Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину - “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Носилац пројекта: Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног отпада у циљу припреме за транспорт - “Десанио”Д.О.О. из Београда

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног отпада у циљу припреме за транспорт

Носилац пројекта: “Десанио”Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину - Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину

Носилац пројекта: Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складишно-пословног комплекса на животну средину - “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складишно-пословног комплекса на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Захтев за одлучивање - носилац пројекта “Десанио” Д.О.О. из Београда

Носилац пројекта “Десанио” Д.О.О. из Београда, ул. Церска бр.29, поднео је дана 09.12.2013.године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складиштења неопасног отпада у циљу припреме за транспорт, на кат.парц.бр. 1877/13 к.о. Крњешевци, уписаној у Препис листа непокретности број: 496 к.о. Крњешевци у Крњешевцима у ул.Партизанска бб.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производно – складишног објекта на животну средину - “Дрина пластика - 86” Д.О.О. из Нове Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно – производно – складишног објекта на животну средину.

Носилац пројекта: “Дрина пластика - 86” Д.О.О. из Нове Пазове.

Преузмите документ