• Pogodaka: 264

Јавни позив на учешће у јавној расправи о нацрту Програма унапређења положаја младих општине Стара Пазова за период 2024. - 2026. године

grb thumbНа основу члана 78. став 1. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 09/19) и члана 10. Одлуке о јавним расправама ("Сл. лист општина Срема" 11/23) Председник општине Стара Пазова доноси следећи Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Програма унапређења положаја младих општине Стара Пазова за период 2024. - 2026. године.

1. Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности са територије општине Стара Пазова за учешће у јавној расправи о нацрту Програма унапређења положаја младих општине Стара Пазова за период 2024. - 2026. године (у даљем тексту: нацрт Програма).

2. Текст Нацрта Одлуке биће постављен на званичној интернет страници општине Стара Пазова

3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке ће се спровести у периоду од 30. новембра до 07. децембра 2023. године (до 10,00 часова).

4. Предлози, примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке могу се предати у писаном облику на писарници Општинске управе општине Стара Пазова, поштом на адресу Светосавска 11 и путем електронске поште kzmstarapazova@gmail.com на посебном обрасцу који је објављен.

5. По окончању поступка јавне расправе радна група за израду Програма ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи која ће се објавити у року од седам дана од дана окончања јавне расправе на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

6. О спровођењу јавне расправе стараће се Општинска управа општине Стара Пазова.

7. Овај закључак и Нацрт се објављују на интернет страници општине Стара Пазова.

Преузмите документа:

Програм унапређења положаја младих општине Стара Пазова за период 2024. - 2026. године

Образац за предлоге

Закључак