Сервиси грађана

Регистар локацијских услова за 2022. годину

Регистар локацијских услова за 2022. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-36592-LOC-1/2021 10.01.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Милица Дерета
Стара Пазова
2 ROP-SPZ-41304-LOC-1/2021 10.01.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
3 ROP-SPZ-40211-LOC-1/2021 13.01.2022. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу Општина Стара Пазова
4 ROP-SPZ-12235-LOC-1/2021 17.01.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
5 ROP-SPZ-393-LOC-1/2022 17.01.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Босанац
Стари Бановци
6 ROP-SPZ-19713-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Александар Крнета и Милан Крнета
Нови Бановци
7 ROP-SPZ-22896-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Рашић и Невена Рашић
Стара Пазова
8 ROP-SPZ-30211-LOC-1/2021 18.01.2022. Локацијски услови за изградњу Мирко Лака и Рада Лака
Стари Бановци
9 ROP-SPZ-545-LOC-1/2022 18.01.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EURO COM PETROL" д.о.о.
Нова Пазова
10 ROP-SPZ-22126-LOC-1/2021 20.01.2022. Локацијски услови за изградњу Душанка Лончар и Крсто Бисерко
Београд
11 ROP-SPZ-42072-LOC-1/2021 21.01.2022. Локацијски услови за изградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
12 ROP-SPZ-36454-LOC-1/2021 21.01.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "SINOFARM" д.о.о.
Београд
13 ROP-SPZ-27712-LOC-1/2021 24.01.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
14 ROP-SPZ-22952-LOCAH-3/2021 24.01.2022. Измена локацијских услова за изградњу ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад
15 ROP-SPZ-23757-LOC-1/2021 25.01.2022. Измена локацијских услова за изградњу Чедо Вагић и Радмила Вагић
Стара Пазова
16 ROP-SPZ-42369-LOC-1/2021 27.01.2022. Локацијски услови за изградњу Миле Милаш
Нова Пазова
17 ROP-SPZ-30760-LOC-3/2021 27.01.2022. Локацијски услови за изградњу "МОНТЕР ГРАДЊА ЋУРЧИЋ" д.о.о.
Ивањица
18 ROP-SPZ-23661-LOC-1/2021 28.01.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Савић и Јасмина Савић
Београд
19 ROP-SPZ-43077-LOC-1/2021 02.02.2022. Локацијски услови за изградњу и реконструкцију Општина Стара Пазова
20 ROP-SPZ-29239-LOCA-2/2022 03.02.2022. Измена локацијских услова за изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Ченеј
21 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу "LUPO INVESTMENTS" д.о.о.
Београд
22 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу "LUPO INVESTMENTS" д.о.о.
Београд
23 ROP-SPZ-37086-LOCH-2/2021 07.02.2022. Локацијски услови за рушење Миле Милаш
Нова Пазова
24 ROP-SPZ-45781-LOC-1/2021 07.02.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
25 ROP-SPZ-37723-LOC-1/2021 08.02.2022. Локацијски услови за доградњу "KRISTAL SO" д.о.о.
Београд
26 ROP-SPZ-43815-LOC-1/2021 08.02.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Слијепчевић и Наташа Слијепчевић
Нови Бановци
27 ROP-SPZ-28622-LOCH-2/2021 08.02.2022. Локацијски услови за изградњу Млађен Ђуровић
Нова Пазова
28 ROP-SPZ-43816-LOC-1/2021 09.02.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Јоцић
Нова Пазова
29 ROP-SPZ-593-LOC-1/2022 09.02.2022. Локацијски услови за изградњу "UMPROM" д.о.о.
Стара Пазова
30 ROP-SPZ-40544-LOC-1/2021 10.02.2022. Локацијски услови за реконструкцију "FEROLOGISTIK SISTEM" д.о.о.
Београд
31 ROP-SPZ-3356-LOC-1/2022 17.02.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EG-MEP OPTIMIZATION" д.о.о.
Београд
32 ROP-SPZ-33862-LOC-1/2021 18.02.2022. Локацијски услови за изградњу "PIONIR PETROL" д.о.о.
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-40437-LOC-1/2021 21.02.2022. Локацијски услови за изградњу "NIPEX SISTEM" д.о.о.
Београд
34 ROP-SPZ-35126-LOC-1/2021 25.02.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Вукашин Јанковић
Стара Пазова
35 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2022 25.02.2022. Локацијски услови за доградњу "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
36 ROP-SPZ-19396-LOCH-2/2022 28.02.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
37 ROP-SPZ-33317-LOCH-2/2022 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
38 ROP-SPZ-46096-LOC-1/2021 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Влајић и Наташа Влајић
Стара Пазова
39 ROP-SPZ-37786-LOCH-2/2021 07.03.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Јовић
Београд
40 ROP-SPZ-18782-LOCA-7/2022 08.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу "PARTNER PROJEKT" д.о.о.
Београд
41 ROP-SPZ-29239-LOCA-3/2022 08.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Ченеј
42 ROP-SPZ-15652-LOCH-2/2021 09.03.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
43 ROP-SPZ-6262-LOC-1/2022 10.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "SKYTOWER" д.о.о.
Нови Сад
44 ROP-SPZ-42804-LOC-1/2021 11.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "MOL Serbia" д.о.о.
Београд
45 ROP-SPZ-3121-LOC-1/2022 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу Светлана Бубњевић
Београд
46 ROP-SPZ-37069-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-34545-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FOKA" с.у.р.
Нова Пазова
48 ROP-SPZ-34048-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу "FOKA" с.у.р.
Нова Пазова
49 ROP-SPZ-46429-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Милошевић Милојко
Београд
50 ROP-SPZ-29683-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Ружица Врховац
Стари Бановци
51 ROP-SPZ-35471-LOC-1/2021 14.03.2022. Локацијски услови за изградњу и уградњу Владимир Јокић
Стари Бановци
52 ROP-SPZ-10890-LOC-17/2022 14.03.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Леди МС" д.о.о.
Панчево
53 ROP-SPZ-2957-LOC-1/2022 17.03.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
54 ROP-SPZ-46031-LOC-1/2021 18.03.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-31964-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Богдан Јуришић и Слађана Грба Јуришић
Београд
56 ROP-SPZ-29907-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Драган Грујић и Гордана Милутиновић
Нови Бановци
57 ROP-SPZ-33005-LOC-1/2021 21.03.2022. Локацијски услови за изградњу Предраг Митровић и Марија Митровић
Земун
58 ROP-SPZ-38315-LOCA-4/2022 22.03.2022. Измена локацијских услова за изградњу Општина Стара Пазова
59 ROP-SPZ-43083-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
60 ROP-SPZ-42187-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за доградњу Општина Стара Пазова
61 ROP-SPZ-30482-LOC-1/2021 22.03.2022. Локацијски услови за изградњу Зоран Гајић
Нова Пазова
62 ROP-SPZ-4722-LOC-1/2022 23.03.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "GREY INVESTMENT" д.о.о.
Нова Пазова
63 ROP-SPZ-3646-LOC-1/2022 28.03.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
64 ROP-SPZ-765-LOC-1/2022 29.03.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
65 ROP-SPZ-545-LOCH-2/2022 29.03.2022. Локацијски услови за доградњу "EURO COM PETROL"
Нова Пазова
66 ROP-SPZ-45219-LOC-1/2021 29.03.2022. Локацијски услови за изградњу KMS д.о.о.
Београд
67 ROP-SPZ-6578-LOC-1/2022 30.03.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "FINE LIVING" д.о.о.
Београд
68 ROP-SPZ-40257-LOC-1/2021 02.04.2022. Локацијски услови за изградњу Анита Вукајловић
Голубинци
69 ROP-SPZ-39314-LOC-1/2021 02.04.2022. Локацијски услови за доградњу Стево Малетић и Невена Малетић
Голубинци
70 ROP-SPZ-44309-LOC-1/2021 04.04.2022. Локацијски услови за доградњу Синиша Ињац
Београд
71 ROP-SPZ-5941-LOC-1/2022 05.04.2022. Локацијски услови за изградњу "EKONOMIK GRADNJA" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-42072-LOCA-4/2022 05.04.2022. Измена локацијских услова за изградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
73 ROP-SPZ-1964-LOC-1/2022 06.04.2022. Локацијски услови за доградњу "NOVASPACE HOLDING" д.о.о.
Стара Пазова
74 ROP-SPZ-6262-LOCH-2/2022 06.04.2022. Локацијски услови за изградњу "SKYTOWER" д.о.о.
Нови Сад
75 ROP-SPZ-42655-LOC-1/2021 06.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "M GAS ENERGY SYSTEM" д.о.о.
Нови Сад
76 ROP-SPZ-9808-LOC-1/2022 07.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Дарко Перуничић
Београд
77 ROP-SPZ-3754-LOC-1/2022 07.04.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
78 ROP-SPZ-46867-LOC-1/2021 11.04.2022. Локацијски услови за изградњу "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
79 ROP-SPZ-39467-LOC-1/2021 11.04.2022. Локацијски услови за доградњу "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-3356-LOCH-2/2022 11.04.2022. Локацијски услови за изградњу "PROTON SYSTEM" д.о.о.
Београд
81 ROP-SPZ-40662-LOC-1/2021 12.04.2022. Локацијски услови за реконструкцију Марта Владић
Стара Пазова
82 ROP-SPZ-6609-LOC-1/2022 13.04.2022. Локацијски услови за реконструкцију ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
83 ROP-SPZ-42290-LOC-1/2021 13.04.2022. Локацијски услови за изградњу Милош Катић
Стара Пазова
84 ROP-SPZ-44069-LOC-1/2021 13.04.2022. Локацијски услови за изградњу "TISACOOP" д.о.о.
Кањижа
85 ROP-SPZ-1519-LOC-1/2022 13.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Марко Вучинић
Београд
86 ROP-SPZ-9027-LOC-1/2022 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "BOMAKS BUILDING" д.о.о.
Нова Пазова
87 ROP-SPZ-45176-LOC-1/2021 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "ТЕХНОПЛАСТ" д.о.о.
Стари Бановци
88 ROP-SPZ-7820-LOC-1/2022 14.04.2022. Локацијски услови за изградњу "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
89 ROP-SPZ-10883-LOC-1/2022 14.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
90 ROP-SPZ-14605-LOCH-2/2021 15.04.2022. Локацијски услови за изградњу Снежана Ђермановић
Крњешевци
91 ROP-SPZ-8562-LOC-1/2022 15.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "A1 Србија" д.о.о.
Београд
92 ROP-SPZ-2401-LOC-1/2022 19.04.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Вања Крстић
Београд
93 ROP-SPZ-30731-LOCH-2/2021 27.04.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Јелица Путниковић
Голубинци
94 ROP-SPZ-8917-LOC-1/2022 28.04.2022. Локацијски услови за изградњу Ивана Исаиловић и Дарко Исаиловић
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-5644-LOC-1/2022 29.04.2022. Локацијски услови за изградњу Спасенија Грковић
Нови Бановци
96 ROP-SPZ-8392-LOC-1/2022 04.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
97 ROP-SPZ-8910-LOC-1/2022 04.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
98 ROP-SPZ-9238-LOC-1/202 05.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
99 ROP-SPZ-8948-LOC-1/2022 05.05.2022. Локацијски услови за изградњу Милан Штрбац
Голубинци
100 ROP-SPZ-39646-LOC-1/2021 09.05.2022. Локацијски услови за изградњу Бранислав Томић
Нова Пазова
101 ROP-SPZ-43845-LOC-1/2021 09.05.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Филиповић и Ивана Филиповић
Стара Пазова
102 ROP-SPZ-41220-LOC-1/2021 10.05.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Куљански
Шид
103 ROP-SPZ-44881-LOC-1/2021 11.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Тики" д.о.о.
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-8780-LOC-1/2022 12.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Београд
105 ROP-SPZ-10268-LOC-1/2022 13.05.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
106 ROP-SPZ-9225-LOC-1/2022 16.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
107 ROP-SPZ-6852-LOC-1/2022 16.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "EUREX" д.о.о.
Стара Пазова
108 ROP-SPZ-10780-LOC-1/2022 18.05.2022. Локацијски услови за доградњу Миленко Кљајић
Стара Пазова
109 ROP-SPZ-30799-LOCH-2/2021 18.05.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Биљана Шубић
Голубинци
110 ROP-SPZ-3724-LOC-1/2022 19.05.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Босанац
Стари Бановци
111 ROP-SPZ-41916-LOC-1/2021 24.05.2022. Локацијски услови за изградњу Јово Миливојевић и Драгана Миливојевић
Нова Пазова
112 ROP-SPZ-443-LOC-1/2022 24.05.2022. Локацијски услови за реконструкцију "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д.
Београд
113 ROP-SPZ-652-LOC-1/2022 24.05.2022. Локацијски услови за реконструкцију "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д.
Београд
114 ROP-SPZ-42760-LOC-1/2021 24.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Сузана Ђорђевић и Јелена Студер
Нови Бановци
115 ROP-SPZ-9637-LOC-1/2022 26.05.2022. Локацијски услови за изградњу Раде Малетић
Голубинци
116 ROP-SPZ-10883-LOCH-2/2022 26.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
117 ROP-SPZ-6380-LOC-1/2022 26.05.2022. Локацијски услови за изградњу SABINE DEYER
Београд
118 ROP-SPZ-5657-LOC-1/2022 27.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Споменка Лукач и Драгана Лукач
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-45224-LOC-1/2021 30.05.2022. Локацијски услови за изградњу Александра Божић
Инђија
120 ROP-SPZ-45457-LOC-1/2021 30.05.2022. Локацијски услови за рушење и изградњу Мирослав Лазаревић
Београд
121 ROP-SPZ-38544-LOC-1/2021 30.05.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-46555-LOC-1/2021 31.05.2022. Локацијски услови за изградњу Мила Јованов
Кикинда
123 ROP-SPZ-10512-LOC-1/2022 01.06.2022. Локацијски услови за изградњу Александар Лепосавић
Београд
124 ROP-SPZ-6852-LOCH-2/2022 01.06.2022. Локацијски услови за доградњу "EUREX" д.о.о.
Стара Пазова
125 ROP-SPZ-42848-LOC-1/2021 01.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "I & B CAPITAL" д.о.о.
Нова Пазова
126 ROP-SPZ-9854-LOCA-13/2022 02.06.2022. Измена локацијских услова за рушење и изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Нови Сад
127 ROP-SPZ-15384-LOC-1/2022 03.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Живан Пауновић
Сурдук
128 ROP-SPZ-5007-LOC-1/2022 03.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
129 ROP-SPZ-44929-LOC-1/2021 06.06.2022. Локацијски услови за доградњу и реконструкцију Михајло Русов
Стара Пазова
130 ROP-SPZ-2435-LOC-1/2022 07.06.2022. Локацијски услови за изградњу Цвико Крунић
Стара Пазова
131 ROP-SPZ-4871-LOC-1/2022 08.06.2022. Локацијски услови за изградњу Радмила Брстина
Београд
132 ROP-SPZ-42848-LOCH-2/2022 10.06.2022. Локацијски услови за изградњу "I&B CAPITAL" д.о.о.
Нова Пазова
133 ROP-SPZ-46515-LOC-1/2021 13.06.2022. Локацијски услови за изградњу Драгана Станковић
Голубинци
134 ROP-SPZ-46516-LOC-1/2021 13.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Симо Мирковић
Голубинци
135 ROP-SPZ-46517-LOC-1/2021 14.06.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Ђорђевић и Мирјана Ђорђевић
Београд
136 ROP-SPZ-46519-LOC-1/2021 14.06.2022. Локацијски услови за изградњу Жељко Утјешиновић и Драгана Утјешиновић
Стара Пазова
137 ROP-SPZ-12477-LOC-1/2022 16.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ADIMO“ д.о.о.
Београд
138 ROP-SPZ-18020-LOC-1/2022 16.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Слободан Вукашинац
Белегиш
139 ROP-SPZ-6059-LOC-1/2022 17.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
140 ROP-SPZ-2498-LOC-1/2022 20.06.2022. Локацијски услови за изградњу Живан Бурсаћ
Крњешеваца
141 ROP-SPZ-17858-LOC-1/2022 20.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЛИЧАНИН-АГРАР д.о.о.
Белегиш
142 ROP-SPZ-11239-LOC-1/2022 21.06.2022. Локацијски услови за изградњу Гордана Илић и Чедомир Илић
Београд
143 ROP-SPZ-3022-LOC-1/2022 21.06.2022. Локацијски услови за изградњу Радмила Јоргић
Нови Сад
144 ROP-SPZ-16888-LOC-1/2022 22.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење INVEST GLOBAL GROUP 021 д.о.о.
Нови Сад
145 ROP-SPZ-4449-LOC-1/2022 22.06.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
146 ROP-SPZ-4449-LOCH-3/2022 24.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
147 ROP-SPZ-37086-LOC-3/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
148 ROP-SPZ-16596-LOC-1/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Ненад Кокановић
Београд
149 ROP-SPZ-15696-LOC-1/2022 28.06.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
150 ROP-SPZ-11100-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за доградњу и реконструкцију "МЛАДОСТ-КОМЕРЦ" д.о.о.
Нова Пазова
151 ROP-SPZ-5233-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за изградњу Младен Секулић и Брана Секулић
Нова Пазова
152 ROP-SPZ-13478-LOC-1/2022 30.06.2022. Локацијски услови за доградњу и рушење "MLEKARA EKOCORP"
Нови Сад
153 ROP-SPZ-14561-LOC-1/2022 06.07.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Дејан Риљић
Стари Бановци
154 ROP-SPZ-16303-LOC-1/2022 08.07.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "District Center" д.о.о.
Београд
155 ROP-SPZ-17810-LOC-1/2022 13.07.2022. Локацијски услови за изградњу Марта Ђерић и Огњен Ђерић
Стара Пазова
156 ROP-SPZ-9800-LOC-1/2022 19.07.2022. Локацијски услови за реконструкцију Министарство финансија Републике Србије
Београд
157 ROP-SPZ-8562-LOC-1/2022 19.07.2022. Локацијски услови за изградњу "A1 СРБИЈА" д.о.о.
Београд
158 ROP-SPZ-22760-LOC-1/2022 26.07.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
159 ROP-SPZ-9225-LOCH-2/2022 27.07.2022. Локацијски услови за изградњу "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
160 ROP-SPZ-10890-LOCH-18/2022 03.08.2022. Локацијски услови за изградњу "LEDI MS"
Панчево
161 ROP-SPZ-18796-LOC-1/2022 08.08.2022. Локацијски услови за изградњу СПЦ - Епархија сремска
Нова Пазова
162 ROP-SPZ-20770-LOC-1/2022 11.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
163 ROP-SPZ-23666-LOC-1/2022 12.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
164 ROP-SPZ-22760-LOCH-2/2022 18.08.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
165 ROP-SPZ-12740-LOC-1/2022 18.08.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу "СОЛ СРБИЈА" д.о.о.
Нова Пазова
166 ROP-SPZ-6122-LOC-1/2022 22.08.2022. Локацијски услови за изградњу Милица Урукало
Београд
167 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2022 22.08.2022. Локацијски услови за изградњу Невен Антонић
Нова Пазова
168 ROP-SPZ-18116-LOC-1/2022 23.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
169 ROP-SPZ-14664-LOCA-3/2022 25.08.2022. Измена локацијских услова за изградњу Александра Лекић
Стара Пазова
170 ROP-SPZ-16548-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу Јово Ђукић и Ивана Ђукић
Стара Пазова
171 ROP-SPZ-18078-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу Милана Чанковић
Стара Пазова
172 ROP-SPZ-16706-LOC-1/2022 25.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Владо Шишка
Стара Пазова
173 ROP-SPZ-20770-LOCH-2/2022 26.08.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење "TIM SISTEM INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
174 ROP-SPZ-20132-LOC-1/2022 30.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "BG INVEST" д.о.о.
Београд
175 ROP-SPZ-23666-LOCH-2/2022 30.08.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
176 ROP-SPZ-21453-LOC-1/2022 01.09.2022. Локацијски услови за изградњу "CTP EPSILON" д.о.о.
Београд
177 ROP-SPZ-7028-LOC-1/2022 02.09.2022. Локацијски услови за изградњу Драган Латиновић
Сремска Митровица
178 ROP-SPZ-15422-LOCA-6/2022 05.09.2022. Измена локацијских услова Зоран Лазић
Стара Пазова
179 ROP-SPZ-18931-LOC-1/2022 07.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ГРАДИНА ЦИНК" д.о.о.
Београд
180 ROP-SPZ-6578-LOCА-6/2022 08.09.2022. Измена локацијских услова "FINE LIVING" д.о.о.
Београд
181 ROP-SPZ-26551-LOC-1/2022 08.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
182 ROP-SPZ-19881-LOC-1/2022 09.09.2022. Локацијски услови за изградњу Живан Пауновић
Сурдук
183 ROP-SPZ-16985-LOC-1/2022 09.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
184 ROP-SPZ-27959-LOC-1/2022 09.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "WFS2020" д.о.о.
Нови Сад
185 ROP-SPZ-4449-LOCA-5/2022 10.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
186 ROP-SPZ-1519-LOCH-2/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Вучинић
Београд
187 ROP-SPZ-20932-LOC-1/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
188 ROP-SPZ-42797-LOCH-2/2022 10.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MOL SERBIA" д.о.о.
Београд
189 ROP-SPZ-3911-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу Драгана Јовановић
Белегиш
190 ROP-SPZ-24644-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ECOMEX" д.о.о.
Белегиш
191 ROP-SPZ-11091-LOC-1/2022 11.09.2022. Локацијски услови за изградњу Милорад Ољача
Стара Пазова
192 ROP-SPZ-7130-LOC-1/2022 15.09.2022. Локацијски услови за изградњу и доградњу Милан Николић и Драгана Николић
Нови Бановци
193 ROP-SPZ-23101-LOC-1/2022 16.09.2022. Локацијски услови за изградњу Данијела Јанковић
Београд
194 ROP-SPZ-21046-LOC-1/2022 16.09.2022. Локацијски услови за изградњу Миленко Дракула
Нови Бановци
195 ROP-SPZ-23470-LOC-1/2022 19.09.2022. Локацијски услови за изградњу Алмир Крџовић и Јасминка Крџовић
Београд
196 ROP-SPZ-21792-LOC-1/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу и реконструкцију "DESTILERIJA RITTIUM" д.о.о.
Сурдук
197 ROP-SPZ-18387-LOC-1/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
198 ROP-SPZ-18796-LOC-2/2022 21.09.2022. Локацијски услови за изградњу СПЦ-ЕПАРХИЈА СРЕМСКА
Нова Пазова
199 ROP-SPZ-24522-LOC-1/2022 22.09.2022. Локацијски услови за реконструкцију Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
200 ROP-SPZ-16985-LOC-2/2022 22.09.2022. Локацијски услови за изградњу Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
201 ROP-SPZ-9647-LOC-1/2022 23.09.2022. Локацијски услови за изградњу Ј.П. "Општинска стамбена агенција Стара Пазова"
Стара Пазова
202 ROP-SPZ-26986-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
203 ROP-SPZ-25132-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
204 ROP-SPZ-26149-LOC-1/2022 23.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Владислав Тодосијевић
Ужице
205 ROP-SPZ-16319-LOC-1/2022 25.09.2022. Локацијски услови за изградњу "DEC INTERNATIONAL" д.о.о.
Стара Пазова
206 ROP-SPZ-42804-LOCH-2/2022 25.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MOL SERBIA" д.о.о.
Београд
207 ROP-SPZ-21680-LOC-1/2022 27.09.2022. Локацијски услови за изградњу "SINOFARM" д.о.о.
Београд
208 ROP-SPZ-9808-LOCH-2/2022 28.09.2022. Локацијски услови за изградњу Дарко Перуничић
Београд
209 ROP-SPZ-10056-LOC-1/2022 28.09.2022. Локацијски услови за изградњу Славица Ковачевић
Нова Пазова
210 ROP-SPZ-2401-LOC-2/2022 28.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Вања Крстић
Нова Пазова
211 ROP-SPZ-16837-LOC-1/2022 29.09.2022. Локацијски услови за изградњу Гордана Дроца
Бања Лука
212 ROP-SPZ-23396-LOC-1/2022 29.09.2022. Локацијски услови за изградњу "STEEL-IMPEX" д.о.о.
Петроварадин
213 ROP-SPZ-24143-LOC-1/2022 29.09.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ДРАЛУКС" д.о.о.
Нова Пазова
214 ROP-SPZ-12222-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу Јан Мајорски и Златуша Мајорски
Стара Пазова
215 ROP-SPZ-30366-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу "ДРАЛУКС" д.о.о.
Нова Пазова
216 ROP-SPZ-22643-LOC-1/2022 30.09.2022. Локацијски услови за изградњу "MI-TECH ING" д.о.о.
Стари Бановци
217 ROP-SPZ-11260-LOC-1/2022 03.10.2022. Локацијски услови за изградњу Раде Деспот
Нови Бановци
218 ROP-SPZ-4449-LOCAH-6/2022 03.10.2022. Измена локацијских услова Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд
219 ROP-SPZ-23432-LOC-1/2022 03.10.2022. Локацијски услови за изградњу "MILŠPED NEKRETNINE" д.о.о.
Крњешевци
220 ROP-SPZ-13214-LOC-1/2022 05.10.2022. Локацијски услови за изградњу Дарко Бановић
Београд
221 ROP-SPZ-24294-LOCA-8/2022 05.10.2022. Измена локацијских услова "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стари Бановци
222 ROP-SPZ-11267-LOC-1/2022 05.10.2022. Локацијски услови за изградњу Јован Јоловић
Стара Пазова
223 ROP-SPZ-25571-LOC-1/2022 05.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Elite Green Housing" д.о.о.
Београд
224 ROP-SPZ-3724-LOCA-2/2022 06.10.2022. Измена локацијских услова Миленко Босанац
Стари Бановци
225 ROP-SPZ-13433-LOC-1/2022 07.10.2022. Локацијски услови за изградњу "KOVAČ MONT" д.о.о.
Стари Бановци
226 ROP-SPZ-11718-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Јасмин Митреканић
Стара Пазова
227 ROP-SPZ-16221-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу и рушење Марин Миок
Ечка
228 ROP-SPZ-22090-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Марко Јоксимовић
Београд
229 ROP-SPZ-22842-LOC-1/2022 10.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
230 ROP-SPZ-28034-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
231 ROP-SPZ-31574-LOC-1/2022 10.10.2022. Локацијски услови за изградњу NIPEX SISTEM д.о.о.
Београд
232 ROP-SPZ-28122-LOC-1/2022 11.10.2022. Локацијски услови за реконструкцију и изградњу Општина Стара Пазова
233 ROP-SPZ-29868-LOC-1/2022 11.10.2022. Локацијски услови за изградњу "SCORPION ABRASIVE" д.о.о.
Стара Пазова
234 ROP-SPZ-13703-LOC-1/2022 12.10.2022. Локацијски услови за изградњу "GOMARO INVEST" д.о.о.
Нова Пазова
235 ROP-SPZ-16888-LOCA-6/2022 12.10.2022. Измена локацијских услова "INVEST GLOBAL GROUP 021“" д.о.о.
Ченеј
236 ROP-SPZ-21631-LOC-1/2022 12.10.2022. Локацијски услови за изградњу Градимир Гајић
Београд
237 ROP-SPZ-17810-LOC-2/2022 13.10.2022. Локацијски услови за изградњу Огњен Ђерић и Марта Ђерић
Стара Пазова
238 ROP-SPZ-17282-LOC-1/2022 14.10.2022. Локацијски услови за доградњу Миленко Кљајић
Стара Пазова
239 ROP-SPZ-15153-LOC-1/2022 14.10.2022. Локацијски услови за изградњу Зоран Марковић и Јелица Марковић
Београд
240 ROP-SPZ-29956-LOC-1/2022 17.10.2022. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
241 ROP-SPZ-27960-LOC-1/2022 17.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
242 ROP-SPZ-26030-LOC-1/2022 17.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Elite Green Housing" д.о.о.
Београд
243 ROP-SPZ-27963-LOC-1/2022 18.10.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
244 ROP-SPZ-33005-LOCA-3/2022 20.10.2022. Измена локацијских услова Предраг Митровић
Београд
245 ROP-SPZ-22141-LOC-1/2022 20.10.2022. Локацијски услови за изградњу Денис Миленовић
Београд
246 ROP-SPZ-23691-LOC-1/2022 20.10.2022. Локацијски услови за изградњу Српска Православна Црква - Епархија Сремскa
247 ROP-SPZ-5007-LOCH-2/2022 21.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
248 ROP-SPZ-17806-LOC-1/2022 21.10.2022. Локацијски услови за изградњу Петар Марковић
Нова Пазова
249 ROP-SPZ-4877-LOCA-4/2021 21.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "BIOC" д.о.о.
Београд
250 ROP-SPZ-26986-LOC-1/2022 24.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
251 ROP-SPZ-33020-LOC-1/2022 24.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Бранко Борота
Стари Бановци
252 ROP-SPZ-27227-LOC-1/2022 24.10.2022. Локацијски услови за изградњу Душанка Абаџија
Војка
253 ROP-SPZ-30305-LOC-1/2022 25.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
254 ROP-SPZ-30305-LOC-1/2022 25.10.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
255 ROP-SPZ-19213-LOC-1/2022 25.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Никола Чубриловић
Београд
256 ROP-SPZ-23061-LOC-1/2022 26.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "DRONJAK AGRAR" д.о.о.
Сурдук
257 ROP-SPZ-27630-LOCH-2/2022 27.10.2022. Локацијски услови за изградњу Миливоје Уљаревић
Стара Пазова
258 ROP-SPZ-23841-LOC-1/2022 27.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Зоран Вишњић
Београд
259 ROP-SPZ-22760-LOCA-4/2022 31.10.2022. Измена локацијских услова "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
260 ROP-SPZ-17858-LOCH-2/2022 31.10.2022. Локацијски услови за изградњу "ЛИЧАНИН-АГРАР" д.о.о.
Белегиш
261 ROP-SPZ-25553-LOC-1/2022 31.10.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
262 ROP-SPZ-19814-LOC-1/2022 31.10.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Александра Стевановић
Стара Пазова
263 ROP-SPZ-25563-LOC-1/2022 01.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
264 ROP-SPZ-25575-LOC-1/2022 01.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ELITE GREEN HOUSING" д.о.о.
Београд
265 ROP-SPZ-18091-LOC-1/2022 03.11.2022. Локацијски услови за изградњу Слободан Вукашинац
Белегиш
266 ROP-SPZ-16743-LOC-1/2022 03.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Бранко Бојић
Белегиш
267 ROP-SPZ-24296-LOC-1/2022 09.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЛЕДИ МС
Панчево
268 ROP-SPZ-30855-LOC-1/2022 10.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
269 ROP-SPZ-31485-LOC-1/2022 14.11.2022. Локацијски услови за изградњу "Електродистрибуција Србије" д.о.о.
Београд
270 ROP-SPZ-34275-LOC-1/2022 14.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Општина Стара Пазова
271 ROP-SPZ-31815-LOC-1/2022 17.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "MTU MAINTENANCE SERBIA" д.о.о.
Нова Пазова
272 ROP-SPZ-26387-LOC-1/2022 17.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Младен Ступар
Нешвил
273 ROP-SPZ-28359-LOC-1/2022 21.11.2022. Локацијски услови за изградњу Илија Петковић
Нова Пазова
274 ROP-SPZ-22842-LOCH-2/2022 22.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
275 ROP-SPZ-21416-LOC-1/2022 22.11.2022. Локацијски услови за изградњу "TIS" д.о.о.
Ивањица
276 ROP-SPZ-25132-LOC-1/2022 23.11.2022. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
277 ROP-SPZ-14741-LOC-1/2022 23.11.2022. Локацијски услови за изградњу "НАПРЕДАК" д.о.о.
Стара Пазова
278 ROP-SPZ-32538-LOC-1/2022 23.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЈВП Водовод и канализација
Стара Пазова
279 ROP-SPZ-26551-LOCH-2/2022 24.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
280 ROP-SPZ-34275-LOCH-2/2022 25.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
281 ROP-SPZ-31809-LOC-1/2022 28.11.2022. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
282 ROP-SPZ-5007-LOCH-4/2022 28.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Жарко Драгичевић
Београд
283 ROP-SPZ-18931-LOCA-3/2022 29.11.2022. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ГРАДИНА ЦИНК" д.о.о.
Београд

Информације о предстојећем референдуму заказаном за 16.01.2022. год.

На овој страници се можете информисати о предстојећем референдуму заказаном за 16.01.2022. год.

Документа 
Акт о промени Устава - српски језик Преузмите документ »
Одлука о расписивању референдума - српски језик Преузмите документ »
Акт о промени Устава - словачки језик Преузмите документ »
Одлука о расписивању референдума - словачки језик Преузмите документ »

Регистар локацијских услова за 2021. годину

Регистар локацијских услова за 2021. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 04.01.2021. Локацијски услови за доградњу Здравка Манасиева
Нови Бановци
2 ROP-SPZ-29306-LOC-1/2020 05.01.2021. Локацијски услови за изградњу Петар Врањеш
Нови Бановци
3 ROP-SPZ-33853-LOC-1/2020 06.01.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу Миливоје Ћирковић и Катарина Ћирковић
Нова Пазова
4 ROP-SPZ-27620-LOCA-2/2020 08.01.2021. Локацијски услови за изградњу Кресовић Исток, Кресовић Инес и Кресовић Огњен
Нови Бановци
5 ROP-SPZ-20113-LOC-2/2020 20.01.2021. Локацијски услови за изградњу "CTP LAMBDA" д.о.о.
Београд
6 ROP-SPZ-28974-LOC-1/2020 20.01.2021. Локацијски услови за изградњу Јованка Миљковић
Земун
7 ROP-SPZ-25701-LOC-1/2020 20.01.2021. Локацијски услови за изградњу Ненад Марјановић и Николина Марјановић
Београд
8 ROP-SPZ-38162-GR-2/2021 20.01.2021. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за доградњу Милошевић Милојко
Београд
9 ROP-SPZ-31727-LOC-1/2020 22.01.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
10 ROP-SPZ-29576-LOC-1/2020 27.01.2021. Локацијски услови за изградњу ЕУРОПАК д.о.о.
Стара Пазова
11 ROP-SPZ-34256-LOC-1/2020 27.01.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
12 ROP-SPZ-30290-LOC-1/2020 28.01.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
13 ROP-SPZ-31123-LOC-1/2020 28.01.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Београд
14 ROP-SPZ-26298-LOC-1/2020 01.02.2021. Локацијски услови за изградњу Бојан Копања
Стара Пазова
15 ROP-SPZ-32063-LOC-1/2020 01.02.2021. Локацијски услови за изградњу Никола Стефановић
Стари Бановци
16 ROP-SPZ-32175-LOC-1/2020 02.02.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
17 ROP-SPZ-32464-LOC-1/2020 03.02.2021. Локацијски услови за изградњу Мићо Мрђа, Сњежана Мрђа
Сурдук
18 ROP-SPZ-29301-LOC-1/2020 03.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Мирослав Домоњи Лакатош
Стара Пазова
19 ROP-SPZ-31861-LOC-1/2020 04.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "Мобилсистеми" д.о.о.
Нови Сад
20 ROP-SPZ-31842-LOC-1/2020 04.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "Мобилсистеми" д.о.о.
Нови Сад
21 ROP-SPZ-38289-LOC-1/2020 08.02.2021. Локацијски услови за изградњу "MTU MAINTENANCE SERBIA" д.о.о.
Београд
22 ROP-SPZ-37568-LOC-1/2020 08.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "Transport BROWELL NN" д.о.о.
Бачка Паланка
23 ROP-SPZ-34273-LOC-1/2020 10.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Општина Стара Пазова
24 ROP-SPZ-36359-LOC-1/2020 11.02.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "Гвозденовић енергетика" д.о.о.
Инђија
25 ROP-SPZ-3450-LOC-1/2021 12.02.2021. Локацијски услови за изградњу Драган Милић
Стара Пазова
26 ROP-SPZ-34401-LOC-1/2020 12.02.2021. Локацијски услови за изградњу "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
27 ROP-SPZ-26271-LOC-1/2020 22.02.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу "MNP 05" д.о.о.
Нова Пазова
28 ROP-SPZ-36516-LOC-1/2020 22.02.2021. Локацијски услови за реконструкцију Општина Стара Пазова
29 ROP-SPZ-24421-GR-3/2021 22.02.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Недељко Загорац
Стари Бановци
30 ROP-SPZ-3781-GR-2/2021 26.02.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова "LK NEKRETNINE PLUS" д.о.о.
Београд
31 ROP-SPZ-37369-LOC-1/2020 01.03.2021. Локацијски услови за изградњу Бранислав Орловић
Доњи Петровци
32 ROP-SPZ-5075-LOC-1/2021 02.03.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Косовић
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-27828-LOC-1/2020 03.03.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о.
Београд
34 ROP-SPZ-38369-LOC-1/2020 03.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Тихомир Јовановић
Орашје
35 ROP-SPZ-30470-LOC-1/2020 05.03.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Александар Божанић
Нова Пазова
36 ROP-SPZ-36201-LOC-1/2020 05.03.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Дејан Пешић, Маја Пешић
Београд
37 ROP-SPZ-22950-LOCА-2/2021 05.03.2021. Измена локацијских услова за изградњу ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад
38 ROP-SPZ-22956-LOCА-2/2021 05.03.2021. Измена локацијских услова за изградњу ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад
39 ROP-SPZ-37572-LOC-1/2020 08.03.2021. Локацијски услови за изградњу, рушење, доградњу и реконструкцију "BSN ENERGY" д.о.о.
Стара Пазова
40 ROP-SPZ-31524-LOC-1/2020 08.03.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
41 ROP-SPZ-6816-LOCA-1/2021 17.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "LK NEKRETNINE PLUS" д.о.о.
Београд
42 ROP-SPZ-32464-LOC-2/2020 18.03.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Мрђа Мићо, Мрђа Сњежана
Сурдук
43 ROP-SPZ-2956-LOC-1/2021 18.03.2021. Локацијски услови за изградњу Швељо Милан, Швељо Ивана
Нова Пазова
44 ROP-SPZ-34559-LOC-1/2020 19.03.2021. Локацијски услови за изградњу Александер Вереш
Београд
45 ROP-SPZ-33552-LOC-1/2020 22.03.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
46 ROP-SPZ-10692-LOC-4/2020 22.03.2021. Локацијски услови за изградњу и уградњу "TORTUGA" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-2132-LOC-1/2021 24.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Ксенија Цвијановић
Београд
48 ROP-SPZ-299-LOC-1/2021 24.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
49 ROP-SPZ-921-LOC-1/2021 25.03.2021. Локацијски услови за изградњу и уградњу Ивана Лепшановић
Београд
50 ROP-SPZ-3399-LOC-1/2021 25.03.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
51 ROP-SPZ-35831-LOC-1/2020 26.03.2021. Локацијски услови за изградњу Дивна Вуксановић
Београд
52 ROP-SPZ-33131-LOC-2/2021 26.03.2021. Локацијски услови за изградњу Небојша Вујасин
Нови Бановци
53 ROP-SPZ-10692-LOCА-5/2020 26.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "Tortuga" д.о.о.
Београд
54 ROP-SPZ-26282-LOCA-8/2021 26.03.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "UNO GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
55 ROP-SPZ-32466-LOC-1/2020 30.03.2021. Локацијски усливу за изградњу са уградњом Зоран Јакимов, Биљана Јакимов
Стари Бановци
56 ROP-SPZ-1641-LOC-1/2021 31.03.2021. Локацијски услови за изградњу и уградњу Милошевић Милојко
Београд
57 ROP-SPZ-510-LOC-1/2021 31.03.2021. Локацијски услови за изградњу "BIRK" д.о.о.
Нова Пазова
58 ROP-SPZ-2585-LOC-1/2021 02.04.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Чеда Вагић, Радмила Вагић
Стара Пазова
59 ROP-SPZ-33843-LOC-1/2020 05.04.2021. Локацијски услови за изградњу Миљан Шарац
Стари Бановци
60 ROP-SPZ-345-LOC-1/2021 05.04.2021. Локацијски услови за изградњу Стефан Красић
Стара Пазова
61 ROP-SPZ-7614-LOC-1/2021 05.04.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "ARMONT" д.о.о.
Београд
62 ROP-SPZ-36366-LOC-1/2020 06.04.2021. Локацијски услови за изградњу Александра Зорић, Војин Зорић
Голубинци
63 ROP-SPZ-3866-LOC-1/2021 08.04.2021. Локацијски услови за изградњу Зоран Липовац, Марица Липовац
Стара Пазова
64 ROP-SPZ-2938-LOC-1/2021 09.04.2021. Локацијски услови за изградњу Горан Станишић, "SUPER PLAST"
Нова Пазова
65 ROP-SPZ-36956-LOC-1/2020 10.04.2021. Локацијски услови за изградњу Александар Ставров, Бојана Ставров
Стара Пазова
66 ROP-SPZ-3450-LOC-2/2021 14.04.2021. Локацијски услови за изградњу Драган Милић
Стара Пазова
67 ROP-SPZ-32025-LOC-1/2020 14.04.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
68 ROP-SPZ-32030-LOC-1/2020 14.04.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Вујко
Београд
69 ROP-SPZ-4204-LOC-1/2021 20.04.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "TAMIL INŽENJERING" д.о.о.
Београд
70 ROP-SPZ-3718-LOC-1/2021 20.04.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
71 ROP-SPZ-9968-GR-2/2021 20.04.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова "SPV 2" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-25303-LOC-1/2020 21.04.2021. Локацијски услови за изградњу, рушење и уградњу "BLUE BUILDING" д.о.о.
Стара Пазова
73 ROP-SPZ-37694-LOC-1/2020 21.04.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
74 ROP-SPZ-33796-LOC-1/2020 21.04.2021. Локацијски услови за изградњу и уградњу Војислав Видовић
Београд
75 ROP-SPZ-35687-LOC-1/2020 22.04.2021. Локацијски услови за изградњу Слађана Балиновић
Војка
76 ROP-SPZ- 8616-LOC-1/2021 23.04.2021. Локацијски услови за изградњу Небојша Радовић
Београд
77 ROP-SPZ-22829-LOCА-8/2021 23.04.2021. Измена локацијских услова за изградњу Владимир Ђорђевић, Предраг Ђорђевић
Београд
78 ROP-SPZ-10932-GR-2/2021 23.04.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Весна Цвијовић
Београд
79 ROP-SPZ-32064-LOC-1/2020 26.04.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу Немања Јокић
Нови Карловци
80 ROP-SPZ-6748-LOC-1/2021 26.04.2021. Локацијски услови за изградњу "KORKOVADO" д.о.о.
Београд
81 ROP-SPZ-26282-LOCH-9/2021 26.04.2021. Измена локацијских услова за рушење и изградњу "UNO GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
82 ROP-SPZ-3791-LOC-1/2021 27.04.2021. Локацијски услови за изградњу Славица Дражић
Београд
83 ROP-SPZ-9172-LOC-1/2021 27.04.2021. Локацијски услови за изградњу "TRANSFERA" д.о.о.
Београд
84 ROP-SPZ-4557-LOC-1/2021 28.04.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Фабри Игор
Стара Пазова
85 ROP-SPZ-3655-LOC-1/2021 29.04.2021. Локацијски услови за изградњу "DI & MA VISION" д.о.о.
Београд
86 ROP-SPZ-10628-LOC-1/2021 06.05.2021. Локацијски услови за уређење Општина Стара Пазова
87 ROP-SPZ-9854-LOC-1/2021 10.05.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Нови Сад
88 ROP-SPZ-36617-LOC-1/2020 11.05.2021. Локацијски услови за изградњу "LUCKY & S CO" д.о.о.
Нови Бановци
89 ROP-SPZ-12578-LOC-1/2021 11.05.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Зоран Божичковић
Стара Пазова
90 ROP-SPZ-820-LOC-1/2021 12.05.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
91 ROP-SPZ-27191-LOC-1/2020 17.05.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
92 ROP-SPZ-7552-LOC-1/2021 17.05.2021. Локацијски услови за изградњу "CTP Lambda" д.о.о.
Београд
93 ROP-SPZ-6310-LOC-1/2021 17.05.2021. Локацијски услови за изградњу Предраг Коцић
Нови Бановци
94 ROP-SPZ-6932-GR-2/2021 17.05.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Спасоје Средојевић
Београд
95 ROP-SPZ-7614-LOCH-2/2021 18.05.2021. Локацијски услови за изградњу "ARMONT" д.о.о.
Београд
96 ROP-SPZ-10692-LOCH-6/2021 20.05.2021. Измена локацијских услова "TORTUGA" д.о.о.
Београд
97 ROP-SPZ-24186-LOCА-11/2021 20.05.2021. Измена локацијских услова "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
98 ROP-SPZ-14762-GR-2/2021 20.05.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова "ТРИЈУМФ ГРАДЊА" д.о.о.
Нова Пазова
99 ROP-SPZ-9981-GR-2/2021 21.05.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Драган Миливојевић
Нова Пазова
100 ROP-SPZ-13376-GR-2/2021 21.05.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Јелена Станковић
Нова Пазова
101 ROP-SPZ-29576-LOCH-6/2021 24.05.2021. Измена локацијских услова и локацијски услови за изградњу "ЕУРОПАК" д.о.о.
Стари Бановци
102 ROP-SPZ-8691-LOC-1/2021 24.05.2021. Локацијски услови за изградњу Бранислав Јазић
Белегиш
103 ROP-SPZ-15422-LOC-1/2021 26.05.2021. Закључак о одбацивању захтева за изградњу Зоран Лазић
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-10294-LOC-1/2021 27.05.2021. Локацијски услови за изградњу "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.д.
Нови Сад
105 ROP-SPZ-10294-LOC-1/2021 03.06.2021. Локацијски услови за реконструкцију "SPV 2" д.о.о.
Београд
106 ROP-SPZ-9388-LOC-1/2021 07.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "HPL CENTAR" д.о.о.
Нова Пазова
107 ROP-SPZ-9388-LOC-1/2021 08.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "ТРИЈУМФ ГРАДЊА" д.о.о.
Нова Пазова
108 ROP-SPZ-38715-LOC-1/2020 09.06.2021. Локацијски услови за изградњу "FRIGO SOPRING" д.о.о.
Војка
109 ROP-SPZ- 1845-LOC-1/2021 09.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Срећко Вељковић
Нова Пазова
110 ROP-SPZ-14311-LOC-1/2021 10.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Стеван Паравиња
Београд
111 ROP-SPZ-10932-LOC-3/2021 14.06.2021. Локацијски услови за изградњу Вишња Цвијовић
Београд
112 ROP-SPZ-12578-LOCH-2/2021 14.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Зоран Божичковић
Београд
113 ROP-SPZ-22694-LOC-2/2021 15.06.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "СОЛ СРБИЈА" д.о.о.
Београд
114 ROP-SPZ-2478-LOC-1/2021 17.06.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Кордолуп и Сања Кордолуп
Београд
115 ROP-SPZ-13484-LOC-1/2021 17.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Спасоје Средановић и Амира Фазлагић
Београд
116 ROP-SPZ-12166-LOC-1/2021 21.06.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Ђорђе Цвркаљ
Белегиш
117 ROP-SPZ-7965-LOC-1/2021 22.06.2021. Локацијски услови за изградњу Недељко Королија
Стара Пазова
118 ROP-SPZ-10308-LOC-1/2021 22.06.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
119 ROP-SPZ-9854-LOCA-4/2021 24.06.2021. Измена локацијских услова "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Нови Сад
120 ROP-SPZ-9144-LOC-1/2021 24.06.2021. Локацијски услови за изградњу Оливер Хегедиш
Београд
121 ROP-SPZ-6536-LOC-1/2021 24.06.2021. Локацијски услови за изградњу Паљо Карделис
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-193-LOC-1/2021 29.06.2021. Локацијски услови за изградњу "DEXIN FILM" д.о.о.
Београд
123 ROP-SPZ-4806-LOC-1/2021 29.06.2021. Локацијски услови за доградњу "FAMI CO" д.о.о.
Димитровград
124 ROP-SPZ-34273-LOCH-2/2021 30.06.2021. Локацијски услови за доградњу Општина Стара Пазова
125 ROP-SPZ-10210-GR-2/2021 30.06.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Ђорђе Буловић
Врдник
126 ROP-SPZ-19144-GR-2/2021 01.07.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Владимир Весић
Стара Пазова
127 ROP-SPZ-1248-LOC-1/2021 05.07.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-11876-LOC-1/2021 05.07.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Горан Митровић
Стара Пазова
129 ROP-SPZ-3942-LOC-1/2021 05.07.2021. Локацијски услови за изградњу Немања и Снежана Кочијашевић
Војка и Стара Пазова
130 ROP-SPZ-6726-LOC-1/2021 06.07.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "DAMI" д.о.о.
Београд
131 ROP-SPZ-9859-LOC-1/2021 06.07.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Милан Драгић и Ивана Драгић
Нови Бановци
132 ROP-SPZ-9286-LOC-1/2021 06.07.2021. Локацијски услови за изградњу Радован Скакавац
Београд
133 ROP-SPZ-3205-LOC-1/2020 07.07.2021. Локацијски услови за изградњу Владимир Смуђа
Голубинци
134 ROP-SPZ-15422-LOCH-2/2021 07.07.2021. Локацијски услови за изградњу Зоран Лазић
Стара Пазова
135 ROP-SPZ-19866-GR-2/2021 07.07.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова Дејан Црномарковић
Стара Пазова
136 ROP-SPZ-2841-LOC-1/2021 09.07.2021. Локацијски услови за доградњу "СТАКЛО ЗОРИЋ" д.о.о.
Стара Пазова
137 ROP-SPZ-2493-GR-2/2021 12.07.2021. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
138 ROP-SPZ-31123-LOCH-2/2021 13.07.2021. Локацијски услови за изградњу "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ј.п.
Београд
139 ROP-SPZ-2481-LOC-1/2021 14.07.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Милан Чучковић
Љуково
140 ROP-SPZ-33476-LOC-1/2020 15.07.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
141 ROP-SPZ-20378-LOC-1/2021 15.07.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Бранка Бурсаћ Врањеш
Нови Бановци
142 ROP-SPZ-13437-LOC-1/2021 16.07.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
143 ROP-SPZ-15203-LOC-1/2021 16.07.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
144 ROP-SPZ-10276-LOC-1/2021 16.07.2021. Локацијски услови за изградњу Небојша Поповић и Нина Поповић
Београд
145 ROP-SPZ-15039-LOC-1/2021 22.07.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Јелена Станковић
Нова Пазова
146 ROP-SPZ-12756-LOC-1/2021 27.07.2021. Локацијски услови за изградњу Милица Милошевић
Нови Бановци
147 ROP-SPZ-11156-LOC-1/2021 27.07.2021. Локацијски услови за изградњу Наташа Трбојевић и Раде Трбојевић
Нови Сад
148 ROP-SPZ-345-LOC-2/2021 27.07.2021. Локацијски услови за изградњу Стефан Красић
Стара Пазова
149 ROP-SPZ-9144-LOCA-3/2021 28.07.2021. Измена локацијских услова Оливер Хегедиш
Београд
150 ROP-SPZ-14313-LOC-1/2021 28.07.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Драган Миливојевић
Нова Пазова
151 ROP-SPZ-18782-LOC-1/2021 29.07.2021. Локацијски услови за изградњу "PARTNER PROJEKT" д.о.о.
Београд
152 ROP-SPZ-10675-LOC-1/2021 30.07.2021. Локацијски услови за изградњу Стефан Влачић и Мирјана Влачић
Стари Бановци
153 ROP-SPZ-12135-LOC-1/2021 30.07.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ЛАЗИЋ – ПОЉО КОМЕРЦ" д.о.о.
Голубинци
154 ROP-SPZ-17663-LOC-1/2021 02.08.2021. Локацијски услови за изградњу Данијел Илић
Београд
155 ROP-SPZ-10027-LOC-1/2021 02.08.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о.
Београд
156 ROP-SPZ-17529-LOC-1/2021 02.08.2021. Локацијски услови за изградњу Слободан Дујић
Нова Пазова
157 ROP-SPZ-12799-LOC-1/2021 04.08.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "MEDUIUS" д.о.о.
Нова Пазова
158 ROP-SPZ-22365-LOC-1/2021 04.08.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Јелена Дамњановић
Стара Пазова
159 ROP-SPZ-22184-LOC-1/2021 05.08.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Душан Ајдуковић
Нови Бановци
160 ROP-SPZ-17087-LOC-1/2021 09.08.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
161 ROP-SPZ-8161-LOC-1/2021 09.08.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Златушка Балаж
Стара Пазова
162 ROP-SPZ-21677-LOC-1/2021 10.08.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Светлана Брујић
Београд
163 ROP-SPZ-13754-LOC-1/2021 11.08.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова УНА ЗОРЧИЋ д.о.о.
Нова Пазова
164 ROP-SPZ-20442-LOC-1/2021 12.08.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Владимир Весић
Стара Пазова
165 ROP-SPZ-13356-LOC-1/2021 13.08.2021. Локацијски услови за изградњу Марко Симић
Нова Пазова
166 ROP-SPZ-18950-LOC-1/2021 16.08.2021. Локацијски услови за изградњу Бранка Мазалица
Стари Бановци
167 ROP-SPZ-19866-LOC-3/2021 16.08.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Дејан Црномарковић
Стара Пазова
168 ROP-SPZ-21626-LOC-1/2021 23.08.2021. Локацијски услови за изградњу "MN PLASTIKA – 1996" д.о.о.
Стара Пазова
169 ROP-SPZ-9804-LOC-1/2021 26.08.2021. Локацијски услови за изградњу Урош Гуљан
Београд
170 ROP-SPZ-20012-LOC-1/2021 27.08.2021. Локацијски услови за изградњу Ђорђе Буловић
Врдник
171 ROP-SPZ-21956-LOC-1/2021 30.08.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
172 ROP-SPZ-22902-LOC-1/2021 01.09.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова TRANSFERA
Нови Бановци
173 ROP-SPZ-22902-LOCH-2/2021 03.09.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
174 ROP-SPZ-22766-LOC-1/2021 06.09.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
175 ROP-SPZ-4730-LOC-1/2021 06.09.2021. Локацијски услови за изградњу Душан Дроњак
Сурдук
176 ROP-SPZ-6396-LOC-1/2021 06.09.2021. Локацијски услови за изградњу Мирјана Бјелановић
Стари Бановци
177 ROP-SPZ-6816-LOCH-2/2021 09.09.2021. Измена локацијских услова "LK NEKRETNINE PLUS" д.о.о.
Земун
178 ROP-SPZ-15383-LOC-1/2021 09.09.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Гордана Рауковић
Нова Пазова
179 ROP-SPZ-15232-LOC-1/2021 09.09.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "NALK" д.о.о.
Стари Бановци
180 ROP-SPZ-26053-LOC-1/2021 13.09.2021. Локацијски услови за изградњу ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о.
Београд
181 ROP-SPZ-15026-LOC-1/2021 17.09.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Јелена Јовановић
Нова Пазова
182 ROP-SPZ-9854-LOCA-8/2021 20.09.2021. Измена локацијских услова "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Нови Сад
183 ROP-SPZ-38369-LOCH-2/2021 21.09.2021. Локацијски услови за изградњу Тихомир Јовановић
Орашје
184 ROP-SPZ-19279-LOC-1/2021 24.09.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Мирослава Муминовић
Стара Пазова
185 ROP-SPZ-9307-LOC-1/2021 27.09.2021. Локацијски услови за изградњу Живко Илић
Стара Пазова
186 ROP-SPZ-527-LOCA-11/2021 28.09.2021. Измена локацијских услова "КАРАНОВИЋ ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
187 ROP-SPZ-15232-LOCH-2/2021 29.09.2021. Локацијски услови за изградњу "NALK" д.о.о.
Стари Бановци
188 ROP-SPZ-12131-LOC-1/2021 06.10.2021. Локацијски услови за изградњу Аљоша Сасин
Стари Бановци
189 ROP-SPZ-15535-LOC-1/2021 06.10.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
190 ROP-SPZ-29316-LOC-1/2020 13.10.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "VIP MOBILE" д.о.о.
Београд
191 ROP-SPZ-29494-LOC-1/2021 14.10.2021. Локацијски услови за изградњу Милица Јоцић
Стара Пазова
192 ROP-SPZ-29239-LOC-1/2021 15.10.2021. Локацијски услови за изградњу "INVEST GLOBAL GROUP 021" д.о.о.
Београд
193 ROP-SPZ-27702-LOC-1/2021 15.10.2021. Локацијски услови за изградњу "МЕГА ПЛАСТ ЈОВАНОВИЋ" д.о.о.
Нова Пазова
194 ROP-SPZ-34712-LOC-1/2021 18.10.2021. Локацијски услови за изградњу "LUPO INVESTMENTS" д.о.о.
Београд
195 ROP-SPZ-15652-LOC-1/2021 19.10.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
196 ROP-SPZ-8340-LOC-1/2021 20.10.2021. Локацијски услови за изградњу Бранислав Орловић
Доњи Петровци
197 ROP-SPZ-11272-LOC-1/2021 20.10.2021. Локацијски услови за изградњу Ивана Вуковић
Нови Бановци
198 ROP-SPZ-6899-LOC-1/2021 21.10.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Косовић
Стара Пазова
199 ROP-SPZ-299-LOCH-2/2021 22.10.2021. Локацијски услови за изградњу "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
200 ROP-SPZ-24887-LOC-1/2021 22.10.2021. Локацијски услови за изградњу "TISACOOP" д.о.о.
Кањижа
201 ROP-SPZ-7498-LOC-1/2021 22.10.2021. Локацијски услови за изградњу "BEM Invest" д.о.о.
Београд
202 ROP-SPZ-9843-LOC-1/2021 22.10.2021. Локацијски услови за изградњу "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
203 ROP-SPZ-21771-LOC-1/2021 22.10.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "GREY INVESTMENT" д.о.о.
Нова Пазова
204 ROP-SPZ-13754-LOCH-2/2021 25.10.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење "УНА ЗОРЧИЋ" д.о.о.
Нова Пазова
205 ROP-SPZ-26448-LOC-1/2021 26.10.2021. Локацијски услови за изградњу Љубиша Николчић
Војка
206 ROP-SPZ-2132-LOCH-2/2021 27.10.2021. Локацијски услови за изградњу Ксенија Цвијановић
Обреновац
207 ROP-SPZ-25986-LOC-1/2021 30.10.2021. Локацијски услови за изградњу "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
208 ROP-SPZ-23245-LOC-1/2021 30.10.2021. Локацијски услови за изградњу "MM 99" д.о.о.
Стара Пазова
209 ROP-SPZ-22365-LOCH-2/2021 01.11.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Јелена Дамњановић
Стара Пазова
210 ROP-SPZ-18582-LOC-1/2021 02.11.2021. Локацијски услови за изградњу Младен Мотика
Нови Бановци
211 ROP-SPZ-8306-LOC-1/2021 03.11.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Стегњаић
Београд
212 ROP-SPZ-14664-LOC-1/2021 03.11.2021. Локацијски услови за изградњу "MINIPLAST" Лекић Никола
Стара Пазова
213 ROP-SPZ-14733-LOC-1/2021 04.11.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу Невенка Голубић
Стара Пазова
214 ROP-SPZ-12131-LOC-1/2021 04.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Снежана Ђермановић
Крњешевци
215 ROP-SPZ-27249-LOC-1/2021 05.11.2021. Локацијски услови за изградњу Бранка Бурсаћ Врањеш
Стара Пазова
216 ROP-SPZ-14313-LOCH-2/2021 08.11.2021. Локацијски услови за изградњу Драган Миливојевић
Нова Пазова
217 ROP-SPZ-27271-LOC-1/2021 08.11.2021. Локацијски услови за изградњу Драган Милосављевић
Стара Пазова
218 ROP-SPZ-26542-LOC-1/2021 08.11.2021. Локацијски услови за реконструкцију "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
219 ROP-SPZ-10380-LOC-1/2021 08.11.2021. Локацијски услови за изградњу Мартин Вереш
Стара Пазова
220 ROP-SPZ-15026-LOCH-2/2021 08.11.2021. Локацијски услови за изградњу Јелена Јовановић
Нова Пазова
221 ROP-SPZ-26724-LOCH-2/2021 09.11.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
222 ROP-SPZ-12135-LOCH-2/2021 12.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЛАЗИЋ - ПОЉО КОМЕРЦ д.о.о.
Голубинци
223 ROP-SPZ-36155-LOC-1/2021 15.11.2021. Локацијски услови за изградњу Драган Врањеш
Стара Пазова
224 ROP-SPZ-4557-LOCH-2/2021 15.11.2021. Локацијски услови за изградњу Игор Фабри
Стара Пазова
225 ROP-SPZ-20822-LOC-1/2021 15.11.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
226 ROP-SPZ-12919-LOC-1/2021 15.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Мирослав Стојиљковић
Београд
227 ROP-SPZ-17805-LOC-1/2021 19.11.2021. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу Љиљана Ковачевић
Нова Пазова
228 ROP-SPZ-32929-LOC-1/2021 19.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова КАРАМАРКОВИЋ д.о.о.
Нови Бановци
229 ROP-SPZ-32929-LOC-1/2021 19.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Радојка Кресовић
Нови Бановци
230 ROP-SPZ-16931-LOC-1/2021 22.11.2021. Локацијски услови за изградњу Бранко Баждар
Београд
231 ROP-SPZ-33655-LOC-1/2021 22.11.2021. Локацијски услови за изградњу и рушење Горан Павличевић
Београд
232 ROP-SPZ-11548-LOC-1/2021 22.11.2021. Локацијски услови за изградњу Јелена Бугарски
Београд
233 ROP-SPZ-22489-LOC-1/2021 22.11.2021. Локацијски услови за реконструкцију Владислав Тодосијевић
Ужице
234 ROP-SPZ-14642-LOC-1/2021 22.11.2021. Локацијски услови за изградњу и доградњу Владимир Мајорски
Стара Пазова
235 ROP-SPZ-23245-LOCA-2/2021 23.11.2021. Локацијски услови за изградњу "MM 99" д.о.о.
Стара Пазова
236 ROP-SPZ-22952-LOCA-2/2021 23.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад
237 ROP-SPZ-19315-LOC-1/2021 24.11.2021. Локацијски услови за изградњу "I & B CAPITAL" д.о.о.
Нова Пазова
238 ROP-SPZ-16534-LOCA-5/2021 24.11.2021. Измена локацијских услова "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Нови Београд
239 ROP-SPZ-26795-LOC-1/2021 26.11.2021. Локацијски услови за изградњу Ђорђе Касагић
Београд
240 ROP-SPZ-27194-LOC-1/2020 26.11.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
241 ROP-SPZ-20385-LOC-1/2021 26.11.2021. Локацијски услови за изградњу "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
242 ROP-SPZ-15383-LOCH-4/2021 26.11.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу Гордана Рауковић
Нова Пазова
243 ROP-SPZ-22880-LOC-1/2021 26.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Милојко Милошевић
Београд
244 ROP-SPZ-28622-LOC-1/2021 27.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Млађен Ђуровић
Нова Пазова
245 ROP-SPZ-21412-LOC-1/2021 29.11.2021. Локацијски услови за изградњу Верица Живановић
Београд
246 ROP-SPZ-29316-LOCH-2/2021 29.11.2021. Локацијски услови за изградњу "A1 СРБИЈА" д.о.о.
Београд
247 ROP-SPZ-33317-LOC-1/2021 29.11.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
248 ROP-SPZ-40927-LOC-1/2021 30.11.2021. Локацијски услови за изградњу "MEGAPLAST JOVANOVIĆ" д.о.о.
Нова Пазова
249 ROP-SPZ-19396-LOC-1/2021 01.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
250 ROP-SPZ-38831-LOC-1/2021 02.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Министарство финансија - Пореска управа
Београд
251 ROP-SPZ-14664-LOCA-2/2021 06.12.2021. Измена локацијских услова "MINIPLAST"
Стара Пазова
252 ROP-SPZ-11043-LOC-1/2021 06.12.2021. Локацијски услови за изградњу Мирјана Мирчић
Београд
253 ROP-SPZ-37799-LOC-1/2021 07.12.2021. Локацијски услови за изградњу Милан Влајић и Наташа Влајић
Стара Пазова
254 ROP-SPZ-15722-LOC-1/2021 07.12.2021. Локацијски услови за изградњу Милена Чанковић
Београд
255 ROP-SPZ-17643-LOCA-2/2021 07.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова GRMEČ-IN д.о.о.
Инђија
256 ROP-SPZ-16497-LOC-1/2021 08.12.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу Ана Золнај
Стара Пазова
257 ROP-SPZ-22684-LOC-1/2021 08.12.2021. Локацијски услови за изградњу Милка Шилд
Београд
258 ROP-SPZ-25923-LOC-1/2021 09.12.2021. Локацијски услови за изградњу Марко Перишић
Београд
259 ROP-SPZ-30799-LOC-1/2021 10.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Биљана Шубић
Голубинци
260 ROP-SPZ-30731-LOC-1/2021 10.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Јелица Путниковић
Голубинци
261 ROP-SPZ-36982-LOC-1/2021 10.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "KRYOGAS" д.о.о.
Београд
262 ROP-SPZ-38382-LOC-1/2021 13.12.2021. Локацијски услови за рушење и изградњу "BEM INVEST" д.о.о.
Београд
263 ROP-SPZ-13035-LOC-1/2021 13.12.2021. Локацијски услови за изградњу Ђуро Ђуић
Нова Пазова
264 ROP-SPZ-37340-LOC-1/2021 13.12.2021. Локацијски услови за изградњу Мирослав Симић и Александра Симић
Стара Пазова
265 ROP-SPZ-37786-LOC-1/2021 13.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Милица Јовић
Београд
266 ROP-SPZ-31136-LOC-1/2021 13.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "SMART KONCEPT" д.о.о.
Стара Пазова
267 ROP-SPZ-19262-LOC-1/2021 15.12.2021. Локацијски услови за изградњу Небојша Младеновић
Нови Бановци
268 ROP-SPZ-37086-LOC-1/2021 21.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "Lupo Investments" д.о.о.
Стара Пазова
269 ROP-SPZ-20296-LOC-1/2021 27.12.2021. Локацијски услови за изградњу Снежана Баук
Београд
270 ROP-SPZ-22880-LOCH-2/2021 27.12.2021. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова Милошевић Милојко
Београд
271 ROP-SPZ-20618-LOC-1/2021 28.12.2021. Локацијски услови за доградњу "MEDIUS" д.о.о.
Нова Пазова
272 ROP-SPZ-20618-LOC-1/2021 29.12.2021. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
273 ROP-SPZ-36982-LOCH-2/2021 31.12.2021. Локацијски услови за пренамену "KRYOGAS" д.о.о.
Београд
274 ROP-SPZ-40718-LOC-1/2021 31.12.2021. Локацијски услови за изградњу Љиљана Зафировић Матић
Београд

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19.

Попуњавањем упитника и слањем захтева не дајете сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање. Сагласност за вакцинацију је документ који се потписује код лекара и уколико се одлучите да се вакцинишете тај документ ћете тамо потписати.

У сваком тренутку своје исказано интересовање можете да промените или обришете.

Да бисте покренули ову услугу није потребно да будете регистрован корисник Портала еУправа.

Након што искажете интересовање, путем имејла и СМС-а обавестићемо Вас о термину и месту вакцинације у зависности од приоритета имунизације који дефинише Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“.

Овај упитник можете да попуните и за ближе чланове Ваше породице. Потребно је само да наведете исправно њихове податке и оставите контакт. Уколико неки члан Ваше породице нема мобилни телефон или имејл, можете навести свој.

Детаљене информације можете пронаћи на следећем линку:

еУправа

Портал еУправа

Поштовани грађани,

Портал еУправа представља јединствено место свих електронских услуга у Републици Србији.

Веб презентацију одржава Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

На Порталу еУправа можете пронаћи информације и услуге за грађане, привреде и државу.

Линк за приступ порталу:

Регистар локацијских услова за 2020. годину

Регистар локацијских услова за 2020. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 09.01.2020. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу Милунка Миљуш
Белегиш
2 ROP-SPZ-40019-LOCH-2/2019 10.01.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "F:C:G"
Београд
3 ROP-SPZ-31663-LOCH-2/2019 13.01.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "GRUBIN EXPORT-IMPORT" д.о.о.
Стара Пазова
4 ROP-SPZ-123-LOC-1/2020 13.01.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Предраг Јеленковић
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-32263-LOC-1/2019 14.01.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу Никола Булић
Нова Пазова
6 ROP-SPZ-37223-LOC-1/2019 16.01.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу Милојко Милошевић
Београд
7 ROP-SPZ-22843-LOCH-2/2019 23.01.2020. Локацијски услови за изградњу Драгана Кнежевић
Београд
8 ROP-SPZ-31845-LOCH-2/2019 23.01.2020. Локацијски услови за изградњу "SM GLASS" д.о.о.
Београд
9 ROP-SPZ-29724-LOC-1/2019 23.01.2020. Локацијски услови за доградњу Општина Стара Пазова
10 ROP-SPZ-33552-LOC-1/2019 24.01.2020. Локацијски услови за доградњу Зора Радиновић Лукић
Београд
11 ROP-SPZ-34506-LOC-1/2019 24.01.2020. Локацијски услови за изградњу Драган Лазаревић
Београд
12 ROP-SPZ-32049-LOC-1/2019 24.01.2020. Локацијски услови за изградњу Милан Колувија
Нови Сад
13 ROP-SPZ-34268-LOC-1/2019 27.01.2020. Локацијски услови за изградњу Милан Павловић и Снежана Павловић
Нови Бановци
14 ROP-SPZ-30100-LOCH-2/2019 27.01.2020. Локацијски услови за изградњу Микица Панић
Стара Пазова
15 ROP-SPZ-30476-GR-3/2020 27.01.2020. Закључак о исправљању техничке грешке у локацијским условима "RESA GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
16 ROP-SPZ-71-LOC-1/2020 27.01.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "MERIDIJAN ŠPED" д.о.о.
Шид
17 ROP-SPZ-33617-LOC-1/2019 28.01.2020. Локацијски услови за изградњу Дејан Милановић
Сурдук
18 ROP-SPZ-1926-LOC-1/2020 29.01.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "BSN ENERGY" д.о.о.
Стара Пазова
19 ROP-SPZ-284-LOC-1/2020 03.02.2020. Локацијски услови за изградњу "F.C.G." д.о.о.
Београд
20 ROP-SPZ-1926-LOCH-2/2020 04.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "F.C.G." д.о.о.
Београд
21 ROP-SPZ-33961-LOC-1/2019 05.02.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "AGRO BREZA" д.о.о.
Београд
22 ROP-SPZ-36243-LOC-1/2019 06.02.2020. Локацијски услови за изградњу Саша Петровић
Стари Бановци
23 ROP-SPZ-2362-LOC-1/2020 06.02.2020. Локацијски услови за изградњу "DRAGIS PHARM"
Београд
24 ROP-SPZ-2362-LOC-1/2020 06.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "DRAGIS PHARM"
Београд
25 ROP-SPZ-71-LOCH-2/2020 07.02.2020. Локацијски услови за доградњу "MERIDIJAN ŠPED" д.о.о.
Шид
26 ROP-SPZ-39564-LOC-1/2019 10.02.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
27 ROP-SPZ-37688-LOC-1/2019 10.02.2020. Локацијски услови за доградњу "КОВАЧ МОНТ" д.о.о.
Стари Бановци
28 ROP-SPZ-37058-LOC-1/2019 10.02.2020. Локацијски услови за изградњу "TIM SISTEM" д.о.о.
Нова Пазова
29 ROP-SPZ-36948-LOC-1/2019 12.02.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "DBS KONSEL SECURITY SERVICE" д.о.о.
Београд
30 ROP-SPZ-3903-LOC-1/2020 18.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Деса Марјановић
Стара Пазова
31 ROP-SPZ-38769-LOCH-2/2019 19.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "EUROSTROJ" д.о.о.
Стара Пазова
32 ROP-SPZ-35738-LOC-1/2019 19.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу НИС а.д.
Нови Сад
33 ROP-SPZ-1732-GR-2/2019 24.02.2020. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова за изградњу BIOC д.о.о.
Београд
34 ROP-SPZ-34268-GR-4/2020 25.02.2020. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова за изградњу Милан Павловић
Нови Бановци
35 ROP-SPZ-4394-LOC-1/2020 26.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Никола Наранчић
Стара Пазова
36 ROP-SPZ-39496-GR-3/2020 27.02.2020. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за доградњу Марина Крнојелац
Нова Пазова
37 ROP-SPZ-35419-LOCH-2/2019 27.02.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење С.Р. "MONTER"
Стара Пазова
38 ROP-SPZ-38356-LOC-1/2019 27.02.2020. Локацијски услови за изградњу Бранислав Ђорђев
Нова Пазова
39 ROP-SPZ-4366-LOC-1/2020 27.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Дејан Црномарковић
Стара Пазова
40 ROP-SPZ-5060-LOC-1/2020 28.02.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу IPPS д.о.о.
Београд
41 ROP-SPZ-39155-LOC-1/2019 03.03.2020. Локацијски услови за изградњу "Телеком Србија" а.д.
Београд
42 ROP-SPZ-38356-LOC-1/2019 05.03.2020. Локацијски услови за изградњу Гордана Илић и Чедомир Илић
Београд
43 ROP-SPZ-668-LOC-1/2020 05.03.2020. Локацијски услови за изградњу Марија Лаловић
Сурдук
44 ROP-SPZ-2671-LOC-1/2020 09.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Марија Лаловић
Сурдук
45 ROP-SPZ-38810-LOCH-2/2019 10.03.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "BOMAKS BUILDING" д.о.о.
Нова Пазова
46 ROP-SPZ-6063-LOC-1/2020 10.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу М99 д.о.о.
Стара Пазова
47 ROP-SPZ-5647-GR-3/2020 11.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу М99 д.о.о.
Стара Пазова
48 ROP-SPZ-3283-LOC-1/2020 11.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
49 ROP-SPZ-4074-LOC-1/2020 16.03.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "BIREMA" д.о.о.
Нова Пазова
50 ROP-SPZ-32514-LOCH-2/2019 16.03.2020. Локацијски услови за реконструкцију "ENERGO – PET" д.о.о.
Београд
51 ROP-SPZ-38550-LOC-1/2019 23.03.2020. Локацијски услови за изградњу Катарина Ђого
Нова Пазова
52 ROP-SPZ-6897-LOC-1/2020 23.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Радојка Кресовић
Нови Бановци
53 ROP-SPZ-527-LOC-1/2020 24.03.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "КАРАНОВИЋ ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
54 ROP-SPZ-189-LOC-1/2020 30.03.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење Милорад Песлаћ
Стара Пазова
55 ROP-SPZ-123-LOCH-2/2020 31.03.2020. Локацијски услови за изградњу Предраг Јеленковић
Стара Пазова
56 ROP-SPZ-1522-LOC-1/2020 31.03.2020. Локацијски услови за канализацију употребљених вода Општина Стара Пазова
57 ROP-SPZ-7861-LOC-1/2020 31.03.2020. Закључак о одбацивању захтева за изградњу "MONTING-GROUP-S" д.о.о.
Лозница
58 ROP-SPZ-7464-GR-2/2020 01.04.2020. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова Немања Јајић
Сурдук
59 ROP-SPZ-7789-LOC-1/2020 01.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
60 ROP-SPZ-7522-LOC-1/2020 02.04.2020. Локацијски услови за изградњу "TORTUGA" д.о.о.
Београд
61 ROP-SPZ-1515-LOC-1/2020 06.04.2020. Локацијски услови за доградњу Боја Крњајић
Нова Пазова
62 ROP-SPZ-2860-LOC-1/2020 07.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за реконструкцију дела водоводне мреже Општина Стара Пазова
63 ROP-SPZ-3903-LOCН-2/2020 08.04.2020. Локацијски услови за изградњу Маријановић Деса
Стара Пазова
64 ROP-SPZ-2671-LOCH-2/2020 10.04.2020. Локацијски услови за изградњу Горан Митровић
Стара Пазова
65 ROP-SPZ-8379-LOC-1/2020 12.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Бојан Рудић
Голубинци
66 ROP-SPZ-2757-LOC-1/2020 13.04.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
67 ROP-SPZ-3678-LOC-1/2020 14.04.2020. Локацијски услови за реконструкцију Општина Стара Пазова
68 ROP-SPZ-2918-LOC-1/2020 14.04.2020. Локацијски услови за изградњу Миланка Момчиловић и Свето Момчиловић
Нова Пазова
69 ROP-SPZ-2918-LOC-1/2020 14.04.2020. Локацијски услови за изградњу Миланка Момчиловић и Свето Момчиловић
Нова Пазова
70 ROP-SPZ-8772-LOC-1/2020 16.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "НАПРЕДАК" д.о.о.
Стара Пазова
71 ROP-SPZ-38284-LOC-1/2019 22.04.2020. Локацијски услови за реконструкцију Мирослав Радишић
Стара Пазова
72 ROP-SPZ-4827-LOC-1/2020 23.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова "DELHAIZE SERBIA" д.о.о.
Београд
73 ROP-SPZ-1088-LOC-1/2020 27.04.2020. Локацијски услови за рушење, реконструкцију и доградњу Светомир Милинковић
Нова Пазова
74 ROP-SPZ-1088-LOC-1/2020 27.04.2020. Локацијски услови за рушење, реконструкцију и доградњу Светомир Милинковић
Нова Пазова
75 ROP-SPZ-3137-LOC-1/2020 27.04.2020. Локацијски услови за реконструкцију Зоран Наградић и Бранка Наградић
Нова Пазова
76 ROP-SPZ-4877-LOC-1/2020 27.04.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за рушење и изградњу "BIOC" д.о.о.
Београд
77 ROP-SPZ-6834-LOC-1/2020 28.04.2020. Локацијски услови за изградњу "MEDIUS" д.о.о.
Нова Пазова
78 ROP-SPZ-6102-LOC-1/2020 30.04.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "EUROSTROJ" д.о.о.
Стара Пазова
79 ROP-SPZ-6897-LOCH-2/2020 30.04.2020. Локацијски услови за изградњу Радојкa Кресовић
Нови Бановци
80 ROP-SPZ-8323-LOC-1/2020 13.05.2020. Локацијски услови за изградњу "UMPROM" д.о.о.
Стара Пазова
81 ROP-SPZ-5399-LOC-1/2020 18.05.2020. Локацијски услови за доградњу Живко Маркић и Љубица Маркић
Стара Пазова
82 ROP-SPZ-10688-LOC-1/2020 18.05.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "LIDL SRBIJA" к.д.
Нова Пазова
83 ROP-SPZ-7831-LOC-1/2019 20.05.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "MNP 05" д.о.о.
Нова Пазова
84 ROP-SPZ-2833-LOC-1/2020 25.05.2020. Локацијски услови за изградњу Давор Радојичић
Београд
85 ROP-SPZ-8564-LOC-1/2020 25.05.2020. Локацијски услови за изградњу Јовица Мажибрада
Нови Бановци
86 ROP-SPZ-3693-LOC-1/2020 25.05.2020. Локацијски услови за доградњу "Talija union" д.о.о.
Стара Пазова
87 ROP-SPZ-7874-LOC-1/2020 25.05.2020. Локацијски услови за изградњу Бзовски Вјерка и Тубин Душко
Стара Пазова и Приједор
88 ROP-SPZ-2566-LOC-1/2020 26.05.2020. Локацијски услови за изградњу Славко Веселиновић
Чачак
89 ROP-SPZ-8772-LOCH-2/2020 28.05.2020. Локацијски услови за изградњу "NAPREDAK" д.о.о.
Стара Пазова
90 ROP-SPZ-8966-LOC-1/2020 03.06.2020. Локацијски услови за изградњу Никола Вранић
Стара Пазова
91 ROP-SPZ-4394-LOCH-2/2019 04.06.2020. Локацијски услови за изградњу Никола Наранчић
Стара Пазова
92 ROP-SPZ-7861-LOCH-2/2020 05.06.2020. Локацијски услови за изградњу "MONTING-GROUP-S" д.о.о.
Лозница
93 ROP-SPZ-10906-LOC-1/2020 08.06.2020. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
94 ROP-SPZ-4366-LOC-1/2020 08.06.2020. Локацијски услови за изградњу Дејан Црномарковић
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-4827-LOC-1/2020 08.06.2020. Локацијски услови за доградњу и адаптацију "DELHAIZE SERBIA" д.о.о.
Београд
96 ROP-SPZ-11605-LOC-1/2019 08.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
97 ROP-SPZ-10890-LOC-1/2020 09.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Слободан Вујовић
Панчево
98 ROP-SPZ-7543-LOC-1/2020 10.06.2020. Локацијски услови за изградњу "DRAGIS-PHARM" д.о.о.
Београд
99 ROP-SPZ-13440-LOC-1/2020 10.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
100 ROP-SPZ-13344-LOC-1/2020 10.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Далибор Чигоја
Нови Бановци
101 ROP-SPZ-8679-LOC-1/2020 11.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу НИС а.д.
Нови Сад
102 ROP-SPZ-5813-LOC-1/2020 16.06.2020. Локацијски услови за изградњу Радојка Рончевић
Нови Карловци
103 ROP-SPZ-8910-LOC-1/2020 17.06.2020. Локацијски услови за изградњу Горан Ступар
Нова Пазова
104 ROP-SPZ-13153-GR-2/2020 22.06.2020. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова Петар Ашћерић
Стари Бановци
105 ROP-SPZ-11121-LOC-1/2020 23.06.2020. Локацијски услови за доградњу "DELMAX" д.о.о.
Стара Пазова
106 ROP-SPZ-15026-LOC-1/2020 23.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Ружица Миленковић
Београд
107 ROP-SPZ-7149-LOC-1/2020 23.06.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу Златко Узур
Нови Београд
108 ROP-SPZ-9853-LOC-1/2020 25.06.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
109 ROP-SPZ-6658-LOC-1/2020 26.06.2020. Локацијски услови за изградњу Милена Јојић
Стари Бановци
110 ROP-SPZ-10856-LOC-1/2020 01.07.2020. Локацијски услови за доградњу Драгослав Бошњачић
Нова Пазова
111 ROP-SPZ-15989-LOC-1/2020 02.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
112 ROP-SPZ-10475-LOC-1/2020 03.07.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
113 ROP-SPZ-12744-LOC-1/2020 03.07.2020. Локацијски услови за изградњу "SOFTNET" д.о.о.
Београд
114 ROP-SPZ-9357-LOC-1/2020 07.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Кланица и прерада 808 д.о.о.
Стара Пазова
115 ROP-SPZ-16452-LOC-1/2020 08.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Живко Илић
Голубинци
116 ROP-SPZ-5060-LOCH-2/2020 13.07.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "IPPS" д.о.о.
Београд
117 ROP-SPZ-8630-LOC-1/2020 13.07.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење Јана Вуковић
Београд
118 ROP-SPZ-12346-LOC-1/2020 13.07.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење Јовица Комазец
Нова Пазова
119 ROP-SPZ-9217-LOC-1/2020 13.07.2020. Локацијски услови за изградњу Немања Мирчетић
Белегиш
120 ROP-SPZ-17347-LOC-1/2020 14.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Горан Ступар
Нова Пазова
121 ROP-SPZ-16864-LOC-1/2020 14.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу Мишко Јашо
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-11085-LOC-1/2020 16.07.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење Немања Јајић
Сурдук
123 ROP-SPZ-6073-LOC-1/2020 20.07.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
124 ROP-SPZ-17665-LOC-1/2020 21.07.2020. Локацијски услови за доградњу и реконструкцију Петар Преочанин
Стари Бановци
125 ROP-SPZ-11696-LOC-1/2020 27.07.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "MEGABRICK" д.о.о.
Београд
126 ROP-SPZ-18385-LOC-1/2020 27.07.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Јована Радмиловић
Стара Пазова
127 ROP-SPZ-18977-LOC-1/2020 31.07.2020. Локацијски услови за изградњу "H.S.B." д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-11762-LOC-1/2020 03.08.2020. Локацијски услови за изградњу Александар Бјеливук
Нови Бановци
129 ROP-SPZ-10675-LOC-1/2020 03.08.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "S PROJECT 019" д.о.о.
Стара Пазова
130 ROP-SPZ-19242-LOC-1/2020 03.08.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за рушење Милош Келер и Катарина Келер
Београд
131 ROP-SPZ-18505-LOC-1/2020 18.08.2020. Локацијски услови за изградњу и доградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
132 ROP-SPZ-20110-LOC-1/2020 20.08.2020. Локацијски услови за изградњу Никола Павловић
Београд
133 ROP-SPZ-20113-LOC-1/2020 20.08.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "GAS FEROMONT" а.д.
Стара Пазова
134 ROP-SPZ-22214-LOC-4/2020 24.08.2020. Локацијски услови за изградњу ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Нови Сад
135 ROP-SPZ-12995-LOC-1/2020 03.09.2020. Локацијски услови за изградњу "DRINA PLASTIKA-86" д.о.о.
Нова Пазова
136 ROP-SPZ-22259-LOC-1/2020 04.09.2020. Локацијски услови за изградњу Млађен Брежанчић и Драгица Брежанчић
Нова Пазова
137 ROP-SPZ-6063-LOCH-2/2020 07.09.2020. Локацијски услови за изградњу "MM 99" д.о.о.
Стара Пазова
138 ROP-SPZ-6063-LOCH-2/2020 08.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
139 ROP-SPZ-12946-LOC-1/2020 09.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
140 ROP-SPZ-15989-LOCH-2/2020 10.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
141 ROP-SPZ-13440-LOCH-2/2020 11.09.2020. Локацијски услови за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
142 ROP-SPZ-13989-LOC-1/2020 14.09.2020. Локацијски услови за реконструкцију Општина Стара Пазова
143 ROP-SPZ-20301-LOC-1/2020 15.09.2020. Локацијски услови за доградњу "ENERGO – PET" д.о.о.
Београд
144 ROP-SPZ-13000-LOC-1/2020 17.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
145 ROP-SPZ-13004-LOC-1/2020 17.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
146 ROP-SPZ-14376-LOC-1/2020 17.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
147 ROP-SPZ-11605-LOCH-2/2020 18.09.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
148 ROP-SPZ-22694-LOC-1/2020 18.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију СОЛ СРБИЈА д.о.о.
Нова Пазова
149 ROP-SPZ-22829-LOCA-1/2020 18.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Владимир Ђорђевић и Предраг Ђорђевић
Београд
150 ROP-SPZ-24421-LOC-1/2020 21.09.2020. Локацијски услови за реконструкцију, доградњу и изградњу Недељко Загорац
Нови Бановци
151 ROP-SPZ-26069-LOC-1/2020 22.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Бранислав Крстић
Стари Бановци
152 ROP-SPZ-13568-LOC-1/2020 23.09.2020. Локацијски услови за изградњу Тијана Елез и Немања Елез
Нова Пазова
153 ROP-SPZ-36948-LOCA-4/2020 23.09.2020. Измена локацијских услова за рушење и изградњу "DBS KONSEL SECURITY SERVICE" д.о.о.
Београд
154 ROP-SPZ- 19874-LOC-1/2020 23.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију Срђан Јовић
Стара Пазова
155 ROP-SPZ-13440-CPI-4/2020 23.09.2020. Решење о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу "CONCRETE LAND" д.о.о.
Стари Бановци
156 ROP-SPZ-26282-LOC-1/2020 23.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "UNO GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
157 ROP-SPZ-13344-LOCH-2/2020 23.09.2020. Локацијски услови за изградњу Далибор Чигоја
Нови Бановци
158 ROP-SPZ-8679-LOCH-2/2020 25.09.2020. Локацијски услови за спољну канализацију - прикључење "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
159 ROP-SPZ-20455-LOC-1/2020 25.09.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "SOPHARMA TRADING" д.о.о.
Београд
160 ROP-SPZ-24370-LOC-1/2020 05.10.2020. Локацијски услови за рушење Давор Зољан
Стара Пазова
161 ROP-SPZ-18516-LOC-1/2020 05.10.2020. Локацијски услови за изградњу Стево Котараш
Стари Бановци
162 ROP-SPZ-19254-LOC-1/2020 06.10.2020. Локацијски услови за изградњу Милош Јокић
Земун
163 ROP-SPZ-22530-LOC-1/2020 08.10.2020. Локацијски услови за изградњу "EURO ROAD 111" д.о.о.
Београд
164 ROP-SPZ-14538-LOC-1/2020 12.10.2020. Локацијски услови за изградњу Марија Вучковић
Стари Бановци
165 ROP-SPZ-14538-LOC-1/2020 12.10.2020. Локацијски услови за изградњу Слободанка Пачанин
Београд
166 ROP-SPZ-25953-LOC-1/2020 12.10.2020. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова за изградњу "ЕУРОПАК" д.о.о.
Стари Бановци
167 ROP-SPZ-18385-LOC-3/2020 13.10.2020. Локацијски услови за изградњу Јована Радомиловић
Стара Пазова
168 ROP-SPZ-12510-LOC-1/2020 13.10.2020. Локацијски услови за изградњу Михал Сладок
Стара Пазова
169 ROP-SPZ-18886-LOC-1/2020 14.10.2020. Локацијски услови за изградњу Дамир Оклобџија
Стара Пазова
170 ROP-SPZ-25128-LOC-1/2020 15.10.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "ENERGO – PET" д.о.о.
Београд
171 ROP-SPZ-19242-LOCH-2/2020 19.10.2020. Локацијски услови за рушење, реконструкцију и доградњу Катарина Келер
Милош Келер
Београд
172 ROP-SPZ-16864-LOCH-1/2020 19.10.2020. Локацијски услови за доградњу Мишко Јашо
Стара Пазова
173 ROP-SPZ-17102-LOC-1/2020 19.10.2020. Локацијски услови за изградњу Мистислав Вучковић
Београд
174 ROP-SPZ-24693-LOC-1/2020 21.10.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Млађен Брежанчић и Драгица Брежанчић
Београд
175 ROP-SPZ-18357-LOC-1/2020 28.10.2020. Локацијски услови за реконструкцију, доградњу и промену намене Петар Преочанин
Стари Бановци
176 ROP-SPZ-20578-LOC-1/2020 30.10.2020. Локацијски услови за изградњу Пољопривредно газдинство „Мобилсистеми“ д.о.о.
Нови Сад
177 ROP-SPZ-20193-LOC-1/2020 02.11.2020. Локацијски услови за изградњу ЕПС Дистрибуција д.о.о.
Београд
178 ROP-SPZ-26282-LOCH-2/2020 02.11.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "UNO GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
179 ROP-SPZ-27802-LOC-1/2020 03.11.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
180 ROP-SPZ-21510-LOC-1/2020 04.11.2020. Локацијски услови за изградњу NIKSAN д.о.о.
Нова Пазова
181 ROP-SPZ-20474-LOC-1/2020 05.11.2020. Локацијски услови за изградњу Bидоје Микавица
Нова Пазова
182 ROP-SPZ-20453-LOC-1/2020 09.11.2020. Локацијски услови за изградњу Александар Шипка
Стара Пазова
183 ROP-SPZ-26069-LOCH-2/2020 09.11.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу Бранислав Кристић
Стари Бановци
184 ROP-SPZ-13729-LOC-1/2020 09.11.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу Општина Стара Пазова
185 ROP-SPZ-27204-LOC-1/2020 09.11.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
186 ROP-SPZ-17078-LOC-1/2020 10.11.2020. Локацијски услови за изградњу Општина Стара Пазова
187 ROP-SPZ-17078-LOC-1/2020 12.11.2020. Локацијски услови за изградњу Немања Џепина
Нови Бановци
188 ROP-SPZ-19911-LOC-1/2020 16.11.2020. Локацијски услови за изградњу Ивица Кришка
Нови Бановци
189 ROP-SPZ-29978-LOC-1/2020 17.11.2020. Локацијски услови за изградњу "М99" д.о.о.
Стара Пазова
190 ROP-SPZ-18977-LOC-2/2020 17.11.2020. Локацијски услови за рушење и изградњу "H.S.B." д.о.о.
Београд
191 ROP-SPZ-33478-LOC-1/2020 17.11.2020. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
192 ROP-SPZ-22032-LOC-1/2020 20.11.2020. Локацијски услови за изградњу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
193 ROP-SPZ-28922-LOC-1/2020 24.11.2020. Локацијски услови за изградњу Владимир Смуђа
Голубинци
194 ROP-SPZ-28322-LOC-1/2020 24.11.2020. Локацијски услови за изградњу Александра и Војин Зорић
Голубинци
195 ROP-SPZ-24402-LOC-1/2020 24.11.2020. Локацијски услови за изградњу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
196 ROP-SPZ-22829-LOCH-3/2020 25.11.2020. Локацијски услови за изградњу Владимир и Предраг Ђорђевић
Београд
197 ROP-SPZ-27952-LOC-1/2020 26.11.2020. Локацијски услови за изградњу "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Београд
198 ROP-SPZ-27802-LOCA-2/2020 30.11.2020. Локацијски услови за изградњу и рушење "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
199 ROP-SPZ-28200-LOCA-9/2020 30.11.2020. Измена локацијских услова за изградњу "FORMA – BM" д.о.о.
Ириг
200 ROP-SPZ-22950-LOC-1/2020 30.11.2020. Локацијски услови за изградњу "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ј.в.п.
Нови Сад
201 ROP-SPZ-22952-LOC-1/2020 30.11.2020. Локацијски услови за изградњу "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ј.в.п.
Нови Сад
202 ROP-SPZ-22956-LOC-1/2020 30.11.2020. Локацијски услови за изградњу "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ј.в.п.
Нови Сад
203 ROP-SPZ-29331-GR-2/2020 02.12.2020. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова за изградњу Општина Стара Пазова
204 ROP-SPZ-25147-LOC-1/2020 07.12.2020. Локацијски услови за изградњу Марија Ћорић
Београд
205 ROP-SPZ-24723-LOC-1/2020 07.12.2020. Локацијски услови за изградњу Никола Павловић
Земун
206 ROP-SPZ-10692-GR-3/2020 09.12.2020. Решење о обустави поступка за издавање локацијских услова за изградњу "Tortuga" д.о.о.
Београд
207 ROP-SPZ-33131-LOC-1/2020 11.12.2020. Локацијски услови за изградњу Небојша Вујасин/Металопрерађивачка радња Далма
Нови Бановци
208 ROP-SPZ-31129-LOC-1/2020 14.12.2020. Локацијски услови за изградњу "MILŠPED NEKRETNINE" д.о.о.
Стара Пазова
209 ROP-SPZ-20455-LOCH-2/2020 16.12.2020. Локацијски услови за изградњу "SOPHARMА TRADING" д.о.о.
Београд
210 ROP-SPZ-27580-LOC-1/2020 18.12.2020. Локацијски услови за изградњу Ђура Шкаљак
Војка
211 ROP-SPZ-527-LOCА-5/2020 20.12.2020. Измена локацијских услова за изградњу "КАРАНОВИЋ ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
212 ROP-SPZ-24904-LOC-1/2020 23.12.2020. Локацијски услови за изградњу "PONS GRADNJA" д.о.о.
Стара Пазова
213 ROP-SPZ-34281-LOC-1/2020 24.12.2020. Локацијски услови за рушење Будимир Маловић
Београд
214 ROP-SPZ-33849-LOC-1/2020 24.12.2020. Локацијски услови за изградњу Солар Илијана, Солар Сока, Живановић Александар
Голубинци

Регистар локацијских услова за 2019. годину

Регистар локацијских услова за 2019. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-36596-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рабреновић Рада
Нови Бановци
2 ROP-SPZ-32362-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Лежаић Тијана
Нови Бановци
3 ROP-SPZ-21494-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4 kV "Иве Лоле Рибара 2" са СН и НН расплетом у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
4 ROP-SPZ-33024-LOC-1/2018 11.01.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта у Старој Пазови Иванчевић Власта
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-37150-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ћулибрк Драган
Ћулибрк Драгана
Нова Пазова
6 ROP-SPZ-23368-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за рушење стамбене зграде и изградњу стамбеног-пословног објекта у Новој Пазови Триван Бранко
Београд
7 ROP-SPZ-34087-GR-2/2019 15.01.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-34087-LOC-1/2018 од 14.11.2018.год. Пецник Владимир
Стара Пазова
8 ROP-SPZ-28942-LOC-1/2018 15.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Голубинцима Скорупан Душан
Голубинци
9 ROP-SPZ-30806-LOC-1/2018 16.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Ромчевић Мирослав
Стари Бановци
10 ROP-SPZ-29201-LOC-1/2018 18.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Јараковић Тијана
Стара Пазова
11 ROP-SPZ-35689-LOC-1/2018 22.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Мацакања Аранђело
Нови Бановци
12 ROP-SPZ-26150-LOC-1/2018 24.01.2019. Локацијски услови за реконструкцију Грчке улице са попречним улицама у фазама у Старим Бановцима Општина Стара Пазова
13 ROP-SPZ-37597-LOC-1/2018 25.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта за складиштење и дистрибуцију мешовите робе са административним делом, портирницом и подземним рестораном за противпожарну воду у Крњешевцима "MERIDIJAN ŠPED" д.о.о.
Шид
14 ROP-SPZ-33654-LOC-1/2018 29.01.2019. Локацијски услови за доградњу стамбеног простора уз постојећи стамбени објекат у Новој Пазови Војводић Урош
Видовић Марија
Нова Пазова
15 ROP-SPZ-168-LOC-1/2019 01.02.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Пругинић Миодраг
Нови Бановци
16 ROP-SPZ-1892-LOC-1/2019 06.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта - магацина сировина у производни простор котларницу са генератором за брзу производњу паре на кат. парц. бр. 9384/202 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
17 ROP-SPZ-14674-LOCH-2/2018 11.02.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта сервиса грађевинских машина са магацином у Старим Бановцима "ДАМИ" д.о.о.
Београд
18 ROP-SPZ-291-LOC-1/2019 20.02.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката прикључним кабловским водом 20 kV у Новој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
19 ROP-SPZ-3380-LOC-1/20199 21.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Узелац Далибор
Стара Пазова
20 ROP-SPZ-199-LOC-1/2019 22.02.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог у Старој Пазови Ђак Драган
Стара Пазова
21 ROP-SPZ-3620-LOC-1/2019 22.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно складишног објекта у Старој Пазови "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
22 ROP-SPZ-34222-LOC-1/2018 25.02.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС Светосавска у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
23 ROP-SPZ-37120-LOC-1/2018 28.02.2019. Локацијски услови за изградњу пок за корисника "Jockey BG" у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
24 ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 06.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице у Старим Бановцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
25 ROP-SPZ-38166-LOC-1/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију производног објекта - фабрике кекса у Старој Пазови Тодосијевић Владислав
Ужице
26 ROP-SPZ-8153-LOCH-5/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију и адаптацију пословног простора у Старој Пазови Ивета Ошер
Стара Пазова
27 ROP-SPZ-3648-LOC-1/2019 12.03.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Голубинцима Општина Стара Пазова
28 ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 18.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање горивом у Крњешевцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
29 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2019 27.03.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Новој Пазови Грновић Вања
Нова Пазова
30 ROP-SPZ-7113-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
31 ROP-SPZ-6692-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за прикључни гасовод и мерно регулациону станицу за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Гас Феромот" а.д.
Стара Пазова
32 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 29.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање ллокацијских услова за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 01.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију постојећег стамбено пословног објекта у медицински центар-поликлинику у Новим Бановцима Блок 62 "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
34 ROP-SPZ-3984-LOC-1/2019 04.04.2019. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови "LMV TEAM" д.о.о.
Стара Пазова
35 ROP-SPZ-5054-LOC-1/2019 08.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старим Бановцима Кушић Војо
Кушић Бранка
Стари Бановци
36 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старој Пазови Штрбац Милан
Голубинци
37 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајем и самоуслужне перионице у Белегишу "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
38 ROP-SPZ-3380-LOCH-2/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Далибор Узелац
Биљана Узелац
Стара Пазова
39 ROP-SPZ-5191-LOC-1/2019 10.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Перић Дејан
Перић Наташа
Нови Бановци
40 ROP-SPZ-7113-LOCH-2/2019 12.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
41 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2019 15.04.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
42 ROP-SPZ-9539-LOC-1/2019 15.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено - помоћног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
43 ROP-SPZ-9539-LOCH-2/2019 18.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
44 ROP-SPZ-2170-LOCА-2/2019 19.04.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 од 06.03.2019. год. за рушење и изградњу станице за снабдевање горивом у Старим Бановцима "НИС" а.д.
Нови Сад
45 ROP-SPZ-5747-LOC-1/2019 24.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са четири стамбене јединице у Голубинцима Штрбац Горан
Голубинци
46 ROP-SPZ-4609-LOC-1/2019 24.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-7381-LOC-1/2019 25.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Старој Пазови Андрејевић Радмила
Стара Пазова
48 ROP-SPZ-38315-LOC-1/2018 10.05.2019. Локацијски услови за за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Миленка Певца и Викенд Насеље (Бановачки колектор-I фаза) у Старим Бановцима "Водовод и канализација" ј.п.
Стара Пазова
49 ROP-SPZ-9413-LOC-1/2019 10.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословних објеката – три магацина у оквиру производног комплекса "TEHNOPLAST" у Старим Бановцима "Технопласт" д.о.о.
Стари Бановци
50 ROP-SPZ-8305-LOC-1/2019 14.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-самоуслужне перионице са три бокса у Војки Мирослав Јеличић
Нова Пазова
51 ROP-SPZ-3620-LOCH-2/2019 15.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објекта у III фазе "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
52 ROP-SPZ-2792-LOC-1/2019 16.05.2019. Локацијски услови за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Светосавскoj у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
53 ROP-SPZ-7213-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Мирковић Данијела
Мирковић Жан
Стара Пазова
54 ROP-SPZ-5328-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Милица Војводић
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-5228-LOC-1/2019 22.05.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у стамбено пословни објекат и изградња производног објекта-радионице "GI-GO COMERCE" о.д.
Нова Пазова
56 ROP-SPZ-13307-LOC-1/2018 22.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта саобраћајне инфраструкутре - уређење главне улице у насељу Бановци - Дунав Општина Стара Пазова
57 ROP-SPZ-3110-LOC-1/2019 30.05.2019. Локацијски услови за изградњу кружне раскрснице са јавном расветом за осветљење раскрснице на углу улице Земунске и Светосавске у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
58 ROP-SPZ-4609-LOCH-2/2019 30.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
59 ROP-SPZ-2182-LOCА-2/2019 31.05.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 од 18.03.2019. год. за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање "Крњешевци" на кат. парц. бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Крњешевци у јужној радној зони Крњешеваца – урбанистичка целина II "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
60 ROP-SPZ-2927-LOC-1/2019 03.06.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "Црпна станица" са двоструким прикључним кабловским водом 20 kV на кат. парц. бр. 175/1 и 1928/1 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
61 ROP-SPZ-5625-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта у Новим Бановцима Манасиева Здравка
Михајловић Розетка
Ђикић Венка
Нови Бановци
Батајница
Нови Београд
62 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
63 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта (за пољопривредну механизацију) у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
64 ROP-SPZ-15299-LOC-1/2019 20.06.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбеног објекта и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у Новој Пазови "HPL CENTAR" д.о.о.
Нова Пазова
65 ROP-SPZ-5875-LOC-1/2019 25.06.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Џепина Ђорђе
Стари Бановци
66 ROP-SPZ-8395-LOC-1/2019 26.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Џодан Велибор
Стара Пазова
67 ROP-SPZ-10873-LOC-1/2019 27.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марина Николић
Шимановци
68 ROP-SPZ-5059-LOC-1/2019 04.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
69 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
70 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "Српска православна црквена општина Нови Бановци"
Нови Бановци
71 ROP-SPZ-15908-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за изградњу складишно-пословног комплекса у Старој Пазови "EXPO SITE" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-10213-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта, рушења дела стамбеног објекта и реконструкцију и доградњу стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
73 ROP-SPZ-18162-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара Б-4А, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Белегишу Општина Стара Пазова
74 ROP-SPZ-10152-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Старим Бановцима Миљан Тодоровић
Божо Тодоровић
Драгица Тодоровић
Белегиш
75 ROP-SPZ-5275-LOC-1/2019 09.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
76 ROP-SPZ-11147-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом у Старим Бановцима Славољуб Поповић
Стари Бановци
77 ROP-SPZ-12255-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Тртак Мирза
Нови Бановци
78 ROP-SPZ-16047-LOC-1/2019 18.07.2019. Локацијски услови за рушење два постојећа објекта и изградњу магацина у Старим Бановцима "ТЕХНОПЛАСТ" д.о.о.
Стари Бановци
79 ROP-SPZ-11366-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Бјеланчевић Зоран
Бјеланчевић Суавада
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-13943-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградњу унутрашње гасне инсталације у Новим Бановцима Драгица Лукић
Београд
81 ROP-SPZ-18804-LOC-1/2019 05.08.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта са са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
82 ROP-SPZ-12032-LOC-1/2019 06.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рнић Данијела
Стари Бановци
83 ROP-SPZ-12027-LOC-1/2019 07.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Тодоровић Владимир
Нова Пазова
84 ROP-SPZ-12114-LOC-1/2019 09.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Милена Тркуља Рофа
Београд
85 ROP-SPZ-14993-LOC-1/2019 12.08.2019. Локацијски услови за доградњу пословно-производног објекта у Старим Бановцима "TANKMONT" д.о.о.
Београд
86 ROP-SPZ-20495-LOC-1/2019 12.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Бранкица Радојчевић
Београд
87 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Књиса Сандра
Стара Пазова
88 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марко Крсмановић
Стара Пазова
89 ROP-SPZ-10785-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
90 ROP-SPZ-7113-LOC-3/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице са брзим генератором паре и уградња унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
91 ROP-SPZ-18176-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Марио Квржић
Нова Пазова
92 ROP-SPZ-13307-LOCH-2/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију улица Патријарха Павла у насељу Стари Бановци и насељу Нови Бановци Општина Стара Пазова
93 ROP-SPZ-6791-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију водоводне мреже у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
94 ROP-SPZ-14687-LOC-1/2019 04.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Дмитрашиновић Дарко
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-14502-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Црномарковић Бранко
Стара Пазова
96 ROP-SPZ-14082-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта 1 фаза и изградњу стамбених објеката у прекинутом низу у 12 фаза Милан Бумбић
Стара Пазова
97 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 06.09.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела канала бр. 10 у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
98 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
99 ROP-SPZ-17796-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара б-1/2019, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-16718-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Лидија Црнобрња
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-17170-LOC-1/2019 10.09.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта кабловског нисконапонског вода и надземне нисконапонске мреже у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
102 ROP-SPZ-15408-LOC-1/2019 12.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Драган Јовичић
Стари Бановци
103 ROP-SPZ-16835-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Раде Дубачкић
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-15531-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног objekta и изградња помоћног објекта у Старој Пазови Клаћик Драгана
Стара Пазова
105 ROP-SPZ-17898-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
106 ROP-SPZ-21859-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословно-производног објекта у Новој Пазови "GLOBAL FLEX" д.о.о.
Нова Пазова
107 ROP-SPZ-21894-LOC-1/2019 19.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Снежана Михајловић
Стари Бановци
108 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 19.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу Спортског центра Фудбалског савеза Србије - затворени базен и велнес центар Спортски центар ФС Србије
109 ROP-SPZ-17856-LOC-1/2019 25.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта Белегиш Раде Нишевић
Београд
110 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 25.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
111 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 26.09.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова Живко Коларов
Војка
112 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 27.09.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег објекта апартманског блока на комплексу Спортског центра Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ"
Београд
113 ROP-SPZ-6792-LOC-1/2019 29.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, на кат. парц. 2126 к.о. Стара Пазова, ул. Шафарикова 34 "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
114 ROP-SPZ-38365-LOCA-4/2019 07.10.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-38365-LOCH-2/2019 од 01.04.2019. године "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановаци
115 ROP-SPZ-27193-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за рушење постојећег објекта и за изградњу стамбеног објекта А и изградњу стамбено-пословног објекта Б на кат. парц. бр. 1842/1 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза Михаила бр. 28, у Новој Пазови блок 13 "HPL CENTAR" д.о.о.
Нових Бановци
116 ROP-SPZ-17016-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за потисни цевовод II фаза од СТ 0+442 до 1+722.57 регионалног колектора преко кат. парц. бр. 5409 и 6460 к.о. Нова Пазова, у ул. Краља Петра Карађорђевића у Новој Пазови ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
117 ROP-SPZ-12086-LOC-1/2019 09.10.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. бр. 5646/12 к.о. Нова Пазова ул. Нова 5 у централној радној зони општине Стара Пазова Блок 7 "MEDAN LOA" д.о.о.
Нова Пазова
118 ROP-SPZ-22361-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/106 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-22353-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/107 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
120 ROP-SPZ-30803-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију дела производног објекта на кат. парц. 5527 к.о. Стара Пазова у ул. Камењарева 63 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
121 ROP-SPZ-30100-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. 1261/110 к.о. Стара Пазова, у ул. Алексе Шантића бб у Старој Пазови Микица Панић
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-16515-LOC-1/2019 17.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље "Шимановци" на аутопуту Е-70 на кат. парц. 1714/1 к.о. Крњешевци ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд
123 ROP-SPZ-28363-LOC-1/2019 18.10.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и помоћног објекта на кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка и изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3741 и делу кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка ул. Саве Ковачевића бб у Војки Живко Коларов
Војка
124 ROP-SPZ-17898-LOCH-2/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за изградњу складишног објекта на кат. парц. 841 к.о. Голубинци, у улици Путиначкој бр. 31, у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
125 ROP-SPZ-31845-LOC-1/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова, на кат. парц. 2015/1 и 2015/10 к.о. Нови Бановци, ул. Александра Миленковића бр. бб у Новим Бановцима "SM GLASS" д.о.о.
Београд
126 ROP-SPZ-29033-LOCH-2/2019 29.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта на кат. парц. 3075/2 к.о. Стара Пазова Кнежевић Душко
Кнежевић Светлана
Стара Пазова
127 ROP-SPZ-26375-LOC-1/2019 04.11.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "ЦРНОГОРСКА" са СН и НН кабловским расплетом у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-32117-LOC-1/2019 05.11.2019. Локацијски услови за доградњу пословног објекта у Новој Пазови "ВУКМИРОВИЋ" д.о.о.
Нова Црња
129 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 05.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и уградњу резервоара и точећег аутомата за бела горива на кат. парц. 1262/29 к.о. Стара Пазова ул. Подунавског партизанског одреда 1 у Старој Пазови Милунка Миљуш
Белегиш
130 ROP-SPZ-25768-LOC-1/2019 06.11.2019. Локацијски услови за изградњу складишног објекта у Старој Пазови Гуша Горан
Гуша Весна
Нова Пазова
131 ROP-SPZ-31901-LOC-1/2019 07.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу заливног система "Ладовача" Делта Аграр д.о.о.
Нови Београд
132 ROP-SPZ-25733-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта и уградњу кућног гасног прикључка са гасном инсталацијом у Старој Пазови Марковић Нада
Нови Београд
133 ROP-SPZ-22481-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Нинковић Тина
Војка
134 ROP-SPZ-21165-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ранковић Александар
Сремска Митровица
135 ROP-SPZ-30641-LOC-1/2019 15.11.2019. Локацијски услови за изградњу подног складишта за смештај житарица у Белегишу Ђекић Ђорђе
Белегиш
136 ROP-SPZ-32514-LOC-1/2019 15.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег индустријског објекта, на кат. парц. 1873/2 к.о. Крњешевци "ENERGO-PET" д.о.о.
Београд
137 ROP-SPZ-33281-LOC-1/2019 18.11.2019. Локацијски услови за изградњу станица за снабдевање горивом моторних возила са пратећим садржајима у Новим Бановцима "MR&CO" д.о.о.
Нови Београд
138 ROP-SPZ-31567-LOC-1/2019 19.11.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објкета у четири фазе у Новој Пазови "AERION SOLUTIONS" д.о.о.
Нова Пазова
139 ROP-SPZ-25302-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима Јово Брекић пр "ЕКОНОМИК ГРАДЊА"
Земун
140 ROP-SPZ-30476-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима "RESA GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
141 ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 28.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 од 18.11.2019. год. "МОНТЕР" с.р.
Стара Пазова
142 ROP-SPZ-30803-LOCH-2/2019 29.11.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела производног објекта 1 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
143 ROP-SPZ-26280-LOCH-2/2019 29.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц. 2825/12 к.о. Војка, у ул Теслина бб у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
144 ROP-SPZ-24227-LOC-1/2019 03.12.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
145 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 05.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег породичног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
146 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 06.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Радојчевић Бранкица
Београд
147 ROP-SPZ-29491-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу складишта и хладњача у Старој Пазови "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
148 ROP-SPZ-22105-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу хидрограђевинског објекта за наводњавање у Старим Бановцима ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Нови Сад
149 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
150 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 11.12.2019. Локацијски услови за изградњу спојног оптичког кабла у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
151 ROP-SPZ-16534-LOC-1/2018 12.12.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта и интерне безинске станице са надстрешницом у Крњешевцима "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Нови Београд
152 ROP-SPZ-30737-LOC-1/2019 13.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Драган Оливерић
Нови Бановци
153 ROP-SPZ-29720-LOC-1/2019 16.12.2019. Локацијски услови за рушење библиотеке и изградњу нове котларнице на пелет у ОШ "ВЕРА МИШЧЕВИЋ" у Белегишу Општина Стара Пазова
154 ROP-SPZ-30651-LOCA-2/2019 18.12.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 од 09.12.2019. Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
155 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 18.12.2019. Локацијски услови за доградњу спортског центра ФСС - затворени базен и велнес центар "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
156 ROP-SPZ-26931-LOC-1/2019 23.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег пословног објекта и доградњу пословног објекта управне зграде ЈКП "Вододвод и канализација" у Старој Пазови Општина Стара Пазова
157 ROP-SPZ-29627-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу бунара за снабдевање водом у Крњешевцима "BELT" д.о.о.
Краљево
158 ROP-SPZ-29292-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу објекта самоуслужне перионице и помоћног објекта у Старим Бановцима Михајло Јовановић
Василије Хаџи Јовановић
Јован Јовановић
Милутин Јовановић
Стари Бановци
159 ROP-SPZ-38769-LOC-1/2019 24.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. 1150 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 8 у Новој Пазови "EUROSTROJ" д.о.о.
Стара Пазова
160 ROP-SPZ-38810-LOC-1/2019 25.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 1117/1, 1117/2 и 1118 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 50 у Новој Пазови "Bomaks Building" д.о.о.
Нова Пазова
161 ROP-SPZ-25943-LOC-1/2019 26.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Мирослава Бунчић
Нова Пазова
162 ROP-SPZ-40019-LOC-1/2019 31.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу објекта за трговину мало-супермаркета на кат. парц. 731/2 и 731/3 к.о. Нова Пазова, у улици Цара Душана бб у Новој Пазови "LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA" к.д.
Стара Пазова

Центар за социјални рад Општине Стара Пазова

Центар за социјални рад Општине Стара ПазоваЦентар за социјални рад је установа социјалне заштите са јавним овлашћењима која одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити, о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђују: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Општина Стара Пазова и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. Центар за социјални рад у складу са актима општине Стара Пазова учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у општини Стара Пазова.

Социјална заштита

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Услуге социјалне заштите

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву.

Групе услуга социјалне заштите:

 • - услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу, процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова
 • - дневне услуге у заједници – дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу
 • - услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
 • - саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности
 • - услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за децу и младе, одрасле и старије, домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја

ПРАВА КОЈА ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ У ЦЕНТРУ

У центру за социјални рад грађани остварују права на различите врсте материјалне подршке које имају за циљ да обезбеде егзистенцијални минимум и подршку социјалној укључености корисника.

Врсте материјалне подршке:

 • - новчана социјална помоћ
 • - додатак за помоћ и негу другог лица
 • - увећан додатак за помоћ и негу другог лица
 • - посебна новчана накнада
 • - помоћ за оспособљавање за рад
 • - једнократна новчана помоћ
 • - помоћ у натури
 • - друге врсте материјалне подршке у складу са Законом и Одлуком о социјалној заштити Општине Стара Пазова

КОРИСНИЦИ ПРАВА И УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора. Корисници социјалне заштите су држављани Републике Србије, а могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима.

ОДГОВОРНОСТ ГРАЂАНА

Сваки грађанин је дужан да се стара о задовољавању својих основних животних потреба и основних животних потреба лица које је дужан да издржава, да активно учествује у процени, планирању и реализацији услуге социјалне заштите и да у оквиру својих могућности, својим радом, приходима и имовином спречава, отклања или ублажава властиту социјалну изолованост, као и социјалну изолованост чланова своје породице.

САРАДЊА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Центар за социјални рад у поступку пружања услуга социјалне заштите сарађују са установама предшколског, основног, средњег и високог образовања, здравственим установама, полицијом, тужилаштвом, правосудним и другим државним органима, органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима и другим правним и физичким лицима. Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се на начин утврђен споразумима о сарадњи.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА

Организацију Центра за социјални рад чине:

 • - директор
 • - организационе јединице
 • - стручна и саветодавна тела

Вршилац дужности директора: Рада Жугић, дипл. економиста

Руководилац служби: Радмила Стојановић, дипл. социјални радник

Организационе јединице:

 • - Служба за правне послове
  Руководилац службе: Злата Бјелић, дипл. правник
 • - Служба за заштиту деце и младих
  Руководилац службе: Весна Трбовић, дипл. социјални радник
 • - Служба за заштиту одраслих и старих
  Руководилац службе: Дајана Костић, социјални радник
 • - Служба за помоћ у кући
  Руководилац службе: Мирјана Соколовић, социјални радник
 • - Служба за финансијско-административне послове
  Руководилац службе: Снежана Лазић, дипл. економиста
 • - Клуб за одрасла и старија лица
 • - Техничка служба

Стручна и саветодавна тела
Стална тела: Колегијум руководилаца, Колегијум службе, Колегијум служби и Стална комисија органа старатељства
Повремена тела: Стручни тимови

КОНТАКТИ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА И СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ

Адреса: Ћирила и Методија 18, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 310 353, 022 311 930
Телефакс: 022 310 373
E-mail: starapazova.csr@minrzs.gov.rs
Званична интернет презентација: www.csr-starapazova.org

КЛУБ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА

Адреса: Градски парк бб, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 317 445

Водич кроз права и услуге у социјалној заштити

Мапа приступачности за особе са инвалидитетом

Општина Стара Пазова се прикључила иницијативи коју је покренула институција Заштитника грађана, која за циљ има унапређење права рањивих група грађана међу којима су и особе за инвалидитетом.

Остваривање и заштита њихових права је у надлежности органа јавне власти чија поступања и рад Заштитник грађана надзире, али и унапређује указујући на проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају. Један од основних предуслова за остваривање гарантованих права грађана са инвалидитетом јесте и приступачно окружење. Приступачност подразумева све оно што сваком појединцу омогућава да самостално живи и учествује у свим аспектима живота, на једнакој основи.

С тим у вези, како би унапредила права особа са инвалидитетом у овој области, а ради бржег и лакшег информисања, локална самоуправа је на својој интернет презентацији поставила линк за интерактивну Мапу приступачности свих објеката јавне намене у Старој Пазови који особама са инвалидитетом омогућују несметан приступ, кретање, боравак и рад.

Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти, а у Старој Пазови особе са инвалидитетом могу самостално да обављају послове јер је већина објеката јавне намене обезбеђена рампама: Зграда Општине, управна зграда ЈКП „Водовод и канализација“, ПУ „Полетарац“, ШОСО „Антон Скала“, ОШ „Симеон Араницки“, зграда Дома здравља „Др Ј.Ј.Змај“, Центар за социјални рад, објекти Основног суда, храмови Св. Пророка Илије и Покрова Пресвете Богородице, Словачка црква, поште, зграда Полицијске станице, Железничке станице и Позоришна сала.

Детаљнију мапу приступачности објеката у Старој Пазови са стандардима приступачности за грађане са инвалидитетом можете погледати ОВДЕ.