објекта и хладњаче и изградња надстрешнице за складиштење, цевног моста и саобраћајнице на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта адаптације и доградње производног објекта и хладњаче и изградња надстрешнице за складиштење, цевног моста и саобраћајнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину .

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Студија

Обавештење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја пројекта реконструкције-промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину

Обавештење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја пројекта реконструкције-промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Студија

Обавештење о донетом Решењу за израду студије о процени утицаја пројекта изградње уставе „СБ-1“ у каналу СБ-1 у оквиру прве фазе снабдевања водом подсистема „Источни Срем-Средња зона“ на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за израду студије о процени утицаја пројекта изградње уставе „СБ-1“ у каналу СБ-1 у оквиру прве фазе снабдевања водом подсистема „Источни Срем-Средња зона“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Воде Војводине“ ј.в.п. из Новог Сада.

Студија

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње уставе „СБ-1“ у каналу СБ-1 у оквиру прве фазе снабдевања водом подсистема „Источни Срем - Средња зона“ на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње уставе „СБ-1“ у каналу СБ-1 у оквиру прве фазе снабдевања водом подсистема „Источни Срем - Средња зона“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Воде Војводине“ ј.в.п. из Новог Сада.

Студија

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције – промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције- промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Обавештење

Студија