• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: понедељак, 25. јун 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb-voj-praviУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) чл. 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема на животну средину.

Нацрт просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају у целости територије општина: Ириг, Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Шид и територију града Сремска Митровица, као и део територије општине Бачка Паланка (катастарске општине Нештин и Визић).

1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 01. марта 2017. године до 30. марта 2017. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у граду/општинама које се налазе у обухвату Плана и у просторијама Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности:
- у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за пословне просторног планирања и урбанизма,
- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине, 15. марта 2017. године у 11 часова, сала 1, улица Владике Платона ББ.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у локалним самоуправама и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина 19, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 30. марта 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 19. априла 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона ББ, са почетком у 11 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове ће сачинити Извештај о објављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

Преузмите документа:

Текст јавног увида

Оглас

Намена простора

Инфраструктура саобраћаја и ел. енергије

Водопривреда инфраструктура

Заштита животне средине

Заштита непокретних култ.

Спровођење

Стратешка процена заштите животне средине

Стратешка процена заштите природе и култ.

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема на животну средину

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије