Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње канализације у насељу Стара Пазова на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње канализације у насељу Стара Пазова на животну средину.

Носилац пројекта: Општина Стара Пазова из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта промене намене са извођењем радова за део објекта у II фази изградње на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта промене намене са извођењем радова за део објекта у II фази изградње на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Обавештење

Обавештење о одлагању јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производног објекта на животну средину

Обавештење о одлагању јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „Mi-Tech ing“ д.о.о. из Старих Бановаца.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производног објекта на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „Mi-Tech ing“ д.о.о. из Старих Бановаца .

Обавештење

Студија

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта рушења дела постојећег и доградњу пословно-производног објекта млекаре на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта рушења дела постојећег и доградњу пословно-производног објекта млекаре на животну средину.

Носилац пројекта: „Mlekara Ekocorp“ д.о.о. из Новог Сада.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта рушења дела постојећег и доградњу пословно- производног објекта млекаре на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта рушења дела постојећег и доградњу пословно- производног објекта млекаре на животну средину.

Носилац пројекта: „Mlekara Ekocorp“ д.о.о. из Новог Сада.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова на животну средину.

Носилац пројекта: „ЕКО УНИЈА СН“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производног објекта на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: „MI-TECH ING“ д.о.о. из Старих Бановаца.

Обавештење