• Prečítané: 254x

Јавни позив за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи младим талентима у области културе и уметности

grb thumbНа основу члана 10. Одлуке о начину пружања помоћи младим талентима у области културе и уметности (''Службени лист општина Срема, бр. 17/10 и 44/10 ), Комисија за помоћ младим талентима у области културе и уметности упућује Јавни позив за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи младим талентима у области културе и уметности.

Право на доделу помоћи имају студенти старости до 26 година са просечном оценом најмање 9,00, дипломом "Најбољи студент факултета", "Најбољи студент Универзитета уметности", награде са признатих такмичењима у земљи и иностранству.

Сви кандидати морају имати пребивалиште на територији општине Стара Пазова најмање две године и испуњавати услове предвиђене Одлуком о начину пружања помоћи младим талентима у области културе и уметности.

Документација коју су кандидати обавезни да доставе:
1. попуњен образац пријаве,
2. фотокопију личне карте,
3. фотокопију индекса,
4. потврду о просечној оцени,
5. фотокопију текућег рачуна.

Захтев се подноси на јединственом обрасцу – пријави, са образложењем и потребном документацијом у просторијама Центра за културу Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 27. са назнаком: ''За младе таленте у области културе и уметности''.

Рок за подношење пријава је од 28. фебруара 2024. до 15. марта 2024. године.

Обрасци се могу преузети са званичне интернет презентације општине Стара Пазова, или са сајта Центра за културу Стара Пазова, као и у просторијама Центра за културу, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова.

Неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Образац пријаве