Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције – промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције- промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Обавештење

Студија

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби ажурирања постојеће Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби ажурирања постојеће Студије о процени утицаја на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја пројекта реконструкције-промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја пројекта реконструкције-промене намене постојећег објекта – фабрике кекса у објекат за производњу освеживача за тоалете на животну средину.

Носилац пројекта: Тодосијевић Владислав из Ужица.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње котларнице на животну средину.

Носилац пројекта: „Froneri adriatic“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова, на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова, на животну средину.

Носилац пројекта: „ЕКО УНИЈА СН“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног објекта за производњу и складиштење производа од пластике широке намене на животну средину

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног објекта за производњу и складиштење производа од пластике широке намене на животну средину.

Носилац пројекта: „МН пластика – 1996“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова, на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта реконструкције складишног објекта у складиште секундарних сировина и опасног електронског и електричног отпада без извођења грађевинских радова, на животну средину.

Носилац пројекта: „ЕКО УНИЈА СН“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног објекта за производњу и складиштење производа од пластике широке намене на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног објекта за производњу и складиштење производа од пластике широке намене на животну средину.

Носилац пројекта: „МН ПЛАСТИКА-1996“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија о процени утицаја