Дозволе за управљање отпадом

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - метала

Подносилац захтева: “Метало промет Кика” Д.О.О. из Нове Пазове

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење истрошених оловних акумулатора

Подносилац захтева Делмаx, доо, Стара Пазова.

Надлежни орган разматраће достављени захтев узимајући у обзир мишљења заинтересованих органа и организација достављена до 07.05.2012.године.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада

Подносилац захтева “Dellano” Д.О.О. Нови Сад.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, канцеларија бр. 18, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Подносилац захтева: “Zormont” Д.О.О. Београд.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату интегралну дозволу сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска  бр. 11, канцеларија бр. 18, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Подносилац захтева “Yong fong trade company” Д.О.О. из Старе Пазове.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату интегралну дозволу сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, канцеларија бр. 18, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Подносилац захтева: Ћосић Мира, Стара Пазова.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату интегралну дозволу сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска  бр. 11, канцеларија бр. 18, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Преузмите документ