Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Носилац пројекта: Ј.П. „Путеви Србије“ из Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину.

Носилац пројекта: „BLUBIS“ д.о.о. из Београда.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње канализације у насељу Бановци фаза I

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње канализације у насељу Бановци фаза I.

Носилац пројекта: Општина Стара Пазова.

Обавештење

Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада

Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада.

Носилац пројекта: „Steel impex“ Д.О.О. из Петроварадина.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Носилац пројекта: „Уна Зорчић“ Д.О.О. из Нове Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину.

Носилац пројекта: „BLUBIS“ д.о.о. из Београда.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње инфраструктурног објекта – канализационе мреже

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње инфраструктурног објекта – канализационе мреже.

Носилац пројекта: Општина Стара Пазова.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу о издавању измене интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о донетом решењу о издавању измене интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Носилац пројекта: „Вадиас РС“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја постројења за складиштење и третман неопасног отпада на животну средину.

Носилац пројекта: „Вадиас РС“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење