Дозволе за управљање отпадом

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Оператер: “ВАДИАС РС” д.о.о. из Старе Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “ВАДИАС РС” д.о.о. из Београда.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада

Оператер: „Hermes global trade consulting” д.о.о. из Нове Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана неопасног отпада

Носилац пројекта: „Лан” д.о.о. из Нове Пазове.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 19.04.2016.године, донето је Решење да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину, са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана неопасног отпада

Оператер: “Hermes global trade consulting” д.о.о. из Нове Пазове.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 05.04.2016. године, донето је Решење да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину, са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “Hermes global trade consulting” д.о.о. из Нове Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ