• Prečítané: 2631x

Саопштење за јавност поводом одржане 39. седнице Социјално економског савета општине Стара Пазова

soc ekon savetУ Старој Пазови је дана 02. јула 2020. године са почетком у 13,00 часова, у малој сали Беле зграде, одржана је 39. редовна седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.

На седници је једногласно усвојен Извештај о раду Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно за 2019. годину.

Савет је разматрао и након тога једногласно усвојио Акциони План рада Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно у 2020. години. Једна од планираних активности у октобру месецу је одржавање једночасовног предавања и едукације са представницима завршних разреда средњих стручних школа у Старој Пазови - Средње економско-трговинске школе и Средње Техничке школе, на тему "Сива економија и рад на црно и штетне последице ових појава како на запослене, незапослене и послодавце, тако и на друштво у целини". Након предавања планира се спровођење Анкете са учеснцима предавања.

На седници је разматрана препорука Покрајинског СЕС-а, у вези са ублажавањем ефеката пандемије на привреду. Савет је информисан од Сузане Илић, председавајуће СЕС-а и чланице СЕС-а испред локалне управе општине Стара Пазова о садржају закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Стара Пазова. Наложено је Општинској управи – Одељењу за јавне приходе да у периоду почев од месеца маја закључно са месецом јулом не врши наплату за коришћење јавних површина на територији општине Стара Пазова, односно за обављање угоститељске делатности у башти угоститељских објеката отвореног и затвореног типа.

Поред ове активности локална управа општина Стара Пазова и у условима насталим ширењем инфекције вируса "Ковид 19" и надаље помаже привредницима доделом бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва микро и малих правних лица и доделом субвенција послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих.

Социјално еконопмски савет је усвојио препоруку, којом се препоручује послодавцима у агро-инсудтријским комплексима на подручју општине и у другим привредним делатостима, који су у току пандемије радили пуним капацитетима и на тај начин остварили или ће остварити позитивне финансијске резултате, да уколико има могућности кроз социјални дијалог са репрезантитивним синдикатима, увећају зараде запосленима по основу изложености додатним ризицима због рада у ванредним околностима.

Савет је усвоји закључак да се износ средстава додељених општини Стара Пазова за рад локланог СЕС-а, на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, намењених за текуће пословање Савета, утроши за набавку лаптоп уређаја за потребе локалног СЕС-а.

Разматрана је Информација о динамици исплата заосталих и текућих потраживања за путне трошкове, запосленима који те исплате остварују из буџета општине Стара Пазова. О стању поводом овог питања, чланове СЕС-а је информисао Раде Ерцег, члан СЕС-а и председник Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова.

СЕС је разматрао и Информацију о стању запослености након ванредног стања на подручју општине Стара Пазова. Након увида у податке који су објављени у месечном билтену НСЗ за месеце "март" и "мај" 2020. године, констатовано је да на подручју општине није дошло до значајног повећања незапослености и да није било већег броја отпуштања запослених, те да је стање у овој области добро.

Савет је верификовао избор члана Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно којег је Одлуком усвојило Веће Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова. За члана Радне групе је верификован избор Николе Милијашевића, из синдикалне организације "Напредак" из Старе Пазове.

На иницијативу представника Уније послодаваца Савет је заузео став да се сагледају потребе и могућности за образовним профилом занимања радника такозвани "реглер" за које би се по могућности извршила обука преко Техничке школе у Старој Пазови.

Секретар Савета:
Миленко Вучиновић

Председавајући СЕС-а:
Сузана Илић