Заштита животне средине

Инспекција заштите животне средине

Канцеларија:
Стара Пазова, Светосавска 11
Телефон:
022/310-170 лок. 316

Пријем Захтева за инспекцију заштите животне средине врши се у Пријемној канцеларији, шалтер број 5 или преко Контакт центра Општине Стара Пазова на телефон 022/311-999.

Документа 
План рада Преузмите документа »
Прописи из области заштите животне средине Преузмите документа »

Контролне листе:

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору ("С. Гласник РС" бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине при Министарству заштите животне средине које се могу преузети на сајту Министарства.

Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података ("Сл. гласник РС" бр. 91/2010 и 10/2013).

За потребе регистра прикупљају се:

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • 1. Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:
    Општинска управа општине Стара Пазова, Одељење за комуналне делатности и заштиту животне средине, Стара Пазова ул. Светосавска 11
  • 2. Један комплет образаца електронски на е-mail адресу: natasa.dukic@starapazova.rs

Контакт телефон: 022/310-170, лок. 208