• Prečítané: 796x

Први јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2022. години

grb thumbНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009, 99/11 и др. закони), члана 48. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину ("Сл. лист општина Срема" број 49/21) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса бр. 453/22017-IV од 06.03.2017. године, Председник општине Стара Пазова дана 11.01.2022. године расписује Први јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2022. години.

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају организације и удружења регистроване у складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009, 99/11 и др. закони) а које програм од јавног интереса реализују на територији општине Стара Пазова.

Конкурс је отворен до 26.01.2022. године и објављује се на званичној интернет страници општине Стара Пазова и огласној табли Општинске управе.

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 07:00 до 15:00 часова на инфопулту општине Стара Пазова као и на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Пријаве са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11, Комисији за доделу организацијама и удружењима грађана. На коверти обавезно назначити: ПРВИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА У 2022. ГОДИНИ, НЕ ОТВАРАТИ!

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава

Одлука о додели средстава