• Prečítané: 429x

Јавни позив за прикупљање понуда бр. 404-72/21-II у отвореном поступку избора приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем

grb thumbНа основу члана 20. и 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС” број 88/11) чл. 91. и чл. 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19) и Одлуке Скупштине Општине Стара Пазова број: 011-42/2021-I од 24.10.2021. године, којом је одобрен Пројекат јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова са јавним плаћањем, Општина Стара Пазова, упућује Јавни позив за прикупљање понуда бр. 404-72/21-II у отвореном поступку избора приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем.

Преузмите документ:

Текст јавног позива