Дозволе за управљање отпадом

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана неопасног отпада

Носилац пројекта: “АРТ ПОИНТ” д.о.о. из Нових Бановаца

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 09.12.2015.године, донето је Решење да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину, са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Оператер: “Центар за рециклажу” д.о.о. из Београда.

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења.

Преузмите документ

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Оператер: “Центар за рециклажу” Д.О.О. из Београда.

Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта бензинске станице на животну средину

Носилац пројекта: “Панонија промет“ Д.О.О. из Старе Пазове.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 14.09.2015.године, донето је Решење да није потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе без ТНГ-а...

Носилац пројекта: „EURO-TANKTRANS” д.о.о. из Старих Бановаца.

Након уложене жалбе на решење број 501-24/2015-III-06 од 23.01.2015.године, а поступајући по упутствима другостепеног органа, дана 24.07.2015.године, донето је Решење да није потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења неопасног отпада, обојених метала на животну средину

Носилац пројекта: „Центар за рециклажу метала” д.о.о. из Београда.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 24.07.2015. године, донето је Решење да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину, са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја са утврђеним обимом и садржајем студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње станице за снабдевање моторних возила течним нафтним дериватима и течним нафтним гасом

Носилац пројекта: „EURO COM PETROL” Д.О.О. из Нове Пазове.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 23.06.2015. године, донето је Решење о неопходности израде студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину са утврђеним обимом и садржајем исте.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја затеченог стања објеката за производњу стреч фолије складиштење готових производа на животну средину

Подносилац пројекта: „Мото-пласт” Д.О.О из Нове Пазове

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана 31.03.2015. године, донето је Решење да није потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину са утврђеним условима заштите животне средине.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада - метала

Подносилац пројекта: „Метало промет Кика” Д.О.О из Нове Пазове

Заинтересована јавност може извршити увид у издату Дозволу сваког радног дана од 09:00-14:00 часова у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом спрату, канцеларија бр. 8/А, у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, као и на сајту општине Стара Пазова.

Преузмите документ