• Prečítané: 606x

Саопштење за јавност поводом одржане 48. седнице Социјално економског савета општине Стара Пазова

soc ekon savetУ Старој Пазови дана 11.октобра 2021. године са почетком у 12,00 часова, је електронским путем одржана 48. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.

На седници је разматрана Иницијатива коју је за седницу кандидовала Унија послодаваца Војводине- послодавци Старе Пазове, а која се односи на потребу побољшања положаја мајки предузетница и изједначавања њиховог положаја у погледу регулисања права на пун износ накнаде зараде за време привремене спречености због породиљског одуства и одсуства ради неге детета, као и за време трудноће.

Сви социјални партнери-чланови СЕС-а, дали су своју сагласност на предложену тему и изразили потребу да се овај проблем адекватно реши.

Чланови СЕС-а су позитивно оценили садржај материјала који обрађује ову проблематику и који аналитички указује на проблем дискриминације мајки предузетница. У истом материјалу је указано на низ проблема за труднице – предузетнице када одлуче да постану мајке.

Унија послодаваца се залаже да маме предузетнице имају једнака права за време одржавања трудноће, у коришћењу породиљског и одсуства са рада ради неге детета са другим запосленим женама.

Разматрајући све аспекте наведене у Иницијативи која је разматрана, Социјално-економски савет општине Стара Пазова је консензусом усвојио закључак којим се подржава предложена Иницијатива Уније послодаваца Србије - послодавци Старе Пазове, која се односи на побољшање положаја мајки предузетница.

Савет је сагласан са предложеном Иницијативом и сматра да има потребе за решавање овог питања.

Закључак СЕС-а општине Стара Пазова достављен је Покрајинском СЕС-у и Социјално-економском савету Републике Србије.

Секретар Савета:
Миленко Вучиновић

Председавајући СЕС-а:
Владимир Ћулаја