• Prečítané: 652x

Обавештење о излагању на увид дела бирачког списка за подручје општине Стара Пазова

grb thumbОпштинска управа општине Стара Пазова на основу члана 14. став. 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за председника Републике („Сл.гласник РС“ бр. 29/2022) , тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022 ), издаје Обавештење о излагању на увид дела бирачког списка за подручје општине Стара Пазова.

Одлуком о расписивању избора за председника Републике , избори су расписани за 03.април 2022. године.

Општинска управа општине Стара Пазова, као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Стара Пазова, излаже на увид део бирачког списка за подручје општине Стара Пазова.

Бирачки списак је изложен у згради општине Стара Пазова, у улици Светосавска 11 канцеларија број 47, други спрат. Увид у бирачки списак и промене у бирачком списку грађани могу вршити, сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова почев од 16.02.2022. године до закључења бирачког списка 18.03.2022. године.

Увид у Јединствени бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Стара Пазова.

Захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку грађани могу поднети сваког радног дана до 18.03.2022. године у 24.00 часа, када орган надлежан за вођење Јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Грађани могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24.00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће се на предстојећим изборима гласати по месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније 12.03.2022. године, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем изборима гласати у иностранству.

Након закључења Јединственог бирачког списка 18.03.2022. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно закључно са 30.03.2022. године до 24.00 часа.

У поступку вршења увида у бирачки списак лица овлашћена за ажурирање бирачког списка, дужна су да поступају у складу са Законом о заштити података о личности.

Преузмите документа:

Обавештење

Обавештење - словачки језик