Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја изградње пословно-производно-складишног комплекса, I и II фаза, на животну средину.

Носилац пројекта: „Умпром“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Студија

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину.

Носилац пројекта: Слободан Вујовић из Панчева.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производно - складишног комплекса за производњу производа од пластичних маса на животну средину

Решење за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производно - складишног комплекса за производњу производа од пластичних маса на животну средину.

Носилац пројекта: „Умпром“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину

Обавештење о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Напредак“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње складишта запаљивих материја на животну средину

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта изградње складишта запаљивих материја на животну средину.

Носилац пројекта: „Меридијан шпед“ д.о.о. из Шида.

Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног комплекса за производњу производа од пластичних маса на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно-производно-складишног комплекса за производњу производа од пластичних маса на животну средину.

Носилац пројекта: „Умпром“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције производних просторија у постојећем објекту производно-складишног комплекса и доградњу четири силоса на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта реконструкције производних просторија у постојећем објекту производно-складишног комплекса и доградњу четири силоса на животну средину

Носилац пројекта: „Energo-pet“ д.о.о. из Београда.

Обавештење

Студија

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње заливног система „Ладовача“ на животну средину.

Носилац пројекта: „Напредак“ д.о.о. из Старе Пазове.

Обавештење

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта пословног комплекса „Ledi MS“ на животну средину.

Носилац пројекта: Слободан Вујовић из Панчева.

Обавештење

Студија