• Prečítané: 1209x

Саопштење за јавност поводом одржаног стручног скупа секретара локалних Социјално економских савета

soc ekon savetДана 14. јуна 2021. године у Београду, у Палати Србије одржан је стручни скуп секретара локалних Социјално-економских савета са секретарима Покрајинског СЕС-а и СЕС-а Републике Србије. У раду стручног скупа учествовао је Миленко Вучиновић, секретар СЕС-а општине Стара Пазова.

Поздравне говоре учесницима скупа упутили су:
- Милош Ненезић, председавајући Социјално-економског савета Републике Србије и председник Уније послодаваца Србије;
- Дарија Кисић Тепавчевић, члан Социјално-економског савета Републике Србије и министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- Горан Милић, члан Социјално-економског савета Републике Србије и подпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије и
- Зоран Стојиљковић, члан Социјално-економског савета Републике Србије и председник Уједињених гранских синдиката „Независност“.

У првом Панелу седнице извршено је међусобно информисање и координација рада републичког, покрајинског и локалних савета, о теми је говорио Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије. У свом излагању нагласио је између осталог, да Социјално-економски савет Републике Србије стоји на располагању секретарима локалних савета за све врсте консултација и помоћи, јер је добро функционисање мреже локалних савета у Србији један од значајнијих приоритета републичког савета. Како би се што је могуће више приближили локалним саветима и сагледали њихова достигнућа и проблеме са којима се сусрећу, републички савет одржавати ће своје седнице и ван Београда у седиштима локалних савета.

У другом Панелу о актуелним питањима и проблемима у раду локалних савета говорила је Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета.

У трећем Панелу о активностима Радне групе СЕС-а за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјално-економском савету Републике Србије, учеснике је информисао Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије.
Након напред наведених тема уследила је дискусија од стране учесника - секретара локалних савета.

О Поглављу 19. преговора за приступ ЕУ и значају локалних савета, учеснике скупа информисала је Драгана Савић, секретар преговарачке групе за поглавље 19 – "Социјална политика и запошљавање". У излагању је нагласила да Кластер 3 има највише поглавља, да је спреман за отварање, и да након отварања је наглашена значајна улога локалних Социјално-економских савета.

Секретар Савета:
Миленко Вучиновић

Председавајући СЕС-а:
Владимир Ћулаја