• Prečítané: 599x

Први јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2023. години

grb thumbНа основу члана 32. став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006), члана 48. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 09/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2023. годину („Сл.лист општина Срема“ број 40/22) и члана 6. став 1. Правилника о критеријумима у поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 453-2/15 од 13.03.2015. године и 453-1/17-IV од 06.03.2017. године, Председник општине Стара Пазова дана 13. марта 2023. године расписује Први јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2023. години.

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2006), а које се налазе на територији општине Стара Пазова или које програм од јавног интереса реализују на територији општине Стара Пазова.

Конкурс је отворен од 13.03.2023. до 27.03.2023. године и објављује се на званичној интернет презентацији општине Стара Пазова и огласној табли Општинске управе.

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 07:00 до 15:00 часова на инфопулту општине Стара Пазова као и на званичној интернет презентацији општине Стара Пазова.

Пријаве са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11, Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

На коверти обавезно назначити: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, НЕ ОТВАРАТИ!

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава

Одлука о додели средстава

Листа вредновања