Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта привременог складиштења и припреме за транспорт неопасног отпада - Носилац пројекта “Горење екологија” Д.О.О.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта привременог складиштења и припреме за транспорт неопасног отпада.

Носилац пројекта: "Горење екологија" Д.О.О. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину - Носилац пројекта Јошић Бранко и Љубица

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта производње и складиштења пластичних маса на животну средину.

Носилац пројекта: Јошић Бранко и Љубица из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта привременог одлагања неопасног отпада на спољашњем асфалтном и бетонском платоу - Носилац пројекта: „Горење екологија“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта привременог одлагања неопасног отпада на спољашњем асфалтном и бетонском платоу.

Носилац пројекта: „Горење екологија“ д.о.о. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта I и II фазе водоснабдевања насеља Војка на животну средину - Носилац пројекта: „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“ Ј.П.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта I и II фазе водоснабдевања насеља Војка на животну средину.

Носилац пројекта: „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“ Ј.П. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта I и II фазе водоснабдевања насеља Војка на животну средину - Носилац пројекта „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта I и II фазе водоснабдевања насеља Војка на животну средину.

Носилац пројекта: „Дирекција за изградњу општине Стара Пазова“ Ј.П. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта интерне бензинске станице и интерне перионице за камионе на животну средину - Носилац пројекта „Милшпед-некретнине“ Д.О.О.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта интерне бензинске станице и интерне перионице за камионе на животну средину.

Носилац пројекта: „Милшпед-некретнине“ Д.О.О.

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта мале соларне електране на животну средину - Носилац пројекта Јанковић Владица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта мале соларне електране на животну средину.

Носилац пројекта: Јанковић Владица из Старих Бановаца

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње пословно производног објекта намењеног за пластификацију готових металних производа - Носилац пројекта „Граовац“ С.Р.

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње пословно производног објекта намењеног за пластификацију готових металних производа.

Носилац пројекта: "Граовац" С.Р.

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта интерне бензинске станице и интерне перионице за камионе на животну средину - Носилац пројекта „Милшпед-некретнине“ Д.О.О.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта интерне бензинске станице и интерне перионице за камионе на животну средину.

Носилац пројекта: „Милшпед-некретнине“ Д.О.О. из Крњешеваца

Преузмите документ