O Pazovi

Biblioteke u opštini

Čitaonica biblioteke Dositej ObradovićDejiny Národnej knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove siahajú do leta roku 1878, keď bola založená Čitáreň – najstaršia kultúrna ustanovizeň tunajších Srbov a Slovákov. Úlohou čitárne bolo uspokojiť čitateľske potreby početných obývateľov, ale aj vytváranie nových budúcich čitateľov. Onedlho bol knižný fond rozdelený do dvoch čitární – Čitárne Srbov remeselníkov a Slovenskej pospolitej čitárne. Knihy na týchto priestoroch zdieľali osud ľudu. Počas svetových vojen obidve čitárne boli zavrené. Ich činnosť po druhej svetovej vojne znovu spája Miestna knižnica so svojimi skromnými 5 000 knihami, aby z nej v roku 1962 vyrástla obecná Ústredná knižnica. Po presťahovaní do účelovej budovy v strede Starej Pazovy, a bolo to roku 1982, sa knižný fond začal rýchlejšie plniť, takže stúpal i počet čitateľov.

Knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove dnes počíta vyše 50 000 kníh, takmer 8 000 kníh je písaných v slovenskej reči. Obsluhuje vyše 2 500 čitateľov. Má významný fond príručnej literatúry, tzv. referenčnú zbierku, vyše 1 000 vzácnych encyklopédií, lexikónov, slovníkov a titulov, ktoré nestretávame ani vo väčších knižniciach. Dôkladné zbierané zbierky rozličných autorov tvoria novú zvláštnu zbierku od 2.500 kníh. Vlastenecká zbierka na jednom mieste zoskupuje diela tvorcov z našej obce, medzi ktorými sú cenné mená z literatúry a iných oblasti práce. Spolu s 8 knižníc v iných osadoch obce, Národná knižnica Dositej Obradović tvorí sieť ktorá má 120.000 kníh a vyše 6.500 čitateľov.

Ostatné knižnice v obce nie sú toľko veľké, ale ich predsa treba spomenúť. Medzi nimi sa vyčleňuje knižnica Petar Petrović Njegoš v Novej Pazove, s 35.000 kníh a vyše 2.000 registrovaných členov. V nej čitatelia môžu nájsť dennú a tyždennú tlač, veľký počet encyklopédií a literatúry, a k dispozícii majú aj jeden počítač s prístupom k internetu a môžu čítať eletronický obsah.

Knižnica Damjan Preradović je tretia po veľkosti. Damjan Preradović (1857-1929) sa narodil v Starých Bánovciach, chodil do nemeckej školy v Novej Pazove, skončil teologickú fakultu v Sriemskych Karlovciach a od roku 1882 bol farárom v Golubinciach. Zbieral Srbské ľudové poviedky po Srieme a uverejňoval ich v Letopise Matice Srbskej a bol jeden zo zakladateľov Srbskej čitárne v roku 1893. V knižnici Mimoriadných vydaní Knižnice Dositej Obradović bolo uverejnené fototypické vydanie dvoch diel Damjana Preradovića. Zárodok idei o zakladaní knižnice v Golubinciach sa prejavil v dávnom roku 1893. Vznikla z dvoch kultúrne- vzdelávacích spolkov z ktorých boli vyčlenené knihy a bola formovaná je Národná knižnica.  V roku 1965 sa stála samostatnou a v roku 1977 sa integrovala s matričnou knižnicou zo Starej Pazovy v čijom zložení je aj dnes. Knižnica má detské oddelenie a oddelenie pre dospelých a počíta vyše 14.500 kníh a má okolo 350 členov. Každého roku sa usporiadajú literárne slávnosti, ktoré svojou prítomnosťou zveličujú  mnohé osobnosti z oblasti kultúry, posledný raz to bol náš známy herec Petar Kralj. Knižnica bola renovovaná v roku 2002 za pomoci Miestneho spoločenstva Stará Pazova.

V Starých Bánovciach sa nachádza oddelenie Dimitrije Ruvarac. Dimitrije bol druhý z troch významných bratov Ruvarcov. Narodil sa v Starých Bánovciach (1842-1931), bol farár a historik a knihovník patriarchskej knižnice v Sriemskych Karlovciach. Zaoberal sa politickou a literárnou históriou, napísal veľký počet štúdii a rozpravou. V tejto knižnici sa nachádza 8.095 kníh, ale aj vedľa početných kníh, knižnica ledva počíta vyše 100 členov.

Nové Bánovce taktiež majú oddelenie Národnej knižnice Dositej Obradović, ktoré sa nazýva Miloš Crnjanski. On bol básnikom, poviedkarom, dramatickým spisovateľom a knižnica v Nových Bánovciach dostala meno pri príležitosti stého výročia spisovateľového narodenia. V tejto knižnici sa nachádza 5.776 kníh a počíta 210 čitateľov.

Jedno z oddelení sa nachádza v Belegiši pod názvom Dušan J. Popović (1894-1965). On bol historikom a profesorom univerzity v Belehrade. Narodil sa v Surduku, vo farárskej rodine, a zomrel v Belegiši. Zaoberal sa výskumom histórie Vojvodiny a zariaďoval Hlásnik historického spolku v Novom Sade. Hlavné diela sú mu Srbi vo Vojvodine a Srbi v Srieme. Táto knižnica počíta 4.884 kníh a má okolo 120 čitateľov.

Vo Vojke sa nachádza ešte jedne oddelenie knižnice pod názvom Vladislav Čikoš (1805-1844), ktorý bol rodom z Vojky. Spisovateľ a právnik, školený v Segedine, Kežmarku a v Budíme, bol spolupracovníkom Letopisu Matice Srbskej, písal lyrické a epické básne a v roku 1833 uverejnil román Zbog ljubovi i pomirenije ili Stroimir i Ljubisava. Táto knižnica počíta 4.867 kníh a má 160 čitateľov.

Jedné malé, ale hodné spomienky, je i oddelenie v Surduku, ktoré počíta 3.581 kníh a má ledva 70 čitateľov. Nazýva sa Miroslav Antić, po jednom z najpopulárnejších detských básnikov v srbskej literatúre. Miroslav Antić (1932-1986) bol básnikom, žurnalistom a filmovým režisérom a všetci sa dobre zoznámení s jeho zbierkami básni: Plavi čuperak, Garavi sokak, Vojvodina, Roždestvo tvoje, Leva strana sveta a iné. Súčasné meno oddelenie dostalo po básnikovej smrti v roku 1986.

Adresy a telefónne čísla

 • Národná knižnica Dositej Obradović
  Adresa: Stará Pazova, Námestie Zorana Djindjića bč
  Telefón: 022/310-543
 • Oddelenie Národnej knižnice Dositej Obradović
  Adresa: Krnješevce, Ugrinovačka bč
 • Knižnica Damjan Preradović
  Adresa: Golubince, Pazovská 1
  Telefón: 022/381-908
 • Knižnica Dimitrije Ruvarac
  Adresa: Staré Bánovce, Pavla Šašića 31
 • Knižnica Dr. Dušan J. Popović
  Adresa: Belegiš, Kráľa Petra 1
 • Knižnica Miloš Crnjanski
  Adresa: Nové Bánovce, Školská 10
 • Knižnica Miroslav Antić
  Adresa: Surduk, Cára Lazara 1
 • Knižnica Petar Petrović Njegoš
  Adresa: Nová Pazova, Kňáza Mihaila 17
  Telefón: 022/323-875
 • Knižnica Vladislav Čikoš
  Adresa: Vojka, Cára Dušana 1
  Telefón: 022/301-395

Kuća fudbala

Na pozemku, ktorý má rozlohu 12 ha, vzdialenom iba kilometer od diaľnice Belehrad-Nový Sad, na uzle medzi Starou Pazovou a Starými Bánovciami, nachádza sa veľkolepý športový objekt, populárne pomenovaný Dom futbalu. Na priestore, ktorý bol voľakedy obrastený trávou a burinou, za rok a pol postavený je objekt, na ktorý sú pyšný všetci obyvatelia obce Stará Pazova. Vďaka politickému, ale predovšetkým hospodárskemu a športovému nervu, ktorý pocítil toho 8. novembra roku 2008, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, keď delegácia FZ Srbska, na čele s Tomislavom Karadžićom, takmer už v zúfalstve, prišla na rozhovor už v poslednom pokuse, aby dostala svoj dom, Nacionálneho športového strediska. Čelný ľudia obce Stará Pazova pochopili, že takú šancu musia využiť a dali povolenie pre výstavbu Domu futbalu. Cesta od prvých rozhovorou po výstavbu trvala viac ako dva roky, v nej sa zúčastnili i odborné služby obce Stará Pazova , ktoré dokázali, že majú silu a moc, aby za krátky čas, na svojích pleciach, vyniesli výstavbu takého objektu. Vstupom do partnerských vzťahov s FZ Srbsko, obec Stará Pazova dostala Športové stredisko, ktoré budú používať futbalisti a iní športovci zo Srbska, ešte mnohé desaťročia. Napokon naša reprezentácia dostala svoj dom, ktorý právom nesie prívlastok jeden z najkrajších vo svete. Vyše 10 miliónov je vložených do výstavby Domu futbalu.

Kuća Fudbala u Staroj PazoviDomov futbalu v Stara Pazova

Táto investícia dostala svoj konečný tvar v podobe fascinantného objektu, ktorý má 6 futbalových ihrísk ( dve sú s umelou trávou, dve majú tribúny a všetky ihriská majú reflektory), športovú sálu, bazén, tenisové kurty, hotel, spa a welness stredisko, reštaurácie, press center, konferenčnú miestnosť. Prostriedky, ktoré zabezpečili FIFA, UEFA, Ministerstvo pre mládež a šport Vlády Srbska a FZ Srbsko, nie sú strovené na prázdno, všetci futbalisti a športovci zo Srbska dostali športové stredisko, v blizkosti Belehradu a letiska, a predsa ďaleko od mestského ruchu. Obec Stará Pazova dostala objekt, ktorý je jej pýchou, a ktorý jej otvára dvere pre nové investície. Dnes sa Stará Pazova a Dom futbalu spomína takmer vo všetkých médiách. Všetko to sa musí využiť na hospodárskom i športovom pláne a všetko to vzbudí väčší záujem detí o šport. Stará Pazova, stredisko futbalového Srbska je mestom všetkých milovníkov futbalu a športu. Preto vítajte v Starej Pazove, v obci veľkého a teplého srdca a obci podnikateľstva a športu.

Fotky:

O kulturi

Најбоље аматерско позориште у земљиObec, ktorá sa nachádza na križovatke dôležitých ciest bola pod vplyvom rozličných kultúr zo všetkých strán sveta a vo všetkých historických obdobiach, to spôsobilo aby sa kultúrny priestor Obce Stará Pazova vyznamenával multikulturálnym dedičstvom a pestrofarebnou kultúrou.

Obec má mimoriadnu kultúrnu scénu s výnimočnými jednotlivcami, ktorí, každí v rámci svojej umeleckej tvorbe, predstavili kultúru tohto strediska v celom svete. Početné folklórne ansambly priniesli priehršť odmien z početných turnajov. Divadela tvorba je prítomná vyše sto rokov v srbčine a v slovenčine. Ochotnícke divadlá sú zvláštne drahokamy a jedno z nich je aj oficiálne najlepšie v Srbsku. Obec má aj niekoľko chórov, ktorými dirigujú profesionáli. Dve družstvá výtvarných umelcov vystavujú v Galérií Strediska pre kultúru a v Leonarde, a v ostatných prispôsobených priestorách v domoch kultúry. V rámci Obce, počas celého roku pôsobia aj tri výtvarné kolónie na rozličných lokaciach (Kosmik Art- Vojka, Vodica- Golubince, Leonardo- Bánovce). Klasickú hudbu vytvárajú naši umelci, ktorí sa vzdelávali ako u nás, tak aj v záhraničí. Mestský tamburášky orchester funguje na veľmi vysokej, akademickej úrovni. Hudobný život na úrovni pop a rock hudby, v letnom období, vďaka podujatiu Pazovské kultúrne leto, prekonáva rámce lokálneho a stáva sa miestom s vrcholovým koncertovým programom v Srbsku, ktoré navštivujú najznámejšie hudobné skupiny z regiónu. Početné kultúrne podujatia plnia kalendár kultúrnych dianí.

Pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova v obce pôsobia aj Kultúrne-pracovné stredisko Nová Pazova a Kultúrne stredisko Leonardo z Bánoviec. Národná knižnica Dositej Obradović so stotridsať ročnou tradíciou a so sieťou oddelení po všetkých osadách našej obce. Veľký počet združení obývateľov a družstiev je zoskupené v Zväze amatérov obce Stará Pazova.

Keď ide o informácie, najvýznamnejšia je lokálna RTV Stará Pazova, ktorá poskytuje dvadsaťštyri hodinový rádio program v srbčine, slovenčine a v rómskom jazyku. RTV Stará Pazova začala vysielať aj TV program. Význačná časť programu je venovaná kultúre a zachovaniu kultúrneho dedičstva.

O obrazovanju

V obci Stará Pazova existuje osem základných škôl, tri stredné školy a jedna škola pre základné a stredné vzdelávanie postihnutých detí.

Základné školy:

Stredné školy:

Špeciálna škola:

 • ŠZŠV "Anton Skala" je škola pre základné a stredné vzdelávanie v Starej Pazove, ktorú navštevujú ľahko postihnuté deti z územia našej obce a obcí Indjija a Pećince. Škola má oddelenia v Indjiji, Belegiši, Novej Pazove, Beške, Čortanovciach a Pećinciach.

Existujú i dve predškolské ustanovizne, ktoré majú svoje oddelenia po okolných dedinách:

O savezu amatera

KUD Mladost Nova PazovaZväz amatérov obce Stará Pazova je spoločenská organizácia , založená roku 2003, ako stúpenec Kultúrno-osvetovej spoločnosti, združenia kultúrno-umeleckých spolkov a inštitúcií v oblasti vzdelávania a kultúry.

V zväze amatérov obce Stará Pazova sa dobrovoľne združujú kultúrno-umelecké spolky, ochotnícke divadlá, sekcie, kluby, skupiny, združenia, ústavy a iné organizácie a jednotlivci, príslušníci všetkých národov, národnosti a etnických skupín na území obce Stará Pazova. Zväz sleduje a skúma ochotnícku kultúrno-umeleckú činnosť a navrhuje opatrenia pre jej povýšenie a podporuje a podnecuje rozvoj a organizáciu kultúrno-umeleckej tvorby amatérov, organizuje a sleduje realizáciu festivalov, prehliadok, stretnutí a podobných podujatí, zbiera a systematizuje materiál o podobách ochotníckej činnosti, organizuje odborné semináre a porady o aktuálnych otázkach v okruhu svojej práci, zaoberá sa i vydavateľskou činnosťou, koordinuje prácu a spolupracuje so všetkými asociaciami v oblasti kultúrno-umeleckého ochotníctva v Pojkrajine a Republiky Srbsko ako i v diaspóre.

Svojou činnosťou Zväz amatérov obce Stará Pazova rozvíja, podnecuje a afirmuje osobné tvorivé a umelecké sklony detí, mládeže a občanov vo vzdelávacích ústavoch, podnikoch, kultúrno-umeleckých spolkoch, skupinách, zboroch a združeniach. Zväz amatérov podnecuje a afirmuje rozvoj a ochranu ochotníckej kultúrno-umeleckej činnosti a kultúrnej tradície národa, národností a etnických spoločenstiev, vzhľadom na ich rovnoprávnosť.

V zväze amatérov obce Stará Pazova združené je 11 kultúrno-umeleckých spolkov, 3 výtvarné združenia, 2 združenia občanov, jeden folklórny zbor, Mestský chór a Mestský tamburášsky orchester.

Osnovne škole

ZŠ Simeón Aranický
Stará Pazova
Ulica: Boška Buhe bč
Tel: 022/363-200
E-mail: ossimeon@nadlanu.com

V rámci projektu Zlepšenie stavu školou, ktorý sa financuje z pôžičky Európskej investičnej banky a prostriedkov Republiky Srbsko a obce Stará Pazova bola vybudovaná naša škola. Škola bola slávnostne otvorená 1.9.2009 a práca sa uskutočňuje v priestrannej a modérne vybavenej budove. Je to prvá škola, ktorá na území obce Stará Pazova má podmienky pre prácu s osobami s osobitnými potrebami. Školský priestor obsahuje: učebne a kabinéty, fyzkultúrnu sálu, ambulanciu, jedáleň a kuchyňu, knižnicu, výťah a toalety pre osoby s osobitnými potrebami, priestor pre správu a zamestnancov školy, dvor a dve ihriská na volejbal a hádzanú.

Škola má i multimediálnu učebňu pre vyučovanie cudzích jazykov a technický vybavenú mediateku, ktorá je v dispozícii vyučovaciemu personálu v škole. Kapacita školy umožňuje i celodenný pobyt.

Škola nesie meno Simeóna Aranického, ktorý bol veliteľ pravoslávneho chrámu Svätého proroka Iliju. Od roku 1896, keď sa stál farárom po jeho smrť roku 1946 bol najvýznamnejší staropazovský Srb.

ZŠ Simeón Aranický je ocenená zo strany Združenia vojvodinských učiteľov ako škola s najlepšími pracovnými podmienkami vo Vojvodine. Škola je medzi prvými, ktorá zaviedla elektronický denník. Žiaci sa aktívne zúčastňujú v živote školy. Oni vedú rozhlas, meteorologickú stanicu a zúčastňujú sa v práci Školského výboru cez predstaviteľov zo žiackého parlamentu.

Vízia týkajúca sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole Simeón Aranický je taká, že sa vyvíja intelektuálna kapacita žiakov, takým spôsobom, ktorým im bude umožnené aby svojími vedomosťami boli rovnoprávny obyvatelia sveta.

ZŠ Rastko Nemanjić - Svätý Sava
Nova Pazova
Ulica: Njegoševa 4
Tel: 022/321-301
E-mail: svsavanp@ptt.rs
Web site: www.svetisava-npazova.edu.rs

Základná škola Rastko Nemanjić- Svätý Sava bola založená roku 1980 a bola pomenovaná ZŠ Mladost. Uznesením zamestnancov v škole a rozhodnutím Ministerstva osvety, škola bola premenovaná roku 1996 na školu Rastko Nemanjić- Svätý Sava. Škola zahŕňa všetkých žiakov územia Miestneho spoločenstva Nová Pazova. škola vlastní dve budovy: školskú budovu v Ulici Kňáza Mihaila 15 a veľkú školskú budovu v Ulici Njegošovej 4, v ktorej sú umiestnené špecializované učebne, kabinety, zborovňa, kuchyňa, jedáleň, slávnostná a fyzkultúrna sála a školská knižnica. Tento školský rok do školy chodí vyše 1500 žiakov, rozmiestnených do asi 60 tried. Vyučovanie sa uskutočňuje v dvoch smenách a na realizácii výučby pracuje vyše 120 zamestnancov.

ZŠ Boško Palkovljević Pinki
Stará Pazova
Ulica: Vuka Karadžića 4
Tel: 022/310-613
Web site: www.ospinkistarapazova.edu.rs

Základná škola Boško Palkovljević Pinki bola založená roku 1730. Vybudovaná bola vedľa parvoslávneho kostola a od založenia neprerušila svoju činnosť. Škola bola pribudovaná viackrát, lebo sa mesto vyvíjalo a počet obyvateľov sa zvyšoval. Roku 1972 bola vybudovaná fyzkultúrna sála, žiacka kuchyňa a budova, ktorá spája už existujúce objekty. Dnešný výzor škola dostala roku 2002, keď bolo vybudované poschodie nad spojovacou budovou.

Vyučovací káder sleduje za pomoci odborných seminárov všetky vzedlávacie a vychovavateľské oblasti. Naší žiaci dosahujú výborné rezultáty na závodeniach v takmer všetkých oblastiach. Od vzniku škola spolupracuje s mnohými kultúrnými, sociálnymi, športovými, zdravotnými a inými inštitúciami na našom území. Dobrým rezultátom prispieva i spolupráca s Radou rodičou a Školským výborom.

V škole sú zamestnaný učitelia, profesory, odborný spolupracovníci – psychológ a pedagóg, knihovník, učiteľ náboženstva a pomocný personál. Škola má 27 učební, kabinéty informatiky, knižnicu, čitáreň, fyzkultúrnu sálu, športové ihriská, ekologickú učebňu a pomocné miestnosti, ktoré umožňujú kvalitnú prácu.

ZŠ Hrdina Janko Čmelík
Stará Pazova
Ulica: Karađorđeva 2
Tel: 022/315-362
E-mail: hjcmelik@nadlanu.com
Web site: www.hjcmelik.edu.rs

Škola bola založená roku 1770. Nachádza sa v strede Starej Pazovy. Školská budova bola vystavaná roku 1833 a dostavaná bola roku 1950 a roku 1980 bola otvorená fyzkultúrna sála a kabinety.

Výučba sa uskutočňuje v slovenčine. Deti sa učia slovenčinu ako materský jazyk, srbčinu ako nematerský, angličtinu ako povinný jazyk a nemčinu ako povinný výberový jazyk. Výberové predmety v nižích ročníkoch sú: Ochrancovia prírody, Národná tradícia a Ruky v ceste. Výberový predmety vo vyšších ročníkoch je Informatika. Povinné výberové predmety sú: Občianská výchova, Evanjelicko-luteránske náboženstvo Slovenskej evanjelickej cirkvy a.v., Telovýchova – výberový šport (gymnastika, volejbal). V nasledovnom školskom roku je naplánované uviesť celodenný pobyt v nižších ročníkoch.

Mimoškolské aktivity: chór, orchester, umelecko-kreatívna sekcia, rytmická gymnastika, novinárska sekcia, kultúrno-umelecká sekcia, histórická a výskumná sekcia, výtvarná sekcia, mladý fyzici, matematická sekcia, zemepisná sekcia a Enjoing English.

ZŠ Milan Hadzić
Vojka
Ulica: Karađorđeva 1
Tel: 022/301-014
E-mail: milanh@ptt.rs

Prvá škola vo Vojke bola vystavaná roku 1780 na mieste, kde je dnes miestne spoločenstvo. Na mieste dnešného parku bola roku 1881vystavaná nová škola. Bola to prízemná budova a pomenovaná bola Komunálna škola. Táto budova roku 1943 zhorela po základ. Druhá škola vznikla v Karadjordjovej ulici roku 1884, kde bol Dom mládeže. Po II. svet. vojne škola mala 250-300 žiakov, od prvého po piaty ročník a 12- 14 osvetových pracovníkov. Učebne boli skromne vybavené, mali iba tabuľu, stoly, katedru a lavice. Renovovaná škola po II svet. vojne organizovala kurzy na vzdelávanie mládeže a dospelých. Povojnová škola okolo roku 1950 mala osem ročníkov. Výstavbu povojnovej školy financovali občania Vojky. Od roku 1990 po rok 2000 bola vybudovaná nová budova, ktorá sa spájala so starou školou. Riešení bol problém ubytovania žiakov, ktorých počet stúpal po rok 2002 a potom začal klesať.

V susednej osade Krnješevce sa nachádza škola, ktorá je súčasťou školy Milan Hadžić. Škola má štyri ročníky, v každom ročníku po jednu triedu, a 40- 80 žiakov. Vyučujú štyri učiteľky na dve smeny. Žiaci z Krnješeviec cestujú do Vojky aby zakončili 5.,6.,7. a 8. ročník.V Krnješevciach existuje i predškolská ustanovizeň. Predškolské triedy vo Vojke sú formované po roku 1950, z ktorých vyrastali 2-3 triedy prvákov.

Školská knižnica jestvuje od roku 1963 a v svojom fonde má 7890 kníh. Od roku 2006 sa stavá nová športová sála. Škola má pracovňu, kabinety, kabinet informatiky. Škola sleduje a uplatňuje všetky aktuálne zmeny, reformy a integračné procesy.

ZŠ 23. OKTÓBER
Golubince
Ulica: Putinačka 1
Tel: 022/381-846
E-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Škola sa prvýkrát spomína v roku 1758, ako prvá náboženská škola a prvý učiteľ bol farár Joakim Aćim Nikolić. Podrobnejších údajov o tejto škole nebolo po rok 1770, keď bola v Golubinciach usporiadaná Pravoslávna triviálna škola v rámci Vojenskej hranice. Školská budova je zachovaná dodnes a nachádza sa v nej knižnica Damjan Preradović a Dom penzistov.

Na podnet nemeckých a chorvátskych rodín bola otvorená roku 1827 i nemecká základná škola. Po vysťahovaní Nemcov a po zrušení Vojenskej hranice, škola pokračovala v práce ako Chorvátska občianská škola. Také oddelenie škôl zostálo až po koniec I. svet. vojny. Škola má zachovaný školský Letopis.

Roku 1888 na podnet obyvateľov a obce vybudovaná bola škola z pevného materiálu, v tej dobe bola jedna z dvoch takých škôl vo Vojvodine. škola bola otvorená 13.11.1888. Odvtedy srbské a chorvátske deti chodili do tej istej budovy, predsa triedy boli oddelené, tri triedy pre srbské deti a dve triedy pre chorvátske deti. Iba po II. svet. vojne boli spojené tieto dve školy, keď bolo zrušené i vyučovanie náboženstva. Odvtedy deti oboch vierovyznaní chodili do tej istej triedy. Táto budova sa nepoužíva od roku 1992.

Roku 1964 bola vystavaná nová školská budova s 8 učebňami, zborovňou a kanceláriami. Teraz sú v nej umiestnený žiaci nižších ročníkov. Roku 1992 bola otvorená nová školská budova, ktorá tvorí jeden celok s budovou z roku 1964. V nej je umiestnené 10 kabinétov, kancelárie a predškolská trieda, ktorá je v rámci PU Poletarac zo Starej Pazovy.

Výučba sa uskutočňuje v srbčine, a vyučujú sa i cudzie jazyky: anglický a francúzský jazyk.

ZŠ Slobodan Savković
Staré Bánovce
Ulica: Grčka 31
Tel: 022/351-092
E-mail: osbanovci@ptt.rs

Keďže, Bánovce boli mesto v rámci Podunajskej vojenskej hranice, rakúska vláda aby rozšírila germanský vplyv, vedľa existujúcej srbskej náboženskej školy, založila roku 1773 hraničiarsko-triviálnu školu. Prvý učiteľ v tejto škole bol Nemec Anton Blum.

Počas II. svet. vojny škola utrpela škodu. Školská budova z roku 1850, koncom roku 1943 zhorela a budova z roku 1890 bola zdemolovaná. V ten istý čas bol zapálený i školský archív a zhorel i školský letopis písaný od polovice 20. storočia.

Po skončení vojny, názov bol zmenený na Osemročnú školu Staré Bánovce a roku 1962 dostala meno Základná škola Slobodan Savković podľa miestného skojevského vedúceho, ktorý zahynúl roku 1943 v Bánovciach.

V povojnovej dobe do školy chodili okrem detí zo Starých Bánoviec i deti z Petrovićovho salašu a Pančevskej močarine, kde nejestvovala škola, z Nových Bánoviec, ktoré mali od šesťdesiatych rokov minulého storočia iba štyri ročníky, a niekoľko rokov i z Belegišu, v ktorom formálne existovala osmoletka, ale nebolo dostatočne žiakov pre každý ročník.

V súčasnosti má škola kabinety pre zemepis, históriu, fyziku, chémiu, biológiu, informatiku, výtvarnú a technický výchovu a špecializované učebňe pre matematiku, húdobnú kultúru, srbský jazyk a anglický jazyk. Výučba telesnej výchovy sa uskutočňuje vo fyzkultúrnej sále. Škola má žiacku kuchyňu a ihriská pre hádzanú a basketbal.

ZŠ Nikola Tesla
Novi Banovci
Ulica: Školska 2
Tel: 022/341-314
E-mail: ntesla6@ptt.rs

Základná škola Nikola Tesla nachádza sa v Nových Bánovciach, v obci Stará Pazova.

Prvá škola bola založená roku 1830. Výučba sa konala na niekoľko lokácii osade (požiarnom dome, knižnici, Dome kultúry...) Vyučovali sa iba štyri ročníky.

Od roku 1933 po rok 1938 škola bola pomenovaná Ľudovit Gaj. Počas II. svet. vojny škola bola známa ako Nemecká občianská škola. Založená bola roku 1945 a zakladateľom bola obec. Začala pracovať po II. svet. vojne a mala 120 žiakov v štyroch ročníkoch. Škola bola vybavená skromne. Žiacká kuchyňa pracuje až dodnes.

V povojnovej dobe škola organizovala vzdelávacie kurzy pre detí a mládež. Roku 1962 škola dostala meno Nikola Tesla. Roku 1983 bola otvorená nová školská budova pri starej budove a tak boli spojené stará a nová budova. Dostavané boli učebňe, zborovňa, toalety a ústredné vykurovanie. Od roku 1970 škola má knižnicu a vyše 5000 kníh.

Deň školy oslavuje 2. júna a spätý je s príchodom Nikolu Teslu do Belehradu. Žiaci sa od prvého ročníka učia angličtinu a od piatého francúzštinu. Povinné výberové predmety sú náboženstvo, občianská výchova a telesná výchova. Žiaci vyšších ročníkov si môžu zvoliť výberové predmety (chór a orchester, kreslenie, maľovanie a sochárstvo, informatiku a srbčinu). Škola nemá zorganizovanú výučbu v kabinetoch (okrem kabinetu pre informatiku).

Predškolske ustanove

P.U. "POLETARAC", Stará Pazova

Ulica: Vladimira Hurbana 13
Telefón: 022/310-223
Faks: 022/310-565

PU POLETARAC zo Starej Pazovy je prvá predškolská ustanovizeň založená na území našej obce. Existuje od roku 1973, keď začala pracovať v Starej a Novej Pazove a mala zapísaných 369 detí. V prvom roku mala 25 zamestnancov.

Roku 1990 boli otvorené jasle pre deti do veku 3. Dnes naša ustanovizeň má objekty v Starej Pazove, Novej Pazove, Golubinciach, Vojke a Krnješevciach. Zapísané je okolo 1500 detí rozvrhnutých do jasieľ, celodenného a polodenného pobytu.

Výchovno-vzdelávacia práca sa uskutoćňuje v srbčine a slovenčine.

Ustanovizeň sa predstavovala na mnohých odborných stretnutiach vychovývateľov, medicínských sestričiek a odborných spolupracovníkov a to odbornými prácami. Osobitné rezultáty a pochvaly realizovali v oblasti detskej divadelnej činnosti. Ustanovizeň podporuje akreditovaný program pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov vo vzdelávaní: Razvijanje timskog rada putem asertivnih veština u komunikaciji.

P.U. "RADOST", Nové Bánovce

Telefón: 022/310-631
Web site: www.puradost.org.rs
E-mail: dvradost@yahoo.com

Predškolská ustanovizeň Radost z Nových Bánoviec v svojhom zložení má päť objektov v každej osade v Podunajsku (Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Bánovce-Dunaj a Nové Bánovce).

Jej kapacita je rozvrhnutá na detské jasle, prípravný predškolský program a celodenný pobyt.

Jediný objekt v zložení ustanovizne, ktorý je účelové stavaný je centrálny objekt v sídlisku Bánovce- Dunaj. Jestvuje potreba pre výstavbu účelového objektu i v Starých Bánovciach a Nových Bánovciach, ale i rozšírenia kapacity centrálného objekta, aby sa v čo väčšej miere uspokojili potreby pobytu detí z tejto časti Podunajska.

V tejto detskej ustanovizni sa realizuje niekoľko modérnych programov pre deti – Vrtić kao porodični centar, Akciono istraživanje-razvijanje kurikuluma – ako i programi, ktoré sa vzťahujú na ekologické, kreatívne a umelecké detské aktivity.

V PU Radost je dôležitá i spolupráca s rodinou, čo je základom pre úspešnú výchovu a vzdelávanie detí. V programe ustanovizne je ponuknuté viac ako 50 podobov spolupráce s rodinou (škola pre rodičov, tribúny pre rodičov, knižnice pre rodičov, pracovne rozliňého druhu, poradne a iné).

O zdravstvu

Dom zdravia Dr. Jovan Jovanović – Zmaj Stará Pazova je zdravotná ustanovizeň, ktorá poskytuje základnú zdravotnú ochranu na území obce Stará Pazova.

Dom zdravlja Jovan Jovanović ZmajDom zdravia J.J. Zmaj Stará Pazova

Dom zdravia je zariadený v Starej Pazove, zdravotné stanice sú zariadené v Novej Pazove, Starých a Nových Bánovciach, Belegiši, Surduku, Golubinciach a vo Vojke, zatiaľ čo je v Krnješevciach organizovaná ambulancia. V Starej Pazove je zariadená lekáreň a pri každej zdravotnej stanici je zariadená lekáreňská stanica.

Riaditeľ Domu zdravia je dr. Željko Katić, špecialista anestéziológie a reanimatológie.