Обавештења

Обавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље 26.04.2024. год.

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се 26.04.2024. године извршити третман сузбијања ларви комараца са земље на територији наше општине.

Čítať ďalej...

Обавештење о третману сузбијања ларви комараца са земље 10.05.2024. год.

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се 10.05.2024. године извршити третман сузбијања ларви комараца са земље на територији наше општине.

Čítať ďalej...

Обавештење о преузимању бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду од 01. априла – 31. децембра 2023. године

grb thumbПоштовани родитељи наших најмлађих суграђана, подсећамо вас да је Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду од 01. априла – 31. децембра 2023. године завршен, као и да је донето Решење о додели бесплатних дечијих ауто седишта које можете погледати на сајту општине Стара Пазова путем линка.

Čítať ďalej...

Обавештење о продуженом року за пријаву на Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду АПРИЛ – ДЕЦЕМБАР 2023. године

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да је продужен рок за пријаву на Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду АПРИЛ – ДЕЦЕМБАР 2023. године до 01. априла 2024. године.

Čítať ďalej...

Обавештење спортским организацијама о пријављивању за финансирање годишњих програма у области спорта у општини Стара Пазова за 2025. годину

grb thumbНа основу члана 22. а у вези члана 56. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта ("Сл. лист општина Срема" бр. 14/23) на предлог Комисије за избор програма и рангирање у области спорта формиране решењем председника општине број 020-36/2023-II од 13. јуна 2023. године, Општинско веће општине Стара Пазова, на седници одржаној 14. фебруара 2024. године објављује Обавештење спортским организацијама о пријављивању за финансирање годишњих програма у области спорта у општини Стара Пазова за 2025. годину.

Čítať ďalej...

Обавештење Министарства за бригу о породици и демографији у вези остваривања права на накнаду плате за време породиљског одсуства

grb thumbМинистарство за бригу о породици и демографију оценило је да је, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитом, једнаког и законитог поступања општинских – градских управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда бр. IVз-60/2021, а у складу са Законом о државној управи, неопходно донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских – градских управа у поступку остваривања права на права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Čítať ďalej...

Обавештење о реду вожње у приградском саобраћају на територији општине Стара Пазова за период од 30.11.2023. до 31.05.2024. год.

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да је донет нови ред вожње у приградском саобраћају за период од 30.11.2023. до 31.05.2024. године.

Čítať ďalej...

Канцеларија за младе општине Стара Пазова потписала уговор са Министарством туризма и омладине Републике Србије о финансирању пројекта “Стратегијом до развоја младих – израда стратегије за младе”

naslovna kzm opstine stara pazova potpisala ugovor sa ministarstvom turizma i omladine o finansiranju projekta izrade strategije za mladeМлади су кључни ресурс заједнице и њихов развој је и развој саме локалне заједнице у којој живе.

Čítať ďalej...

Обавештење грађанима о јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Стара Пазова за 2023. годину

grb thumbНа основу члана 10. Правилника о суфинансирању мера енергетрске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени лист општина Срема“ број 21/23) Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Стара Пазова издаје следеће Обавештење.

Čítať ďalej...