• Prečítané: 1963x

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о одржавању јавних зелених површина

grb thumbНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 76. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 09/19) Општинска управа општине Стара Пазова објављује Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о одржавању јавних зелених површина.

Општинска управа приступила је изради нацрта Одлуке о одржавању јавних зелених површина.

Нацрт наведене Одлуке припрема Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности обзиром на законска овлашћења локалне самоуправе из члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18) у коме је предвиђено да јединица локалне самоуправе у складу са законом уређује услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитета услуга и вршење надзора, а све у смислу члана 3. став 1. тачка 4. и члана 3.став 1. тачка 11. истог закона.

Преузмите документ:

Обавештење