Пољопривреда

Правилник о основним подстицајима у биљној производњи и Јавни позив за 2024. годину

grb thumbПоштовани пољопривредници, са линка у прилогу можете се информисати о правилнику о основним подстицајима у биљној производњи и Јавном позиву за 2024. годину.

Čítať ďalej...

Обавештење пољопривредницима о афричкој куги свиња

grb thumbПоштовани пољопривредници, са линкова у прилогу можете се информисати о афричкој куги свиња као и саветима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за превентивно спречавање ширења исте.

Čítať ďalej...

Обавештење о прикупљању амбалажног отпада 21.07.2023. године

grb thumbОбавештавају се пољопривредни произвођачи да ће се обавити прикупљање амбалажног отпада у петак, 21.07.2023. године.

Čítať ďalej...

Обавештење пољопривредницима о откупу 200.000 тoнa пшeницe кao мeрa пoмoћи рaтaримa

grb thumbВлaдa Србиje дoнeлa je jучe зaкључaк o сaглaснoсти дa Рeпубличкa дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe изврши купoвину дo 200.000 тoнa мeркaнтилнe пшeницe, рoдa 2023. гoдинe, пo цeни oд 25 динaрa плус ПДВ, сaoпштилo je Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe.

Čítať ďalej...

Обавештење о прикупљању амбалажног отпада

grb thumbОбавештавају се пољопривредни произвођачи да ће се обавити прикупљање амбалажног отпада вршити у петак, 07.07.2023. године.

Čítať ďalej...

Подстицаји за подизање нових засада винограда

grb thumbПоштовани пољопривредници, у току је Јавни позив за подизање засада винове лозе који је расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Čítať ďalej...

Актуелни конкурси Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство

grb thumbПоштовани пољопривредници, са линкова у прилогу можете се информисати о најновијим актуелним конкурси Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Čítať ďalej...

Актуелни конкурси Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство

grb thumbПоштовани пољопривредници, са линкова у прилогу можете се информисати о најновијим актуелним конкурси Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Čítať ďalej...

Обавештење пољопривредницима о помереним роковима за конкурсе у АП Војводини, субвенцијама и правилницима

grb thumbСа линкова у прилогу можете се информисати о помереним роковима за конкурсе у АП Војводини, правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, подношењу захтева за основне подстицаје по хектару до 31.05.2023. године као и о закључку Владе Србије о сагласности да Републичка дирекција за робне резерве изврши откуп до 50.000 тона меркантилне пшенице рода 2022. године.

Čítať ďalej...