Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције и доградње бензинске станице на животну средину - носилац пројекта: „НИС” А.Д.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције и доградње бензинске станице на животну средину.

Носилац пројекта: „НИС” А.Д. из Новог Сада

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину изградње стамбено пословног објекта, интерне бензинске пумпе без ТНГ-а, са два точећа места и два резервоара за еуро-дизел гориво, укупне запремине од 100m³ (сваки по 50m³) ...

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину изградње стамбено пословног објекта, интерне бензинске пумпе без ТНГ-а, са два точећа места и два резервоара за еуро-дизел гориво, укупне запремине од 100m³ (сваки по 50m³), интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног плато.

Носилац пројекта: „EURO-TANKTRANS” Д.О.О. из Старих Бановаца

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње објекта на коме ће бити постављена соларна електрана - Носилац пројекта Линарић Росана и Линарић Милан

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње објекта на коме ће бити постављена соларна електрана.

Носилац пројекта: Линарић Росана и Линарић Милан обоје из Голубинаца

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе, интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног платоа

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног објекта, интерне бензинске пумпе, интерне саобраћајнице, интерне перионице, сервиса за камионе и приступног платоа.

Носилац пројекта: „Еуро-танктранс“ д.о.о. из Старих Бановаца

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње петље „Нова Пазова“ на животну средину - Носилац пројекта Ј.П. Дирекција за изградњу општине Стара Пазова

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње петље „Нова Пазова“ на животну средину.

Носилац пројекта: Ј.П. “Дирекција за изградњу општине Стара Пазова”

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње објекта на коме ће бити постављена соларна електрана - Носиоци пројекта Линарић Росана и Линарић Милан

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње објекта на коме ће бити постављена соларна електрана.

Носиоци пројекта: Линарић Росана и Линарић Милан обоје из Голубинаца

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину - Носиоци пројекта Јошић Бранко и Љубица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину.

Носилац пројекта: Јошић Бранко и Љубица из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта привременог складиштења и припреме за транспорт неопасног отпада - Носилац пројекта “Горење екологија” Д.О.О.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта привременог складиштења и припреме за транспорт неопасног отпада.

Носилац пројекта: "Горење екологија" Д.О.О. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину - Носилац пројекта Јошић Бранко и Љубица

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину.

Носилац пројекта: Јошић Бранко и Љубица из Старе Пазове

Преузмите документ