• Prečítané: 6035x

Саопштење за јавност поводом одржане 37. седнице Социјално економског савета општине Стара Пазова

soc ekon savetУ Старој Пазови је дана 16. децембра 2019. године одржана 37. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.

Седница је одржана у малој сали Беле зграде са почетком у 13,00 часова. Претходно је дана 11. децембра 2019. одржана 30. седница Колегијума СЕС-а, када је утврђен предлог дневног реда и датум одржавања 37. седнице Савета.

Савет је на седници разматрао и усвојио Записнике са одржаних 33, 34,35 и 36. седнице Савета.
Чланови Савета информисани су о активностима СЕС-а између две радне седнице које се односе на организацију и спровођење Јавне трибине на тему: "Резултати борбе против сиве економије и рада на црно за период 2017-2019. година". Усвојена је и Информација о учешћу представника СЕС-а на сајамским манифестацијама које су одржане у Модричи, Добоју и Параћину, када је представљен део привредног и туристичког потенцијала са подручја општине Стара Пазова.

Усвојена је Информација о реализацији Јавног конкурса АП Војводине за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за финасирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних СЕС-а. На конкурсу је аплицирала општина Стара Пазова, којој су за ове намене додељена бесповратна средства у висини од 450.973,23 динара.

Савет је разматрао и усвојио Иницијативу социјалног партнера Уније послодаваца Србије - послодавци Старе Пазове за формализовањем привредно техничке сарадње са општином Требиње. Обзиром да су разговори о овој сарадњи започели на 13. Регионалном сајму привреде у Новој Пазови, Савет подржава ову активност и предлаже општини Стара Пазова да формализује ову сарадњу ако је могуће у наредном периоду.

Разматран је предлог представника синдиката у Савету, о изјашњавању о Иницијативи Савеза самосталних синдиката трговине Србије за забрану рада недељом у делатности трговине.На предлог Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова, Савет је једногласно дао позитивно мишљење и подршку овој Иницијативи. На званичном сајту Савеза самосталних синдиката Србије постоји линк на коме се тајним гласањем "за" или "против" може изјаснити о овој Иницијативи. Савет указује могућност и грађанству да може изаћи и гласати на наведеном сајту и изјасни се о овој иницијативи.

Размењене су информације између представника синдиката и локалне управе у СЕС-у, о динамици исплата заосталих потраживања за путне трошкове, солидарну помоћ и јубиларне награде, запосленима који та потраживања остварују из буџета општине Стара Пазова.

Раде Ерцег је појаснио члановима СЕС-а, Иницијативу ССС за општину Стара Пазова, о могућности да социјални партнери у Савету, могу да донесу Одлуке о приступању и уплати одређених средстава на месечном нивоу у Фонд солидарности који постоји и формиран је на нивоу ССС града Новог Сада. Издвојена средства би се акумулирала на посебном рачуну и тиме би се створила могућност да се користе за превенцију и одмор својих радника, који су чланови ССС, по повлашћеним ценама за кориснике као и чланове њихових породица. О овој Иницијативи ће бити речи на некој од наредних седница СЕС-а, а након што су утврди могућност овог издвајања на нивоу локалне самоуправе.

Закључено је да се дописом информишу социјални партнери Општинско веће општине Стара Пазова, да предложи председавајућег СЕС-а за 2020. годину, и Унија послодаваца Србије - послодавци Старе Пазове да предсложи заменика председавајућег СЕС-а за 2020. годину, из редова својих представника у СЕС-у.

Секретар СЕС-а:
Миленко Вучиновић с.р.

Председавајући СЕС-а:
Раде Ерцег с.р.