• Prečítané: 349x

Јавни позив за остваривање права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност

grb thumbНа основу члана 5. Одлуке о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност ( „Сл. лист општина Срема“, бр.11/15 ) Начелник Одељења за друштвене делатности, дана 16. марта 2023. године расписује Јавни позив за остваривање права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност.

Право на уплату доприноса може да оствари уметник коме је, у складу са законом, репрезентативно удружење у култури код кога је уведен у евиденцију, утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност и ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији Општине Стара Пазова најмање 3 године;
- обавља делатност као једино или главно занимање, а није корисник пензије;
- да није осигурано по другом основу;
- да не поседује непокретну имовину, као ни члан његовог заједничког домаћинства, осим стана-куће где станује.

Пријава на позив се подноси на јединственом формулару Одељењу за друштвене делатности.

Уз наведену пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
- уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцији,
- фотокопију личне карте,
- потврду о катастарским приходима на непокретностима,
- потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није осигуран по другом основу.

Јавни позив је отворен од 16. марта 2023. године до 31. марта 2023. године.

Пријаве на јавни позив се подносе Одељењу за друштвене делатности, непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште- на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова.

Преузмите документа:

Јавни позив

Пријава