• Prečítané: 1893x

Саопштење за јавност поводом одржане 42. седнице Социјално економског савета општине Стара Пазова

soc ekon savetУ Старој Пазови је дана 11. јануара 2021. године, са почетком у 10,00 часова, електронским путем, одржана 42. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.

На седници су разматрани и усвојени Записници са 39,40 и 41. Седнице СЕС-а.

Седници Савета је претходила 34. седница Колегијума СЕС-а, која је одржана 28. децембра 2020.године,а на којој су разматрани материјали и предлози Одлука за 42.седницу Савета, предложен датум одржавања и дневни ред седнице.

Савет је разматрао и усвојио Финансијски План за редовно функционисање и рад СЕС-а општине Стара Пазова за 2021. годину.

Савет је усвојио Одлуку о разрешењу дужности досадашње председавајуће Социјално- економског савета Сузане Илић , члана Савета испред социјалног партнера локалне самоуправе општине Стара Пазова и досадашњег заменика председавајуће Социјално-економског савета Владимира Ћулаје – члана Савета испред испред социјалног партнера Уније послодаваца Србије – послодавци Старе Пазове, који су дужност обављали у протеклом мандатном периоду у 2020. години, због истека мандата на који су изабрани.

За председавајућег СЕС-а за 2021. годину именован је Владимир Ћулаја, члан СЕС-а испред социјалног партнера Уније послодаваца Србије – послодавци Старе Пазове, а за заменика председавајућег за 2021. годину именован је Раде Ерцег, члан СЕС-а испред социјалног партнера Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова.

Савет је усвојио Одлуку да се разреши дужности секретар СЕС-а Миленко Вучиновић, ради истека мандата на који је изабран.

За секретара Социјално-економског Савета општине Стара Пазова, за наредни мандатни период, изабран је Миленко Вучиновић.

Усвојена је Одлука о склапању Уговора о пружању књиговодствених услуга за потребе СЕС-а у 2021. години са књиговодственом агенцијом ,,Информациони биро,, из Старе Пазове.

Усвојена је Одлука о именовању овлашћених лица за потписивање финансијске и друге документације Савета за 2021. годину.

Разматрана је и усвојена иницијатива и заузет став да се покрене питање висине цензуса за остваривање права на дечији додатак и иста упути вишим нивоима организирања – Покрајинском СЕС и Социјално-економском савету Републике Србије.

Цензус који је прописан у овом тренутку износи 9.271,83 динара по члану домаћинства.

Уколико Анализирамо овај податак, долази се до закључка да породица са једним дететом, у којој један од супружника није запослен, а други супружник прима минималну зараду, не може да оствари право на дечији додатак, јер примања по члану породице прелазе прописани цензус. Овом Иницијативом, СЕС општине Стара Пазова предлаже Покрајинском СЕС и СЕС РС да исту размотре и испитају могућност покретања поступка за повећање цензуса, са циљем да што више породица оствари право на дечији додатак, чиме би се допринело мерама популационе политике за повећање наталитета у Републици Србији.

Секретар Савета:
Миленко Вучиновић

Председавајући СЕС-а:
Владимир Ћулаја