Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта рециклажног центра неопасног отпада металих и неметалних отпадака

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта рециклажног центра неопасног отпада металих и неметалних отпадака.

Носилац пројекта: „Steel-impex“ д.о.о. из Петроварадина.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта доградње и промене намене постојећих објеката на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта доградње и промене намене постојећих објеката на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старих Бановаца.

Обавештење

Студија

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта инсталације уређаја и припадајућег антенског система GSM900/LTE1800/LTE2100/LTE800 базне станице „Stara Pazova - Banovačka“ - SM187/SML187/SMO187/SMJ187

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта инсталације уређаја и припадајућег антенског система GSM900/LTE1800/LTE2100/LTE800 базне станице „Stara Pazova - Banovačka“ - SM187/SML187/SMO187/SMJ187.

Носилац пројекта: „Телеком Србија“ а.д. из Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја изградње управне зграде – I фаза, изградња складишта запаљивих гасова и доградња и реконструкција складишта незапаљивих гасова - II фаза, на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја изградње управне зграде – I фаза, изградња складишта запаљивих гасова и доградња и реконструкција складишта незапаљивих гасова - II фаза, на животну средину.

Носилац пројекта: „СОЛ СРБИЈА“ д.о.о. из Нове Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње производног и магацинског простора на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње производног и магацинског простора на животну средину.

Носилац пројекта: „Acm int“ д.о.о. из Нове Пазове.

Обавештење

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.

Носилац пројекта: „Strong metals“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње и промене намене објеката за постројење за пречишћавање отпадних вода на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње и промене намене објеката за постројење за пречишћавање отпадних вода на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње и промене намене објеката за постројење за пречишћавање отпадних вода на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта доградње и промене намене објеката за постројење за пречишћавање отпадних вода на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за изградњу складишног објекта на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за изградњу складишног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „DUAL ALUMINIUM SYSTEMS“ д.о.о. из Старих Бановаца.

Обавештење