Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта сепарације шљунка на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта сепарације шљунка на животну средину.

Носилац пројекта: “Дунав транспорт“ Д.О.О. из Старих Бановаца.

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта намењеног производњи стреч фолије и складиштењу готових производа

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта намењеног производњи стреч фолије и складиштењу готових производа.

Носилац пројекта: “Мото-пласт” д.о.о. из Нове Пазове.

Преузмите документ

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње петље „Нова Пазова“ на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње петље „Нова Пазова“ на животну средину.

Носилац пројекта: Ј.П. „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова” из Старе Пазове

Обавештење

Студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта сепарације шљунка на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја затеченог стања пројекта сепарације шљунка на животну средину.

Носилац пројекта: „Дунав транспорт” Д.О.О. из Старих Бановаца

Обавештење

Студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину изградње стамбено-пословног објекта...

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе без ТНГ-а, са два точећа места и два резервоара за еуро дизел гориво, укупне запремине од 100m³ (сваки по 50m³), интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног платоа.

Носилац пројекта: „EURO-TANKTRANS” Д.О.О. из Старих Бановаца

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја II фазе пројекта производње металних делова за аутомобилску индустрију на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја II фазе пројекта производње металних делова за аутомобилску индустрију на животну средину

Носилац пројекта: “Streit nova“ Д.О.О. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивањео потреби процене утицаја II фазе пројекта производње металних делова за аутомобилску индустрију на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивањео потреби процене утицаја II фазе пројекта производње металних делова за аутомобилску индустрију на животну средину.

Носилац пројекта: “Streit nova“ Д.О.О. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта сушаре за дрво - носилац пројекта СР„Бреза“ из Старе Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта сушаре за дрво.

Носилац пројекта: СР„Бреза“ из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом допуњеном захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе, интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног платоа

Обавештење о поднетом допуњеном захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе, интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног платоа.

Носилац пројекта: „Еуро-танктранс“ д.о.о. из Старих Бановаца

Преузмите документ