Дозволе за управљање отпадом

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Оператер: Ћосић Мира из Старе Пазове.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Оператер: Ћосић Мира из Старе Пазове.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Оператер: “Биоенерго 808” д.о.о. из Старе Пазове.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за третман - складиштење неопасног отпада и мехнички третман отпада од метала

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за третман - складиштење неопасног отпада и мехнички третман отпада од метала.

Оператер: "Eko unija SN" д.о.о. из Старе Пазове.

Преузмите документ

Решење

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “Eko unija SN” Д.О.О. из Старе Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 5.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о изменама и допунама дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 5, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Оператер: “Alumil YU Industry” а.д. из Нове Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00 - 14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Оператер: “Alumil YU Industry” а.д. из Нове Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00 - 14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ