• Prečítané: 8044x

Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Ј.П. Стара Пазова и Јавног предузећа за информисање "Радио телевизија Стара Пазова"

Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Ј.П. Стара Пазова и Јавног предузећа за информисање Радио телевизија Стара ПазоваНа основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. a у вези члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-други закон) и члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема", број 16/13) и члана 33. тачка 10. Статута општине Стара Пазова (“Сл. лист општина Срема”, број 26/08 и 5/ 13), Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 28. новембра 2014. године, донела је РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" Ј.П. СТАРА ПАЗОВА.

ДОКУМЕНТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" Ј.П. СТАРА ПАЗОВА

На основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. a у вези члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-други закон) и члана 40. став 1. тачка 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузеће за информисање ''Радио телевизија Стара Пазова'' ("Сл. лист општина Срема", број 16/13) и члана 33. тачка 10. Статута општине Стара Пазова (“Сл. лист општина Срема”, број 26/08 и 5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 28. новембра 2014. године, донела је РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА".

ДОКУМЕНТ РЕШЕЊA О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАРА ПАЗОВА"