Обавештења

Обавештење о приступању изради Програма Локалног економског развоја општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године

grb thumbНа основу члана 20. став 1. тачка 7. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 38. став 3. у вези са чланом 10. став 2. тачка 2. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члана 11. став 2. и 3. и члану 17. ст. 1 и ст. 3. Закона о улагањима („Сл.гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018) и члана 17. став 1. тачка 1 Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ бр. 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 2. јуна 2023. године донела је Одлуку о приступању изради Програма Локалног економског развоја општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године.

Čítať ďalej...

Обавештење о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године

grb thumbНа основу члана 20.став 1. тачка 7. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 38. став 3. у вези са чланом 10. став 2. тачка 4. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17- др.закон и 49/21) и члана 17. став 1. тачка 1. Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ бр. 9/19) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној дана 2. јуна 2023. године донела је Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године.

Čítať ďalej...

Обавештење о вршењу третмана крпеља 23.05.2023. год. на територији општине Стара Пазова

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у уторак 23.05.2023. године вршити третман крпеља на територији општине Стара Пазова на основу закљученог уговора са предузећем "Delco" д.о.о. из Новог Сада.

Čítať ďalej...

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

grb thumbНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 76. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 9/19) Општинска управа општине Стара Пазова објављује обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама.

Čítať ďalej...

Обавештење о увиду у Захтев за давање сагласности на измене и допуне Ценовника комуналних услуга "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) ставља се на увид Захтев за давање сагласности на измене и допуне Ценовника комуналних услуга "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Обавештење о предстојећем контролном попису у оквиру насељених места Стара Пазова и Војка

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се у периоду од 02.12. - 11.12.2022. године обавити контролни попис грађана у оквиру Пописа 2022. године и то на теритоији насељеног места Стара Пазова и Војка.

Čítať ďalej...

Јавни увид у Захтев за давање сагласности на ценовник воде и комуналних услуга ЈКП "Водовод и канализација" Стара Пазова

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018), ставља се на увид Захтев за давање сагласности број: 101002 од 02.11.2022. год. и Одлука Надзорног одбора број: 10096 од 02.11.2022 год. ЈКП "Водовод и канализација" Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Стављање на увид Захтева за давање сагласности о давању у закуп пијачног простора

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) и Одлуке о пијацама објављене у "Службеном листу опстине Срема" бр.38/13, 13/14, 46/20 , ставља се на увид Захтев за давање сагласности број 3696/1-1 од 21.10.2022. године. и Одлука надзорног одбора, број 3696/1 од 21.10.2022 године.

Čítať ďalej...

Закључак о додели бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године

grb thumbНа основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја број 06- 161/2022-IV од 12.10.2022. године, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Стара Пазова за 2022. годину, по спроведеном Јавном позиву за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године, који је објављен 12. септембра 2022. године, Савет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова, на седници одржаној 12. октобра 2022. године доноси следећи Закључак о додели бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године.

Čítať ďalej...