Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину - “Delhaize Serbia”Д.О.О. из Београда

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia”Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину - “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Носилац пројекта: Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта склапања расхладних витрина - “D.R. COOL EQUIPMENT” д.о.о. из Старе Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта склапања расхладних витрина

Носилац пројекта: “D.R. COOL EQUIPMENT” д.о.о. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину - Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину

Носилац пројекта: Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Преузмите документ

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину - “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складишно-пословног комплекса на животну средину - “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складишно-пословног комплекса на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину - “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Носилац пројекта: Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног отпада у циљу припреме за транспорт - “Десанио”Д.О.О. из Београда

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног отпада у циљу припреме за транспорт

Носилац пројекта: “Десанио”Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину - Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину

Носилац пројекта: Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Преузмите документ