Странице

Општинска управа

Општинска управа Општине Стара Пазова

Адреса: Светосавска 11, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 310 170
Факс: 022 310 000
E-mail: office@starapazova.rs

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе.
Начелник Општинске управе: Бојан Коврлија

Организациона структура Општинске управе

Podkategórie