• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

P.U. "POLETARAC", Stará Pazova

Ulica: Vladimira Hurbana 13
Telefón: 022/310-223
Faks: 022/310-565

PU POLETARAC zo Starej Pazovy je prvá predškolská ustanovizeň založená na území našej obce. Existuje od roku 1973, keď začala pracovať v Starej a Novej Pazove a mala zapísaných 369 detí. V prvom roku mala 25 zamestnancov.

Roku 1990 boli otvorené jasle pre deti do veku 3. Dnes naša ustanovizeň má objekty v Starej Pazove, Novej Pazove, Golubinciach, Vojke a Krnješevciach. Zapísané je okolo 1500 detí rozvrhnutých do jasieľ, celodenného a polodenného pobytu.

Výchovno-vzdelávacia práca sa uskutoćňuje v srbčine a slovenčine.

Ustanovizeň sa predstavovala na mnohých odborných stretnutiach vychovývateľov, medicínských sestričiek a odborných spolupracovníkov a to odbornými prácami. Osobitné rezultáty a pochvaly realizovali v oblasti detskej divadelnej činnosti. Ustanovizeň podporuje akreditovaný program pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov vo vzdelávaní: Razvijanje timskog rada putem asertivnih veština u komunikaciji.

P.U. "RADOST", Nové Bánovce

Telefón: 022/310-631
Web site: www.puradost.org.rs
E-mail: dvradost@yahoo.com

Predškolská ustanovizeň Radost z Nových Bánoviec v svojhom zložení má päť objektov v každej osade v Podunajsku (Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Bánovce-Dunaj a Nové Bánovce).

Jej kapacita je rozvrhnutá na detské jasle, prípravný predškolský program a celodenný pobyt.

Jediný objekt v zložení ustanovizne, ktorý je účelové stavaný je centrálny objekt v sídlisku Bánovce- Dunaj. Jestvuje potreba pre výstavbu účelového objektu i v Starých Bánovciach a Nových Bánovciach, ale i rozšírenia kapacity centrálného objekta, aby sa v čo väčšej miere uspokojili potreby pobytu detí z tejto časti Podunajska.

V tejto detskej ustanovizni sa realizuje niekoľko modérnych programov pre deti – Vrtić kao porodični centar, Akciono istraživanje-razvijanje kurikuluma – ako i programi, ktoré sa vzťahujú na ekologické, kreatívne a umelecké detské aktivity.

V PU Radost je dôležitá i spolupráca s rodinou, čo je základom pre úspešnú výchovu a vzdelávanie detí. V programe ustanovizne je ponuknuté viac ako 50 podobov spolupráce s rodinou (škola pre rodičov, tribúny pre rodičov, knižnice pre rodičov, pracovne rozliňého druhu, poradne a iné).

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Zúčastnite sa ankety

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova